KOKIĄ PROFESIJĄ PASIRINKTI?

Niekaip negali apsispręsti, kur tau stoti? O gal tiesiog neišsirenki, kur mokytis ir ką veikti? Šis testas - dar viena galimybė apsvarstyti savo sugebėjimus ir pabandyti atrasti sprendimą. Tačiau nepamiršk - kas ką besakytų, nuspręsti privalai pats.

Į visus testo klausimus atsakyk TAIP arba NE.


A DALIS
1. Ar tau lengva dėstyti savo mintis, kai tavęs klausosi daugiau nei vienas žmogus (pavyzdžiui, visa klasė)?
2. Ar esi vedęs(-usi) renginį?
3. Ar mėgsti organizuoti savo ir draugų laisvalaikį (išvykas, keliones, vakarėlius)?
4. Ar moki žmones pralinksminti?
5. Ar gali sutaikyti besiginčijančias puses ir padėti rasti kompromisą?
6. Ar tau patinka nurodinėti?
7. Ar užimi kokias nors pareigas, pavyzdžiui, klasės seniūno, ar mokinių tarybos nario?
8. Ar įsivaizduoji save dirbantį(-čią) vadovaujantį darbą?
9. Ar ką nors lankai, pavyzdžiui krepšinį, aerobiką ar pan.?
10. Ar tau reikia planuoti savo laiką, kad spėtum viską nuveikti?

Po 1 tašką gauni už kiekvieną atsakymą TAIP ir po (-1) - už kiekvieną atsakymą NE.

B DALIS
1. Ar gali sugalvoti dar bent tris (be įprastinio) skalbinių segtukų panaudojimo būdus?
2. Ar mėgsti rašyti rašinėlius laisva tema?
3. Ar tau lengva sugalvoti, kuo būsi per naujametinį karnavalą?
4. Ar per savo gyvenimą esi ką nors sukūręs(-usi) (eilėraštį, dainą ar pan.)?
5. Ar norėtum dirbti kūrybinį darbą?
6. Ar skaitydamas knygą įsivaizduoji jos veikėjų veidus?
7. Ar tau kyla noras užrašyti, nupiešti ar kitaip išreikšti susikaupusius jausmus?
8. Ar mėgsti spręsti galvosūkius?
9. Ar debesys būna panašūs į dramblius?
10. Ar gali atsakyti, ką reiškia "32 AR", jei "7SD" reiškia "Septynios savaitės dienos"?

Po 1 tašką gauni už kiekvieną atsakymą TAIP ir po (-1) - už kiekvieną atsakymą NE.

C DALIS
1. Ar galėtum šį sakinį išskaidyti sakinio dalimis?
2. Ar mėgsti spręsti matematikos uždavinius?
3. Ar galėtum pasakyti, kaip skamba Pitagoro teorema?
4. Ar moki daugiau nei dvi užsienio kalbas?
5. Ar galėtum pasakyti, kokia spalva dera su raudona?
6. Ar galėtum paaiškinti, kaip veikia gravitacija?
7. Ar galėtum paaiškinti, kas yra integralas?
8. Ar humanitariniai mokslai tau labiau patinka nei tikslieji?
9. Ar galėtum atpažįstamai nupiešti žmogaus portretą?
10. Ar žinai cheminę valgomosios druskos formulę?

Po 1 tašką gauni už atsakymą TAIP á 2, 3, 6, 7, 10 ir NE - į 1, 4, 5, 8 ir 9 klausimus. Po (-1) tašką gauni už atsakymus TAIP á 1, 4, 5, 8, 9 ir NE į 2, 3, 6, 7, 10 klausimus.


D DALIS
1. Ar bent vieną kartą per dieną paskambini savo draugui?
2. Ar su draugais laisvalaikį kartu leidi dažniau nei dukart per savaitę?
3. Ar apie tave mano, kad esi nuoširdus ir atviras žmogus?
4. Ar esi toks žmogus, kuriam noriai kiti išsipasakoja?
5. Ar gerai moki išaiškinti sunkiai suprantamus dalykus?
6. Ar tau lengva susirasti naujų draugų?
7. Ar moki prašyti paramos, palaikymo, patarimo?
8. Ar save laikai lengvai bendraujančiu žmogumi?
9. Ar moki bendrauti su sunkaus būdo žmonėmis?
10. Ar nepažįstamoje vietoje mieliau paklausi žmonių kelio, nei žiūrėsi į žemėlapį?

