Ėjimas link profesinio apsisprendimo trunka ne vienerius metus, per kuriuos atliekami taip vadinami „namų darbai“: susipažinimas su profesijų visuma ir konkrečiomis specialybėmis, savo interesų, asmeninių savybių bei vertybių pažinimas, išbandymas savęs įvairiose veiklose,  ir visu tuo paremtas teisingas savęs vertinimas. Kad surinkti pakankamą kiekį informacijos, reikalingos apsisprendimui, žmogus turi inventorizuoti savo patirtį ir apžvelgti, ką jis sužinojo ir  iš to suprato apie profesijas ir apie save.  Siekiant, kad šis procesas vyktų sklandžiau, galima padėti sau būti labiau laimėtoju.

Tyrimai rodo, kad laimėjimų motyvacijos lygis ir gyvenimo sėkmė yra glaudžiai susiję dalykai. Laimėjimų motyvacija – tai siekis nuolat gerinti veiklos rezultatus, tobulinti savo įgūdžius, viską atlikti gerai, nepriklausomai nuo išorinių reikalavimų, tai atkaklumas siekiant užsibrėžto tikslo, noras laimėti bet kokia kaina, kai atsiradę kliūtys dar labiau motyvuoja jas įveikti ir tikslą pasiekti.

Žmonės, kurių laimėjimų motyvacijos lygis aukštas, ieško galimybių laimėti, drįsta rizikuoti, konkuruoti, tiki sėkme, yra pasirengę prisiimti atsakomybę, yra ryžtingesni ir atkaklesni painiose situacijose, patiria džiaugsmą spręsdami atsakingas ir sudėtingas užduotis.

Laimėtojai gerai pažįsta save, žino savo galimybes ir savo ribas. Nesiekia daugiau, negu leidžia jo galimybės, bet ir nepasitenkina mažesniu, negu gali pasiekti.

Atlikę šį testą, galėsite sužinoti, koks yra jūsų poreikio laimėti lygis, ir, gal būt, rasite būdų, kaip tapti dar labiau laiminčiu.  

Instrukcija.

Jums pateikiami 22 teiginiai (klausimai) apie įvairias gyvenimo sritis bei situacijas. Jūs turite pareikšti savo nuomonę. Jei sutinkate arba nesutinkate su teiginiu, tai šalia teiginio esančiose atsakymams skirtose grafose reikia pabraukti „taip“ arba „ne“. Atminkite, kad nėra nei teisingų nei neteisingų atsakymų. Bet reikalingi nuoširdūs atsakymai, atspindintys tikrąsias jūsų nuostatas toliau pateiktais klausimais.

1. Manau, kad gyvenimo sėkmę daugiau lemia atsitiktinumas nei įdėtos pastangos. Ne
Taip
2. Jei aš neteksiu mėgstamo užsiėmimo, mano gyvenimas neteks prasmės. Taip Ne
3. Kiekviename darbe man svarbiau ne pats procesas, bet galutinis rezultatas. Ne Taip
4. Manau, kad žmonės labiau kenčia ne nuo konfliktų su artimaisiais, bet nuo nesėkmių darbe. Ne Taip
5. Mano nuomone, dauguma žmonių gyvenime vadovaujasi ne artimais, bet tolimais tikslais. Ne Taip
6. Mano gyvenime buvo daugiau sėkmių nei nesėkmių. Taip Ne
7. Man labiau patinka emocionalūs nei veiklūs žmonės. Taip Ne
8. Netgi dirbdamas (-a) įprastą darbą, aš stengiuosi bent šį tą patobulinti. Taip Ne
9. Kai mane užvaldo mintys apie sėkmę, galiu pamiršti atsargumą. Ne Taip
10. Mano artimieji laiko mane tingiu. Ne Taip
11. Aš manau, kad mano nesėkmes daugiau lėmė aplinkybės, bet ne mano paties veiksmai. Ne Taip
12. Manau, kad kantrybės turiu daugiau nei sugebėjimų. Ne Taip
13. Mano tėvai pernelyg griežtai mane kontroliavo. Ne Taip
14. Ne abejonės sėkme, bet tingumas dažnai yra tikroji priežastis, dėl kurios aš atsisakau savo sumanymų. Taip
Ne
15. Manau, kad esu savimi pasitikintis žmogus. Ne Taip
16. Dėl sėkmės aš galiu rizikuoti, netgi žinodamas, kad turiu nedaug šansų. Taip Ne
17. Aš esu uolus ir stropus žmogus. Ne Taip
18. Kai viskas man sekasi, vyksta sklandžiai, jaučiu energijos antplūdį. Taip Ne
19. Jei būčiau žurnalistas (-ė), greičiausiai rašyčiau apie naujus išradimus, bet ne apie atsitikimus. Taip Ne
20. Mano artimieji paprastai (gana dažnai) nepritaria mano planams, sumanymams. Ne Taip
21. Gyvenimui aš keliu mažesnius reikalavimus nei mano draugai. Taip Ne
22. Man atrodo, kad turiu daugiau atkaklumo, ryžto nei gabumų. Taip Ne
Pažymėtų atsakymų skaičius:    
  Pirmas  Antras
 
