Perskaitykite žemiau pateiktus apibūdinimus ir pažymėkite „X“ ties jums tinkančia savybe, kuri jus apibūdina geriausiai. Pasirinkite po vieną savybę kiekvienoje grupėje. Kiekvienas pažymėtas apibūdinimas vertas 1 balo. Kai baigsite pildyti visus 30 klausimų, suskaičiuokite kiek balų surinko kiekviena raidė.

JŪSŲ ASMENYBĖS STIPRYBĖS IR SILPNYBĖS

1. a) ___ Turintis (-i) tvirtą nuomonę
  b) ___ Rūpestingas (-a)
  c) ___ Išradingas (-a)
  d) ___ Draugiškas (-a)
     
2. a) ___ Siekiantis (-i) valdžios
  b) ___ Perfekcionistas (-ė)
  c) ___ Neryžtingas (-a)
  d) ___ Egocentriškas (-a)
     
3. a) ___ Dominuojantis (-i)
  b) ___ Užjaučiantis (-i)
  c) ___ Tolerantiškas (-a)
  d) ___ Entuziastingas (-a)
     
4. a) ___ Savanaudiškas (-a)
  b) ___ Įtarus (-i)
  c) ___ Neužtikrintas (-a)
  d) ___ Naivus (-i)
     
5. a) ___ Pasiryžęs (-usi)
  b) ___ Ištikimas (-a)
  c) ___ Patenkintas (-a)
  d) ___ Žaismingas (-a)
     
6. a) ___ Arogantiškas (-a)
  b) ___ Linkęs (-usi) nerimauti
  c) ___ Užsispyręs (-usi)
  d) ___ Vėjavaikiškas (-a)
     
7. a) ___ Kategoriškas (-a)
  b) ___ Patikimas (-a)
  c) ___ Malonus (-i)
  d) ___ Socialus (-i)
     
8 a) ___ Mėgstantis (-i) nurodinėti
  b) ___ Savikritiškas (-a)
  c) ___ Prieštaraujantis (-i)
  d) ___ Mėgstantis (-i) erzinti
     
9 a) ___ Mėgstantis (-i) veikti
  b) ___ Mėgstantis (-i) analizuoti
  c) ___ Neimantis (-i) į galvą
  d) ___ Nerūpestingas (-a)
     
10. a) ___ Kritiškas (-a) kitiems
  b) ___ Perdaug jautrus (-i)
  c) ___ Drovus (-i)
  d) ___ Nemalonus (-i) su kitais
     
11. a) ___ Ryžtingas (-a)
  b) ___ Jautrus (-i) detalėms
  c) ___ Gebantis (-i) išklausyti
  d) ___ Mėgstantis (-i) vakarėlius
     
12. a) ___ Reiklus (-i)
  b) ___ Nemėgstantis (-i) atleisti
  c) ___ Nemotyvuotas (-a)
  d) ___ Išdidus (-i)
     
13. a) ___ Atsakingas (-a)
  b) ___ Idealistas (-ė)
  c) ___ Dėmesingas (-a)
  d) ___ Laimingas (-a)
     
14. a) ___ Nekantrus (-i)
  b) ___ Nuotaikos žmogus
  c) ___ Pasyvus (-i)
  d) ___ Impulsyvus (-i)
     
15. a) ___ Valingas (-a)
  b) ___ Gerbiantis (-i) kitus
  c) ___ Kantrus (-i)
  d) ___ Mėgstantis (-i) linksmybes
     
16. a) ___ Mėgstantis (-i) ginčytis
  b) ___ Nepraktiškas (-a)
  c) ___ Neturintis (-i) tikslo
  d) ___
Mėgstantis (-i) interpretuoti
     
17. a) ___ Nepriklausomas (-a)
  b) ___ Priklausomas (-a)
  c) ___ Ramaus būdo
  d) ___ Pastovus (-i)
     
18. a) ___ Agresyvus (-i)
  b) ___ Depresyvus (-i)
  c) ___ Neapsisprendžiantis (-i)
  d) ___ Užmaršus (-i)
     
19. a) ___ Valdingas (-a)
  b) ___ Mėgstantis (-i) apgalvoti
  c) ___ Švelnus (-i)
  d) ___ Optimistas (-a)
     
