Nors šio testo paveikslėliai juokingi, tačiau pats testas – rimtas. Tai vienas iš plačiausiai naudojamų testų (diferencinis diagnostinis klausimynas), kuriuo stengiamasi atsakyti, ką veikdamas žmogus jaustųsi geriausiai ir pasiektų geriausių rezultatų. Linksmąją testo adaptaciją atliko žurnalo KUO BŪTI komanda, prižiūrima karjeros psichologo Algimanto Smailio.

Ką daryti?

Viskas daroma labai paprastai. Iš kiekvienos poros žemiau pateiktų piešinėlių reikia pasirinkti vieną, kuriame pavaizduotas darbas tau labiau patinka. Jei nepatinka abu, tai pasirink tą, kuris patinka labiau. Svarbiausia daug negalvoti, o pasiduoti pirmajam įspūdžiui. Iliustracijos padės visa tai padaryti linksmiau. Atsakymus rašyk į atsakymų lentelę, kurią rasi po paskutiniojo piešinėlio ar patys pasidarykite panašią lentelę popieriaus lape.

Čia baigiasi linksmoji testo dalis ir toliau kalbame labai rimtai. 

REZULTATŲ SUTVARKYMAS

Kiekviename stulpelyje suskaičiuokite kiek apibraukta raidžių (nesvarbu A ar B) ir rezultatą užrašykite apačioje, eilutėje, kur parašyta „suma“. Viename stulpelyje galima surinkti daugiausiai 8 balus. Testas atliktas teisingai, jei sudėjus visų stulpelių rezultatus bendra balų suma lygi 20.

VERTINIMAS

PENKI STULPELIAI ATSAKYMŲ LAPE ATITINKA PROFESIJŲ TIPUS:

G – profesijos, kur žmogus sąveikauja su gamta, darbo objektas yra augalai, gyvūnai.

T – profesijos, kur žmogus sąveikauja su daiktais, darbo objektas yra technika, dirbama su įrankiais, medžiagomis mechanizmais, energija.

ŽM – profesijos, kur žmogus sąveikauja su žmogumi, veiklos objektas yra žmogus arba žmonių grupės: teikiamos paslaugos, organizuojama žmonių veikla, jų ugdymas.

ŽN – žmogus sąveikauja su ženklais, kur darbo objektas yra ženklų sistemos jų nešama informacija, tai darbas su skaičiais, simboliais schemomis arba kita ženklų grupe: raidėmis, žodžiais, tekstais ir jų nešama informacija.

M – žmogus kuria meninį vaizdą, veiklos objektas yra meninis vaizdas (tai vaizduojamasis menas, muzika, vaidyba ir pan.).

Apie polinkių vienai ar kitai profesinei veiklai pasireiškimą sprendžiama pagal pasirinkimų persvarą, t.y. kuriuose stulpeliuose daugiausiai surenkama balų. Kuo vertinimai aukštesni, tuo stipresnis domėjimasis ir polinkiai šiai sričiai.

ŠIO TESTO REZULTATŲ RYŠYS SU STUDIJŲ (MOKSLO) SRITIMIS

VISOS STUDIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PRO- GRAMOS YRA SKIRSTOMOS Į ŠEŠIAS SRITIS:

  • humanitarinių mokslų;
  • meno;
  • socialinių mokslų;
  • fizinių mokslų;
  • biomedicinos mokslų;
  • technologijos mokslų.

Profesijos ir specialybės, į kurias galima stoti, žurnale „Kur stoti“ suskirstytos būtent į šias sritis. Galite pažiūrėti, kaip jūsų testo rezultatai atitinka tas mokslų sritis.

Jei dominuoja interesas veiklai susijusiai su gamta (G), tai tiktų studijuoti biomedicinos mokslų srityje.

Jei dominuoja interesas veiklai susijusiai su daiktais, technika, energija (stulpelis T), – tiktų technologijos mokslų srities profesijos.

Kai stiprus interesas veiklai susijusiai su darbu su žmonėmis (stulpelis ŽM), – tiktų socialinių mokslų sritis. Taip pat svarbu tai, kad darbo su žmonėmis profesijas galima skirstyti į tris grupes pagal darbo procesą:

a) su organizavimu susijusios profesijos; b) su paslaugomis ir aptarnavimu susijusios profesijos ir c) su pedagoginiu darbu susijusios profesijos. Verta rinktis įvertinus, kuri iš šių trijų darbo su žmonėmis sričių labiau domina, kurios veiklos procesas yra patrauklesnis.

