Į visus testo klausimus atsakyk TAIP arba NE.

A DALIS

 1. Ar tau lengva dėstyti savo mintis, kai tavęs klausosi daugiau nei vienas žmogus (pavyzdžiui, visa klasė)?
 2. Ar esi vedęs(-usi) renginį?
 3. Ar mėgsti organizuoti savo ir draugų laisvalaikį (išvykas, keliones, vakarėlius)?
 4. Ar mėgsti būti dėmesio centre?
 5. Ar moki išeiti iš konflikto pasiekęs(-usi) sau daugiausiai naudos?
 6. Ar tau patinka nurodinėti?
 7. Ar užimi kokias nors pareigas, pavyzdžiui, klasės seniūno ar mokinių tarybos nario?
 8. Ar įsivaizduoji save dirbantį(-čią) vadovaujantį darbą?
 9. Ar ką nors lankai, pavyzdžiui, krepšinį, aerobiką ar pan.?
 10. Ar tau reikia planuoti savo laiką, kad spėtum viską nuveikti?
 11. Ar planuoji mokydamasis(-i) dalyvauti kokios nors studentų organizacijos veikloje?
 12. Ar į tavo planus įeina studijavimas užsienyje?
 13. Ar pritari posakiui, kad tikslas pateisina priemones?
 14. Ar gali pasakyti, jog esi iš tų žmonių, kurie išmesti pro duris įlenda pro langą?

Po 1 tašką gauni už kiekvieną atsakymą TAIP ir po (-1) – už kiekvieną atsakymą NE.

B DALIS

 1. Ar gali sugalvoti dar bent tris (be įprastinio) skalbinių segtukų panaudojimo būdus?
 2. Ar mėgsti rašyti rašinėlius laisva tema?
 3. Ar tau lengva sugalvoti, kuo būsi per naujametinį karnavalą?
 4. Ar per savo gyvenimą esi ką nors sukūręs(-usi) (eilėraštį, dainą ar pan.)?
 5. Ar norėtum dirbti kūrybinį darbą?
 6. Ar skaitydamas knygą įsivaizduoji jos veikėjų veidus?
 7. Ar tau kyla noras užrašyti, nupiešti ar kitaip išreikšti susikaupusius jausmus?
 8. Ar mėgsti spręsti galvosūkius?
 9. Ar debesys būna panašūs į dramblius?
 10. Ar gali atsakyti, ką reiškia „32 AR“, jei „7SD“ reiškia „Septynios savaitės dienos”?
 11. Ar galėtum save pavadinti kūrybingu žmogumi?
 12. Ar manai, kad vieną dieną parašysi knygą?
 13. Ar tave gali iki ašarų sujaudinti gamtos ar meno kūrinio grožis?
 14. Ar žinai, kas yra tarp Saulės ir Mėnulio?

Po 1 tašką gauni už kiekvieną atsakymą TAIP ir po (-1) – už kiekvieną atsakymą NE.

C DALIS

 1. Ar galėtum šį sakinį išskaidyti sakinio dalimis?
 2. Ar mėgsti spręsti matematikos uždavinius?
 3. Ar galėtum pasakyti, kaip skamba Pitagoro teorema?
 4. Ar moki daugiau nei dvi užsienio kalbas?
 5. Ar galėtum pasakyti, kokia spalva dera su raudona?
 6. Ar galėtum paaiškinti, kaip veikia gravitacija?
 7. Ar galėtum paaiškinti, kas yra integralas?
 8. Ar humanitariniai mokslai tau labiau patinka nei tikslieji?
 9. Ar galėtum atpažįstamai nupiešti žmogaus portretą?
 10. Ar žinai cheminę valgomosios druskos formulę?
 11. Ar laisvalaikiu mieliau žiūrėtum spektaklį nei sėdėtum prie interneto?
 12. Ar supranti vidaus degimo variklio veikimo principą?
 13. Ar žinai, kas yra haiku?
 14. Ar supranti, kodėl laikosi kabantys tiltai?

Po 1 tašką gauni už atsakymus TAIP į 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14 ir NE – į 1, 4, 5, 8, 9, 11 ir 13 klausimus.

Po (-1) tašką gauni už atsakymus TAIP į 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13 ir NE – į 2, 3, 6, 7, 10, 12 ir 14 klausimus.

D DALIS

 1. Ar bent vieną kartą per dieną paskambini savo draugui?
 2. Ar su draugais laisvalaikį kartu leidi dažniau nei dukart per savaitę?
 3. Ar apie tave mano, kad esi nuoširdus ir atviras žmogus?
 4. Ar esi toks žmogus, kuriam noriai kiti išsipasakoja?
 5. Ar gerai moki išaiškinti sunkiai suprantamus dalykus?
 6. Ar tau lengva susirasti naujų draugų?
 7. Ar moki prašyti paramos, palaikymo, patarimo?
 8. Ar save laikai lengvai bendraujančiu žmogumi?
 9. Ar moki bendrauti su sunkaus būdo žmonėmis?
 10. Ar nepažįstamoje vietoje mieliau paklausi žmonių kelio, nei žiūrėsi į žemėlapį?
 11. Ar tau svarbu gerai sutarti su žmonėmis, su kuriais kartu mokaisi?
 12. Ar lengvai randi kalbą su nepažįstamais žmonėmis?
 13. Ar eitum į vakarėlį, kuriame nieko nepažįsti (žadama puiki programa)?
 14. Ar, kilus konfliktui, tu esi tas žmogus, kuris aiškinasi ir ieško kompromiso?