20. a) ___
Nejautrus (-i)
  b) ___
Smerkiantis (-i) kitus
  c) ___ Nuobodus (-i)
  d) ___ Nedrausmingas (-a)
     
21. a) ___ Logiškas (-a)
  b) ___ Emocionalus (-i)
  c) ___ Lengvai sukalbamas (-a)
  d) ___ Populiarus (-i)
     
22. a) ___
Visada esantis (-i) teisus (-i)
  b) ___
Linkęs (-usi) kaltinti save
  c) ___ Neentuziastingas (-a)
  d) ___ Nemėgstantis (-i) įsipareigoti
     
23. a) ___ Pragmatiškas (-a)
  b) ___ Gerai išauklėtas (-a)
  c) ___ Pritariantis (-i)
  d) ___ Spontaniškas (-a)
     
24. a) ___ Negailestingas (-a)
  b) ___ Užsigalvojęs (-usi)
  c) ___ Neįsitraukiantis (-i) į veiklą
  d) ___ Pamaiva
     
25. a) ___ Veiklus (-i)
  b) ___ Nuoširdus (-i)
  c) ___ Diplomatiškas (-a)
  d) ___
Gyvybingas (-a)
     
26. a) ___ Netaktiškas (-a)
  b) ___ Jums sunku įtikti
  c) ___ Tingus (-i)
  d) ___ Garsus (-i)
     
27. a) ___ Tiesus (-i)
  b) ___ Kūrybiškas (-a)
  c) ___ Mokantis (-i) prisitaikyti
  d) ___ Linksmintojas (-a)
     
28. a) ___ Apskaičiuojantis (-i)
  b) ___ Įsitikinęs (-usi) savo teisumu
  c) ___ Protestuojantis (-i)
  d) ___ Neorganizuotas (-a)
     
29. a) ___ Pasitikintis (-i) savimi
  b) ___ Drausmingas (-a)
  c) ___ Smagus (-i)
  d) ___ Charizmatiškas (-a)
     
30. a) ___ Gąsdinantis (-i)
  b) ___ Atsargus (-i)
  c) ___ Neproduktyvus (-i)
  d) ___ Bijantis (-i) pripažinti tiesą
 
Iš viso a) ____________
Iš viso b) ____________
Iš viso c) ____________
Iš viso d) ____________
 

Dabar suskaičiuokite, kiek kartų pažymėjote kiekvieną raidę (a, b, c, d) ir įrašykite sumą prie atitinkamos raidės. Kai baigėte pildyti ir suskaičiavote rezultatus, įsiskaitykite į toliau pateiktas situacijas. Skaitydami pasirinkite vieną, jums labiausiai tinkantį, atsakymo variantą, apibraukite jus apibūdinančios situacijos raidę.

SITUACIJOS

Jei pretenduočiau į naują darbo vietą, būsimas darbdavys mane priimtų į darbą, nes aš:

 • a) motyvuotas (-a), atviras (-a) ir gebantis (-i) pristatyti save ir įmonę;
 • b) viską apgalvojantis (-i), tikslus (-i) ir patikimas (-a);
 • c) kantrus (-i), prisitaikantis (-i) ir taktiškas (-a);
 • d) mėgstantis (-i) linksmybes, energingas (-a) ir nerūpestingas (-a).

Susipykęs (-usi) su artimu žmogumi, aš:

 • a) elgiuosi agresyviai ir piktai;
 • b) verkiu, jaučiuosi įskaudintas (-a) ir planuoju atkeršyti;
 • c) tyliu, užsidarau ir kaupiu pyktį savyje tol, kol jis prasiveržia kitoje situacijoje;
 • d) atsitolinu ir stengiuosi išvengti tolimesnio konflikto.

Gyvenimas prasmingas, kai:

 • a) turiu veiklos ir galiu kurti;
 • b) šalia yra žmonių ir turiu aiškų tikslą;
 • c) nėra streso ir įtampos;
 • d) galiu būti žaismingas (-a), nerūpestingas (-a) bei išlikti optimistas (-ė).