Suskaičiuokite kiek apibraukėte abiejuose stulpeliuose. Pirmame atsakymų stulpelyje pažymėtų atsakymų skaičius rodo jūsų laimėjimų poreikio lygį bei laipsnį 10 balų sistemoje. Šioje lentelėje rasite savo rezultatų reikšmes.
 
Laimėjimų poreikio lygis Žemas Vidutinis Aukštas
Laimėjimų poreikio laipsnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pirmame stulpelyje pažymėtų
atsakymų skaičius
2-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19
  • Jei jūsų poreikio laimėti laipsnis yra žemas, vertėtų labiau atsipalaiduoti galvojant apie svajones ir norus. Tikriausiai jūs neleidžiate pats sau keltis tikslus, šiek tiek rizikuoti bandant juos įgyvendinti. Tikriausiai jūs norite imtis tik tokių užsiėmimų, kur iš anksto garantuota sklandi eiga ir geras rezultatas. Deja to užsiėmimų nėra. Jums galima palinkėti lesti sau norėti ir imtis veiksmų, savo norams įgyvendinti net tuo atveju, jei nežinote nuo ko pradėti. Tokiu atveju pradėkite nuo bet ko, kas ateina į galvą. Net jei tai bus klaidingas veiksmas, po kelių kartų jūs suprasite, ką iš tiesų reikia daryti, kad pajudėti link tikslo. Didžiausia rizika yra nerizikuoti. Tokiu atveju laikas sugrauš visas jūsų neišsakytas svajones ir liks tik neišsipildę migloti lūkesčiai. Norėkite ir veikite! Leiskite sau klysti, klaidas taisykite ir pasieksite tai, ko norite.
  • Jei jūsų poreikis laimėti laipsnis yra vidutinis, jums reiktų veikti ryžtingiau ir atkakliau. Kai atsiranda kliūtys jūsų tikslams pasiekti, prisiminkite, kad kliūčių atsiras visada siekiant bet ko. Verta nukreipti mintis į tai, ką jūs galite padaryti, kaip kliūtis apeiti ir rasti tinkamus sprendimus, o ne į tai, ko jūs negalite. Jums vertėtų nepasitenkinti vidutinišku rezultatu ir šiek tiek sustiprinti tikėjimą, kad esate vertas pilnai įgyvendinti savo norus ir jaustis laimingas.
  • Jei jūsų poreikis laimėti laipsnis yra aukštas, su jūsų svajonių įgyvendinimu ir aktyvumu viskas yra gerai. Gal būt tik vertėtų leisti sau atsipalaiduoti ir pasidžiaugti savo veiklos rezultatais, daugiau dėmesio skirti maloniems užsiėmimams ir maloniam bendravimui.

Antrame atsakymų stulpelyje pažymėtų atsakymų skaičius rodo, kiek jums dar trūksta iki labai aukštos motyvacijos laimėti (kuo gautas didesnis skaičius, tuo labiau jums trūksta motyvacijos). Jei antrame stulpelyje gautas nedidelis skaičius – jūs motyvuotas žmogus.

Atsakymai, kuriuos pasirinkote iš antro stulpelio, rodo, kuriuos dalykus galima būtų keisti jei norite tapti didesniu laimėtoju. Tiesiog perskaitykite teiginį ir pagalvokite, ką reikėtų pakeisti savyje, kad jums tiktų atsakymas į tą klausimą iš pirmo stulpelio.

Testą parengė Algimantas Smailys,
Psichologijos paslaugų centras

 

facebook_logoKur stoti