Po 1 tašką gauni už kieakvieną atsakymą TAIP ir po (-1) – už kiekvieną atsakymą NE.

 

ATSAKYMAI

 Kiekvienoje dalių (A, B, C ir D)  galėjai surinkti daugiausiai 14 ir mažiausiai – 14 balų. Suskaičiuok, kiek balų surinkai kiekvienoje dalyje ir pasižymėk rezultatus skalėse. Tai, kurioje skalės pusėje yra tavo atsakymas, reiškia, kiek tau būdinga viena ar kita savybė. Pavyzdžiui, jei A dalyje surinkai 7 taškus, esi atkaklus, aktyvus ir organizuotas žmogus. Jei šioje skalėje surinkai neigiamą taškų sumą, šios savybės tau nėra labai būdingos. Skalė nurodo, kokią raidę (didžiąją ar mažąją) rašyti į savo profesijos kodą. 

  

Skaityk profesijų aprašymus (tai – ne visos profesijos, tinkamos tavo profilio žmogui, tačiau jos gali būti tam tikra nuoroda):

1.      Esi aktyvus, kūrybiškas ir ekstravertiškas žmogus, linkęs į tiksliuosius mokslus. Tau tiktų dirbti organizacinį vadovaujantį darbą – galėtum būti projektų vadovas, marketingo strategas.

2.      Esi aktyvus, lengvai bendraujantis žmogus. Tau tiktų dirbti darbą, kuriame reikia mokėti bendrauti su žmonėmis, tačiau nebūtina kurti ir ieškoti naujų idėjų. Galėtum būti vadybininku, reklamos agentu, administratoriumi, pardavėju ir pan.

3.      Esi kūrybiškas lengvai bendraujantis žmogus, nelinkęs vadovauti. Galėtum būti geras dėstytojas, mokytojas, gydytojas, draudimo agentas.

4.      Esi lengvai bendraujantis žmogus, tikslus ir patikimas. Tau tiktų dirbti finansininku, banko tarnautoju.

5.      Esi aktyvus ir kūrybiškas tiksliųjų mokslų atstovas, links dirbti individualiai. Galėtum būti puikus vyr. finansininkas, programuotojas, išradėjas, statybos darbų vykdytojas, architektas.

6.      Esi techniškai aktyvus žmogus. Galėtum būti spaudos technologu, remonto dirbtuvių direktoriumi, televizorių ar buitinės technikos meistru.

7.      Esi kūrybiškas tiksliųjų mokslų atstovas Galėtum būti puikus inžinierius, projektuotojas, operatorius.

8.      Esi kruopštus žmogus, linkęs į tiksliuosius mokslus. Galėtum būti buhalteriu, apskaitininku, statybininku, mechaniku, maketuotoju ir pan.

9.      Esi aktyvus, kūrybiškas lengvai bendraujantis humanitarinio profilio žmogus. Galėtum būti publicistinių laidų prodiuseriu, režisieriumi, renginių vedėju, organizatoriumi, aktoriumi, žurnalistu.

10.  Esi aktyvus, lengvai bendraujantis humanitaras. Galėtum būti TV laidų vedėjas, reklamos agentūros, leidyklos direktorius, viešbučio administratorius, gidas, atstovas ryšiams su visuomene.

11.  Esi aktyvus, lengvai bendraujantis humanitarinio profilio žmogus. Galėtum būti psichologu, rūbų modeliuotoju, taikomojo meno specialistu.

12.  Esi lengvai bendraujantis humanitaras. Galėtum būti puikus leidyklos redaktorius, meno dirbinių pardavėjas, sekretorius.

13.  Esi kūrybiškas, aktyvus humanitaras, linkęs dirbti individualiai. Galėtum būti rašytojas, individualus menininkas (skulptorius, dailininkas ir pan.).

14.  Esi aktyvus, organizuotas humanitarinio profilio žmogus. Tau tiktų būti pardavėju, bibliotekininku, biuro administratoriumi.

15.  Esi kūrybiškas, gana uždaras humanitarinio profilio žmogus. Galėtum būti puikus mokslininkas, pavyzdžiui, istorikas, vertėjas, meno dirbinių restauratorius.

16.  Esi kūrybiškas, gana uždaras humanitarinio profilio žmogus, nelinkęs vadovauti. Tautiktų būti muziejaus darbuotoju, korektoriumi, teksto redaktoriumi, kalbininku.

Daugiau testų rasite žurnaluose „Kur stoti“ ir „Kuo būti“. 

 

Kur stoti