Kai buvau vaikas, aš:

 • a) buvau užsispyręs (-usi), sumanus (-i) ir/arba agresyvus (-i);
 • b) gražiai elgiausi, buvau rūpestingas (-a) ir/arba liūdnas (-a);
 • c) buvau tylus (-i), ramus (-i) ir/arba drovus (-i);
 • d) buvau per daug kalbus (-i), laimingas (-a) ir/arba žaismingas (-a).

Užaugęs (-usi) aš:

 • a) turiu tvirtą nuomonę, esu ryžtingas (-a) ir/arba nurodinėjantis (-i);
 • b) atsakingas (-a), sąžiningas (-a) ir/arba nemokantis (-i) atleisti;
 • c) pritariantis (-i), patenkintas (-a) esama situacija ir/arba nemotyvuotas (-a);
 • d) charizmatiškas (-a), pozityvus (-i) ir/arba nemalonus (-i) su kitais.

Kai būsiu (tapau) tėvas (mama), aš:

 • a) reiklus (-i), greitai užsiplieskiantis (-i) ir/arba bekompromisis (-ė);
 • b) susirūpinęs (-usi), jautrus (-i) ir/arba kritikuojantis (-i);
 • c) liberalus (-i), lengvai įtikinamas (-a) ir/arba užvaldomas (-a) emocijų;
 • d) žaismingas (-a), nerūpestingas (-a) ir/arba neatsakingas (-a).

Ginčydamasis (-i) su draugu, aš:

 • a) daug dėmesio skiriu faktams;
 • b) rūpinuosi jo jausmais ir norais;
 • c) būnu užsispyręs (-usi), jaučiuosi nepatogiai ir/arba sutrikęs (-usi);
 • d) garsiai kalbu, jaučiuosi nepatogiai ir/arba kompromituoju.

Jeigu mano draugas patektų į bėdą, aš:

 • a) stengčiausi apsaugoti, sugalvočiau ir rekomenduočiau jam sprendimo variantų;
 • b) susirūpinčiau, užjausčiau ir likčiau ištikimu (-a) jam, nepriklausomai nuo problemos pobūdžio;
 • c) būčiau kantrus (-i) ir palaikantis (-i), išklausyčiau jį;
 • d) nesmerkčiau jo, išlikčiau optimistas (-ė) bei sušvelninčiau situacijos rimtumą.

Kai reikia priimti sprendimus, aš esu:

 • a) kategoriškas (-a), logiškas (-a), aiškiai reiškiu savo mintis;
 • b) tikslus (-i), apdairus (-i), viską apgalvoju;
 • c) neryžtingas (-a), nedrąsus (-i), darau tai nenoriai;
 • d) impulsyvus (-i), nenuoseklus (-i), nenoriu įsipareigoti.

Kai man nepasiseka, aš:

 • a) tyliai save kritikuoju, esu užsispyręs (-usi) ir gynybiškas (-a);
 • b) jaučiuosi kaltas (-a), būnu savikritiškas (-a) bei lengvai pasiduodu liūdesiui;
 • c) tampu neramus (-i) ir išsigąstu, tačiau tai laikau savyje;
 • d) susigėstu ir nervingai ieškau galimybių išeiti iš susiklosčiusios situacijos.

Jei kas nors man „kaišioja pagalius į ratus“, aš:

 • a) supykstu ir rezgu klastingus keršto planus;
 • b) jaučiuosi giliai įskaudintas (-a) ir negaliu atleisti;
 • c) tyliai kenčiu ir noriu atkeršyti ir/arba nebesutikti šio žmogaus;
 • d) stengiuosi išvengti konflikto ir nesukti sau galvos dėl to.

Man darbas, tai:

 • a) produktyviausias laiko leidimo būdas;
 • b) naudingas užsiėmimas, kuris turi būti atliekamas gerai;
 • c) teigiamas užsiėmimas tol, kol tai teikia man džiaugsmo ir nekelia įtampos;
 • d) nereikalingas blogis, daug mažiau patrauklus nei laisvalaikis.

Socialinėse situacijose, aš dažniausiai:

 • a) gąsdinu kitus;
 • b) manimi žavimasi;
 • c) esu saugomas (-a) kitų;
 • d) man pavydi kiti.

