Tad pasirinkę jums labiausiai patinkančią figūrą, galite nustatyti, koks yra jūsų asmenybės tipas. Ši teorija sukurta 1978 metais dr. Sussan Dellinger ir sėkmingai naudojama įvairiose JAV verslo, nevyriausybinėse organizacijose ir valstybinėse įstaigose daugiau nei 30 metų.

Peržiūrėkite žemiau pateiktas figūras:

Pasirinkite vieną iš figūrų, į kurią žvelgdami galite pasakyti: „Tai – aš!“ Pamėginkite pajausti savo formą. Jeigu jums sunku įsivaizduoti, paprasčiausiai išsirinkite tą figūrą, kuri jums atrodo patraukliausia. Įrašykite jos pavadinimą pirmame lentelės stulpelyje.

1. 2. 3. 4. 5.
         

Dabar surašykite likusias keturias figūras į lentelę pagal jų patrauklumą jums. Perskaitykite pirmos pasirinktos figūros aprašymą, jis turėtų apibūdinti jūsų charakterį, asmenybės bruožus, elgesio ypatumus. Penktoje (paskutinėje) vietoje pasirinktos figūros aprašymas turėtų būti priešingas jums.

TESTO REZULTATAI

Kvadratas – jūs nepailstantis(-i) darbuotojas(-a): esate atkaklus(-i) ir užsispyręs(-usi), mėgstate dirbti, pabaigti pradėtus darbus. Kantrybė, ištvermė ir nuoseklumas gali jums padėti tapti puikiu(-ia) savo srities specialistu(-e), žinovu(-e). Prie to prisidės ir jūsų nuolatinis domėjimasis nauja informacija. Jums patinka turimą informaciją susisteminti ir sudėlioti į tam tikras lentynas. Esate labai kruopštus(-i), kreipiate dėmesį į detales, mėgstate padaryti tvarką. Jūsų siekiamybė – suplanuotas ir iš anksto numatomas gyvenimas be didesnių kasdienybės pokyčių. Jūs nuolat „tvarkote“, organizuojate ir sisteminate savo aplinką (daiktus, santykius su žmonėmis). Esate disciplinuotas(-a), konservatyvių įpročių. Mokate gerai apskaičiuoti artimiausius ėjimus. Šios savybės gali padėti jums tapti puikiu(-ia) darbuotoju(-a), darbų vykdytoju(-a), techniku(-e), administratoriumi(-e), vadovo pavaduotoju(-a), vidurinės grandines vadovu(-e).

Kadangi turite polinkį detalizuoti, gilintis į detales, tikslintis informaciją, jums nereikėtų rinktis profesijas, kur reikalaujama greitų operatyvių sprendimų priėmimų. Taip pat, reikėtų vengti tokių profesijų, kur reikalinga nuolat daug bendrauti su žmonėmis, demonstruoti lankstumą ir atvirumą jiems. Kur nėra tikslaus užduočių plano, aiškaus darbų pasiskirstymo.

Trikampis – jūs lyderis (-ė) iš prigimties: pagrindinė jūsų savybė – gebėjimas susikoncentruoti į svarbiausią tikslą. Esate energinga, stipri asmenybė, gebate giliai ir greitai analizuoti situacijas, sutelkti dėmesį į problemos esmę. Sugebate nukreipti savo mąstymą į realius ir konkrečius tikslus bei gebate rasti efektyviausią problemos sprendimo būdą.

Tokį žmogų kiti dažnai apibūdina kaip labai pasitikintį savimi asmenį, kovojantį už savo teisybę. Būtent dėl poreikio išlikti teisiam(-ia), noro vadovauti situacijai, priimti sprendimus ne tik už save, bet ir už kitus, trikampį išsirinkusį asmenį galima pavadinti, kaip nuolat konkuruojantį su kitais. Jums sunku pripažinti savo klaidas. Galima net gi pasakyti, kad jūs matote tai, ką norite matyti, nemėgstate keisti savo sprendimų, dažnai būnate kategoriškas, nemėgstate, kai jums prieštaraujama. Gera jūsų savybė – gebėjimas greitai ir sėkmingai mokytis (tarsi kempinė sugeriate visą naudingą, naują informaciją), tiesa, tik tų dalykų, kurių manote prireiks jūsų tikslo įgyvendinimui.

Esate ambicingas(-a), siekiate aukštų pareigų, gero socialinio statuso, jūsų tikslas – gera karjera. Būtumėt puikus vadybininkas(-ė), organizatorius(-ė), įvairių sričių ir įvairių lygių vadovas(-ė).

Stačiakampis – neapsisprendęs(-usi): jeigu pirmąją figūrą pasirinkote stačiakampį, jūsų gyvenime vyksta pokyčiai. Pokyčių priežastys gali būti įvairios: tai nepasitenkinimas jūsų dabartiniu gyvenimu, gyvenimo būdu, asmenybės paieškos, savęs ieškojimas. Jūs siekiate tapti geriausiu(-ia) kurioje nors srityje, ieškote naujų savo problemų sprendimo būdų, norite bandyti (bandote) įvairius gyvenimo būdus. Jeigu jau dirbate, darbe ieškote naujų darbo būdų.

Dabartiniu gyvenimo momentu jums būtina bendrauti su kitais žmonėmis. Jūs pasižymite daugeliu teigiamų savybių, kurios yra patrauklios kitiems: smalsumu, žingeidumu, domėjimusi viskuo aplink jus ir svarbiausia drąsa! Šiuo metu jūs esate atviras(-a) naujoms idėjoms, vertybėms, gyvenimo ir mąstymo būdams, lengvai pasisavinate visa, kas nauja. Tiesa, neigiama šios savybės pusė tai, kad esate pernelyg naivus(-i), patiklus(-i). Dėl to žmonėms, esantiems geresnėse, aukštesnėse pareigose, kurie jaučiasi tvirčiau už jus, lengva manipuliuoti jumis (tiesiogiai arba netiesiogiai bando įteigti savo nuomonę jums). Jums tereikia žinoti, kad ši būsena yra laikinas gyvenimo etapas, kuris būtinai praeis!