Po 1 tašką gauni už kiekvieną atsakymą TAIP ir po (-1) - už kiekvieną atsakymą NE.

Kiekvienoje iš dalių (A, B, C ir D) galėjai surinkti daugiausiai 10 ir mažiausiai -10 balų. Jei skaičius, kurį gavai - teigiamas, Į savo kodą rašyk didžiąją raidę, o jei neigiamas - mažąją. Pavyzdžiui, jei surinkai 5 taškus A dalyje, -2 taškus B dalyje, 3 taškus C dalyje ir -10 - D dalyje, tavo kodas bus AbCd. Pagal lentelę susirask savo kodą ir skaityk atsakymus.
2006_testo_rezultatai

Atsakymai:

1.
Esi aktyvus, kūrybiškas ir ekstravertiškas žmogus, linkęs į tiksliuosius mokslus. Tau tiktų dirbti organizacinį vadovaujantį darbą - galėtum būti projektų vadovas, marketingo strategas.

2. Esi aktyvus, lengvai bendraujantis žmogus. Tau tiktų dirbti darbą, kuriame reikia mokėti bendrauti su žmonėmis, tačiau nebūtina kurti ir ieškoti naujų idėjų. Galėtum būti vadybininku, platinimo vadybininku, reklamos agentu, administratoriumi, pardavėju ir pan.

3. Esi kūrybiškas lengvai bendraujantis žmogus, nelinkęs vadovauti. Galėtum būti geras dėstytojas, mokytojas, gydytojas, draudimo agentas.

4. Esi lengvai bendraujantis žmogus, tikslus ir patikimas. Tau tiktų dirbti finansininku, banko tarnautoju.

5. Esi aktyvus ir kūrybiškas tiksliųjų mokslų atstovas, linkęs dirbti individualiai. Galėtum būti puikus vyr. finansininkas, programuotojas, išradėjas, statybos darbų vykdytojas, architektas.

6. Esi techniškas aktyvus žmogus. Galėtum būti spaudos technologu, remonto dirbtuvių direktoriumi, televizorių ar buitinės technikos meistru.

7. Esi kūrybiškas tiksliųjų mokslų atstovas. Gali būti puikus inžinierius, projektuotojas, operatorius, specialistas (fizikas, chemikas, matematikas ir pan.)

8. Esi kruopštus žmogus, linkęs į tiksliuosius mokslus. Galėtum būti buhalteriu, apskaitininku, statybininku, mechaniku, maketuotoju ir pan.

9. Esi aktyvus, kūrybiškas, lengvai bendraujantis humanitarinio profilio žmogus. Galėtum būti publicistinių laidų prodiuseriu, režisieriumi, renginių vedėju, organizatoriumi, aktoriumi, žurnalistu.

10. Esi aktyvus, lengvai bendraujantis humanitaras. Galėtum būti TV laidų vedėjas, reklamos agentūros, leidyklos direktorius, viešbučio administratorius, gidas, atstovas ryšiams su visuomene.

11. Esi kūrybiškas, lengvai bendraujantis humanitarinio profilio žmogus. Galėtum būti psichologu, rūbų modeliuotoju, taikomojo meno specialistu.

12. Esi lengvai bendraujantis humanitaras. Galėtum būti puikus leidyklos redaktorius, meno dirbinių parduotuvės pardavėjas, sekretorius.

13. Esi kūrybiškas, aktyvus humanitaras, linkęs dirbti individualiai. Galėtum būti rašytojas, individualus menininkas (skulptorius, dailininkas, fotografas ir pan.).

14. Esi aktyvus, organizuotas humanitarinio profilio žmogus. Tau tiktų būti pardavėju, bibliotekininku, biuro administratoriumi.

15. Esi kūrybiškas, gana uždaras humanitarinio profilio žmogus. Galėtum būti puikus mokslininkas, pavyzdžiui, istorikas, vertėjas, meno dirbinių restauratorius.

16. Tau tiktų būti muziejaus darbuotoju, korektoriumi, teksto redaktoriumi, kalbininku, mokytoju.Čia pateiktas testas yra UAB "Leidybos studijos" nuosavybė. Testo ar jo dalių negalima dauginti, atgaminti, perspausdinti ir platinti jokiomis formomis (elektroninėmis ir kt.) be raštiško UAB „Leidybos studija“ leidimo.