Santykiuose man svarbiausia:

 • a) pripažinimas ir mano teisumas;
 • b) supratingumas, artumas ir kad mane mėgtų;
 • c) tolerancija, ramybė ir pagarba;
 • d) pagyrimai, linksmybės ir laisvė.

Tam, kad būčiau laimingas (-a), aš siekiu:

 • a) nuotykių, vadovavimo ir daug veiklos;
 • b) saugumo, kūrybiškumo ir prasmės;
 • c) pripažinimo ir saugumo;
 • d) jaudulio, žaismingos veiklos ir kitų kompanijos.
 
Iš viso a) ____________
Iš viso b) ____________
Iš viso c) ____________
Iš viso d) ____________
 

Dabar suskaičiuokite, kiek kartų apibraukėte kiekvieną raidę (a, b, c, d) ir įrašykite sumą prie atitinkamos raidės. Kai perskaitėte visus teiginius ir suskaičiavote savo rezultatus, sudėkite abiejų užduočių balus. Daugiausia balų surinkusi raidė, atitinka jūsų asmenybės tipo aprašymą. A – raudona, B – mėlyna, C – balta, D – geltona. Jeigu kelios raidės surinko po vienodą balų skaičių, perskaitykite asmenybės aprašymus ir pasirinkite tą, kuris jums tinka labiau.

RAUDONA (a) ________
MĖLYNA (b) _________
BALTA (c) ___________
GELTONA (d) ________
 
BALTA
Stiprybės Silpnybės
Asmeninės savybės: Asmeninės savybės:
Esate ramus (-i), taikus (-i), susimąstęs (-usi)
Nuoširdus (-i), nemėgstate apsimetinėti
Mėgstate komfortišką gyvenimą
Esate kantrus (-i) su kitais
Esate malonus (-i) su žmonėmis ir gyvūnais
Gebate prisiderinti prie daugumos situacijų
Gyvenate pasyvų gyvenimo būdą
Nemėgstate naujų iššūkių
Vengiate artimų santykių
Esate drovus (-i) ir nepasitikintis (-i) savimi
Lengvai pasiduodate manipuliacijoms
Sunkiai apsisprendžiate dėl siekiamo tikslo
Esate lengvai pažeidžiamas (-a) ir įskaudinamas (-a)
Bendraujant su kitais: Bendraujant su kitais:
Kantrus (-i) ir ištvermingas (-a)
Tolerantiškas (-a)
Priimate ir palaikote kitus
Gebate išklausyti kitus
Daugumoje situacijų išliekate atsipalaidavęs (-usi)
Gerai sutariate su dauguma žmonių
Esate mėgstamas (-a) kitų
Sutariate su skirtingais asmenybių tipais
Mėgstate stebėti kitus
Esate nereiklus (-i) kitiems
Teikdamas (-a) pasiūlymus stokojate kūrybiškumo
Lengvai pasiduodate kitų nuomonei
Dažnai būnate pasyvus (-i)
Vengiate prisiimti įsipareigojimų
Neišsakote savo nuomonės, jei ji skiriasi nuo kitų
Dažnai tingite ir nenorite prisiimti atsakomybės
Reikalaujate papildomos pagalbos ir paramos iš kitų
Labiausiai jums tinkančios profesijos:
Mokytojas, dvasininkas, buhalteris, apskaitininkas, finansininkas, bankininkas, valstybės tarnautojas, medicinos sesuo, reabilitacijos specialistas, draudimo agentas, vadybininkas, pardavimų vadovas, sekretorius, bendrosios praktikos gydytojas, odontologas, vaistininkas, kirpėjas, bibliotekininkas.
Mažiausiai jums tinkančios profesijos:
Aktorius, psichiatras, teisininkas, kompiuterinių sistemų analitikas, elektrikas, marketingo specialistas, fotografas, rašytojas, psichologas, redaktorius, reporteris, švietimo konsultantas, socialinių mokslų mokslininkas, dizaineris, restorano darbuotojas, konsultantas, muzikantas, kompozitorius, logopedas, namų tvarkytojas.
 