Jei dominuoja interesas su ženklų sistemomis bei informacija susijusiai veiklai (stulpelis ŽN), tai svarbu žinoti, kokia ženklų grupė žmogų labiau domina. Jei domina skaičiai, schemos – tai tiktų fizinių mokslų srities profesijos. Jei labiau domina raidės, žodžiai ir tekstais perduodama informacija, tai tiktų humanitarinių mokslų srities profesijos.

Jei dominuoja interesas su menu susijusiai veiklai (stulpelis M), tai, aišku, tinka meno srities profesijos.

Dažniausiai atlikus testą, gautas rezultatas parodo, kad pirmenybė teikiama dviems interesų kryptims. Gauta kombinacija sąlygoja tai, kad iš tų dvejų mokslo sričių žmogų domina tik kai kurios profesijos, kurios būtent ir apima dvi interesų kryptis.

GALIMA PATEIKTI ŠIUOS PAVYZDŽIUS:

Dominuoja gamta ir menas: kraštovaizdžio architektūra, dekoratyvinis apželdinimas, floristika.

Dominuoja gamta ir žmogus: šias sritis apima medicinos profesijos.

Dominuoja technika ir žmogus: dantų techniko, statybų vykdytojo, inspektoriaus specialybės.

Dominuoja gamta ir ženklų sistemos: biochemiko, žemės ūkio ekonomisto specialybės.

Dominuoja gamta ir technika: ergoterapeuto, agroenergetikos inžinerijos profesijos.

Dominuoja technika ir ženklų sistemos: inžinerinės specialybės.

Dominuoja technika ir menas: keramiko, juvelyro, skulptoriaus, taikomosios tekstilės profesijos.

Dominuoja žmogus ir menas: literatūros mokytojas, dirigentas, režisierius, muzikos pedagogas.

Dominuoja žmogus ir ženklų sistemos: filologas, fizikos dėstytojas, teisininkas.

Dominuoja menas ir ženklų sistemos: architektūra, animacija.

PROFESIJŲ SKIRSTYMAS PAGAL BŪSIMĄ DARBO OBJEKTĄ IR PAGEIDAUTINOS ASMENINĖS SAVYBĖS

Šioje lentelėje rasite papildomos informacijos apie tai, kas signalizuoja apie polinkį tam tikriems interesams ir keletą konkrečių profesijų pavyzdžių.

Lentelės tęsinys

GERIAUSIA PADIRBĖTI

Idealiu atveju, tam, kad pasirinkti sau tinkančią ir patinkančią profesiją ar specialybę, verta kurį laiką užsiimti nurodyta veikla. Pirmiausia apžvelgti visas profesijų sritis, kad nepraleisti tinkančios profesijos, kurios gal iš viso dar nežinojote. Tada išsirinkus patrauklesnius, polinkius atitinkančius variantus. Susipažinti su dominančių profesijų veiklos procesu, t.y. sužinoti kokius konkrečius darbus atlieka šias profesijas turintys žmonės. Dar geriau pačiam pabandyti tuos darbus padirbti savanoriškai ar atliekant pagalbinius darbus dominančioje srityje. Tai padės pasitikrinti ar turite asmeninių savybių, reikalingų tame darbe, taip pat pasitikrinti ar gebėjimai toje srityje nėra mažesni už vidutinius. O tada jau spręsti ar imtis kokios nors iš sudominusių profesijų, ar pradėti galvoti iš naujo.

Aišku į jūsų sprendimą savo korekciją įves ir realybė: galimybė išvykti (jei reiktų) mokytis, finansinė tėvų padėtis, valstybinių egzaminų rezultatai, darbo perspektyvos ir pan. Todėl profesijos rinkimasis gali kartais užtrukti kelis metus ir net dešimtmečius. Norint pasirinkti tokią veiklą, kurioje jaustumeisi laimingas reikia padėti nemažai pastangų, kurios turi būti kryptingos ir kokybiškos. Tam kartais verta pasinaudoti ir profesionalių profesijos konsultantų arba psichologų paslaugomis.

Daugiau testų rasite žurnale KUO BŪTI ir KUR STOTI. Juos galite rasti prekybos centruose, knygynuose ir spaudos kioskuose.

facebook_logoKur stoti