Apskritimas – besidomintis(-i) kitais žmonėmis: jeigu pasirinkote šią figūrą jums svarbiausia – geri tarpasmeniniai santykiai su kitais. Žmonės jums – aukščiausia vertybė, o jūs dažniausiai būnate tie „klijai“, kurie suklijuoja tarpusavio santykius kolektyve, šeimoje, t.y. gebate stabilizuoti santykius grupėje. Esate ne tik komunikabilus, bet ir mokate klausytis. Pasižymite stipriu jautrumu, gerai išvystyta empatija – sugebėjimu įsijausti į kitų jausmus, gerai „skaitote“ kitų žmonių kūno kalbą, gebate atpažinti apsimetėlį, melagį.

Jums svarbus jūsų kolektyvas, esate populiarus(-i) tarp bendradarbių (bendraklasių). Tačiau jums sunkiai sekasi organizuoti verslo klausimus. Visų pirma dėl to, kad jums svarbiausia žmonės, o ne rezultatas. Norėdami išsaugoti taiką, kartais jūs nesilaikote savo nuomonės bei vengiate priimti nepopuliarius sprendimus. Jums nėra nieko sunkiau, kaip konfliktuoti su aplinkiniais, ir jūs bet kokiomis galimybėmis stengiatės išvengti konfliktų. Kartais, tai gali pakenkti rezultatų siekimui. Visų antra – jūs nepasižymite ryžtingumu, dažnai nemokate pateikti savęs reikiamu būdu. Tiesa, jeigu sprendžiamas klausimas susijęs su moralinėmis vertybėmis ar neteisybe – jūs galite pademonstruoti pavydėtiną tvirtumą.

Mąstydami pasitelkiate vaizdus ir intuiciją. Tokio pobūdžio mąstymas visada yra lydimas emocijų. Tai nereiškia, kad jūsų sprendimai nepagrįsti logika, tačiau priimdamas(-a) sprendimus dažnai vadovaujatės subjektyviomis nuostatomis (vertybėmis, vertinimais, jausmais ir pan.) bei stengiatės rasti kažką bendro, netgi visai priešingose nuomonėse. Galima sakyti, kad jūs psichologas(-ė) iš prigimties, jums tiktų su pagalba kitiems susijusios profesijos (socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, mokytojas, darželio auklėtojas). Šios profesijos reikalauja ne tik gerai išvystytų bendravimo gebėjimų, bet ir gebėjimo užjausti, noro suprasti kitus žmones.

Zigzagas – novatorius: jeigu pirmąją savo figūrą pasirinkote „zigzagą“, jūs esate kūrybingas, originalus ir išradingas mąstytojas. Jūs pasižymite vaizdiniu mąstymu, gerai išvystyta intuicija, sugebėjimu apjungti atskiras detales į visumą. Griežtas, loginiais ryšiais pagrįstas mąstymas – ne Jūsų veikimo būdas. Mąstydami Jūs galite atlikti netikėtus ir ne visada pagrįstus šuolius nuo taško „a“ iki taško „z“, todėl kitokiu mąstymu pasižymintiems žmonėms ne visada pavyksta jus suprasti. Jūsų mąstymas nesusitelkia ties detalėmis, taip tam tikra prasme supaprastindamas pasaulio vaizdą ir leisdamas jame pamatyti grožį, kurti harmoningus, prasmingus įsitikinimus, koncepcijas bei įvaizdžius. Taip pat jūs pasižymite puikiai išvystytu estetiniu pojūčiu.

Kita vertus, jūsų negalima pavadinti taikdariu. Jums nepatinka kompromisai, nemėgstate ilgai derinti su kitais pasiūlymus bei susikertančius interesus, vietoj to siekiate iškeltų tikslų tvirtai laikydamasis savo pozicijos ir nedarydamas jokių nuolaidų, netgi aštrindamas konfliktą. Naudodamiesi savo aštriu protu, jūs galite būti labai įtikinami, „atverti akis“ kitiems.

Jums sunkiai sekasi dirbti griežtai struktūruotose situacijose, kuriuose reikalaujama laikytis subordinacijos, galioja aiški pavaldumo hierarchija ir fiksuoti įsipareigojimai, o darbo metodai yra standartizuoti. Profesionalioje veikloje jums būtina nepriklausomybė nuo kitų žmonių. Tačiau lygiai tiek pat svarbu – geri Jūsų darbo vertinimai, pripažinimas, materialiniai ir moraliniai paskatinimai. Kai šios sąlygos yra užtikrinamos – jūs „atgyjate“ ir galite daryti kam esate sukurtas – generuoti naujas idėjas ir darbo metodus. Jums geriausiai seksis kūrybiškose profesijose (ypač susijusiose su menu), taipogi tokios veiklos, kuriose leistinas ar pageidautinas savarankiškumas, nestandartinis mąstymas bei vaizduotė.

Jūs – idealistas, todėl jums būdingas nepraktiškumas, naivumas, nesusilaikymas. Nemokate, o gal ir negalite dirbti ties detalėmis, sunkiai sekasi užbaigti pradėtus darbus, nes su kiekviena diena mažėja naujumo pojūtis, kol galiausiai prarandate susidomėjimą tuo ką darote.

Parengė psichologė Diana Naikauskė

 

facebook_logoKur stoti