GELTONA
Stiprybės Silpnybės
Asmeninės savybės: Asmeninės savybės:
Esate optimistas (-ė)
Mėgstate save bei lengvai priimate kitus
Mėgstate savanoriauti, norėdami įgyti patirties
Mėgaujatės gyvenimu ir jo teikiamomis galimybėmis
Mėgstate prabangą
Mėgstate nuotykius, esate drąsus (-i)
Jums labai svarbi aplinkinių nuomonė
Dažnai būnate neatsakingas (-a) ir nepatikimas (-a)
Egoistiškas (-a), susitelkęs (-usi) į save
Būnate vėjavaikiškas (-a)
Daug kalbate, mažai darote
Paviršutiniškas (-a)
Nenorite patirti skausmo ar nepatogumų, tam kad pasiektumėte rezultatą
Stokojate disciplinos
Galite būti nemandagus (-i) viešosiose vietose
Mėgstate pagražinti tiesą, nuslepiant nemalonias detales
Nemėgstate spręsti iškilusių problemų
Bendraujant su kitais: Bendraujant su kitais:
Su jumis įdomu leisti laiką, niekada nebūnate nuobodus (-i)
Dažnai jums draugai yra svarbesni už šeimą
Lengvai atleidžiate kitiems ir sau
Esate gyvybingas (-a), gebate pralinksminti kitus
Esate lengvai pažeidžiamas (-a), naivus (-i) ir pasitikintis (-i) kitais
Mielai darbus iškeičiate į mėgstamus laisvalaikio užsiėmimus
Didžiąją pokalbio dalį pasakojate apie save
Mėgstate pasirodyti prieš kitus
Stresinėse situacijose tampate nesavarankiškas (-a) 
Nenorite padėti į bėdą patekusiems draugams 
Siekiate bet kokia kaina laimėti, nepaisydamas draugų norų
Nepatogiai jaučiatės stresinėse, krizinėse situacijose
Lengvai užmezgate naujus santykius ir nevertinate senų draugų
 
Labiausiai jums tinkančios profesijos:
Meno (kurios nors srities) atlikėjas, lenktynininkas, statybininkas, sunkiosios technikos operatorius, statybos inžinierius, jūros uosto darbuotojas, renginių organizatorius, greitosios pagalbos vairuotojas, banglentininkas, samdomas karys, derybininkas, verslininkas, profesionalus atletas, administratorius, barmenas, budėtojas.
Mažiausiai jums tinkančios profesijos:
Chemijos inžinierius, psichiatras, mechanikos inžinierius, tyrėjas/mokslininkas, švietimo konsultantas, elektronikas/elektros technikas, burnos higienistas, žurnalistas, administratorius, ikimokyklinio ugdymo mokytojas, medicinos sesuo, dvasininkas, universiteto dėstytojas, viešųjų ryšių specialistas.
 
RAUDONA
Stiprybės Silpnybės
Asmeninės savybės: Asmeninės savybės:
Pasižymite geru loginiu mąstymu
Esate produktyvus (-i)
Dinamiškas (-a) ir tikslingas (-a)
Vertinate nepriklausomybę
Lyderis (-ė) iš prigimties
Ypatingai išradingas (-a)
Kūrybingas (-a) stresinėse situacijose
Visur ieškote sau naudos
Nesigilinate į savo jausmus
Neigiate savo nesėkmes
Visada norite būti teisus (-i)
Nenurimstate, kol neužsiimate kokia nors veikla
Dažnai būnate arogantiškas (-a)
Neatsižvelgiate į kitų jausmus
Būnate nekantrus (-i) su kitais
Bendraujant su kitais: Bendraujant su kitais:
Esate tiesmukas (-a)
Turite daug pasiūlymų/patarimų kitiems
Puikiai susitvarkote kritinėse situacijose
Skatinate kitus dirbti grupėje
Lengvai ir nedelsiant sprendžiate konfliktus
Efektyviai išsprendžiate iškilusias dilemas
Būnate nejautrus (-i) ir neemocionalus (-i)
Nekreipiate dėmesio į kitų žmonių poreikius
Vengiate atvirai kalbėti apie save
Su žmonėmis draugaujate siekdamas (-a) asmeninės naudos
Palaikote tik sau naudingus santykius
Tikitės, kad draugai elgsis jums priimtinu būdu
Nepripažįstate savo trūkumų, nenorėdami prarasti autoriteto
Esate negatyviai, kritiškai nusiteikęs (-usi) kitų atžvilgiu
Jums svarbiau įrodyti savo tiesą, nei sutarti su kitais
Dažnai būnate užsispyręs (-usi), piktas (-a) galite būti grubus (-i)
 
Labiausiai jums tinkančios profesijos:
Advokatas, teisininkas, fotografas, sistemų analitikas, aktorius, hipotekos makleris, gamtos mokslų mokslininkas, socialinių mokslų mokslininkas, programuotojas, teisėjas, pardavimų vadybininkas, chemijos inžinierius, tyrėjo asistentas, rašytojas, marketingo specialistas, elektronikas/elektros technikas, universiteto dėstytojas, kompiuterių specialistas.
Mažiausiai jums tinkančios profesijos:
Mokytojo pagalbininkas, kasininkas, viešbučio administratorius, medicinos sesuo, knygyno darbuotojas, pradinių klasių mokytojas, tikybos mokytojas, apsaugos darbuotojas, sekretorė, namų ekonomas, bibliotekininkas, kirpėjas, sveikatos paslaugų darbuotojas, viešųjų paslaugų darbuotojas.
 
MĖLYNA
Stiprybės Silpnybės
Asmeninės savybės: Asmeninės savybės:
Gyvenimą suvokiate kaip nuolatines pastangas
Vertinate grožį, kreipiate dėmesį į detales
Turite stiprų estetikos pajautimo jausmą
Esate stabilus (-i) ir patikimas (-a)
Nuoširdus (-i) bei pasižymite emocijų gilumu
Mėgstate analizuoti (domitės, kodėl jis/ji elgiasi būtent taip, kaip elgiasi)
Atkakliai siekiate savo tikslo
Būnate labai emocingas (-a)
Pasipūtęs (-usi) ir įsitikinęs (-usi) savo teisumu
Pavydite kitiems jų sėkmės
Esate perfekcionistas (-ė), pasižymite stipriu tobulumo siekimo poreikiu
Bendraujant su kitais: Bendraujant su kitais:
Esate ištikimas (-a), vertinate ir išlaikote užmegztus santykius
Nuoširdžiai domitės kitų žmonių gerove
Prisimenate savo draugų gimtadienius, mėgstate jiems organizuoti šventes
Mokate padrąsinti patekusius į bėdą
Skiriate asmeninio laiko santykiams su kitais
Nepasitikite kitais
Greitai pasijaučiate atstumtu (-a)
Kai liūdite, manote, jog kiti turi tai pastebėti
Esate kerštingas (-a) bei ilgai prisimenate nuoskaudas
Kritiškas (-a) kitų pomėgiams ir veikloms, ypač jei jos skiriasi nuo jūsų
Tikitės iš kitų lojalumo
Reikalaujate, kad kiti su jumis bendrautų dažniau
Retai būnate žaismingas ir spontaniškas
 
Labiausiai jums tinkančios profesijos:
Muzikos, meno, dailės ir teatro mokytojas, rašytojas, dvasininkas, gydytojas, psichologas, profesijos konsultantas, švietimo konsultantas, žurnalistas, socialinis darbuotojas, muzikantas, kompozitorius, redaktorius, reporteris, logopedas, dizaineris, mokytojas.
Mažiausiai jums tinkančios profesijos:
Policininkas, detektyvas, ūkininkas, pardavimų vadybininkas, banko darbuotojas, chemijos inžinierius, finansininkas, kompiuterinių sistemų analitikas, elektronikas/elektros technikas, matematikos mokytojas, auditorius, nekilnojamo turto agentas, brokeris, pataisos namų darbuotojas.
 
Testą parengė psichologė Diana Naikauskė, pagal „The Color Code Personality Profile“ (Dr.Taylor Hartman). Testas iš žurnalo „Kur stoti“.
 
Daugiau testų rasite žurnaluose „Kuo būti“ ir „Kur stoti“. 
 

facebook_logoKur stoti