JOHN L. HOLLANDO

SAVARANKIŠKO PROFESIJOS PASIRINKIMO KLAUSIMYNAS


Šis savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas skirtas profesinės veiklos  planavimui, krypties pasirinkimui. Testas gali patvirtinti Jūsų mintis apie būsimą profesiją arba pasiūlyti kitus variantus tolimesniam svarstymui.

Klausimynas nieko nesako apie tai, ar Jūs turite vienai ar kitai profesijai būtinus išsilavinimą, gebėjimus, patirtį. Tačiau dau­gumai žmonių profesijos pasirinkimas gali pareikalauti daug pastangų ir laiko. Atminkite, kad šis klausimynas skirtas profesijos ieškojimui, bet jis nenuspręs už Jus, kokią profesiją pasirinkti. Atli­kus visas užduotis, Jūs galite ieškoti papildomos informacijos apie Jus dominančias profesijas.

J. Hollando teorija ir ilgametis praktinis darbas rodo, kad žmones (pagal interesus ir sugebėjimus) bei profesijas (pagal dar­bui keliamus reikalavimus) galima suskirstyti į šešis tipus. Šie tipai vadinami:

Praktinis (P), Tiriamasis (T), Meninis (M), Socialinis (S), Dalykinis (D) ir Normatyvinis (N).

Žmogų ir profesiją dažniausiai apibūdina dviejų ar daugiau tipų kombinacija, pvz. Praktinis-Tiriamasis, Dalykinis-Normatyvinis arba Meninis-Socialinis. J. Hollando teorijoje šie šeši tipai vaizdu­ojami šešiakampio pavidalu (piešinėlis žemiau),

sesiakampis

 

kuriame labiausiai susiję tipai yra išsidėstę šalia, o mažiausiai susiję - nutolę vieni nuo kito. Taigi, erdvinis atstumas tarp tipų šešiakampyje nusako jų panašumą (pvz., šalia esantys Praktinis ir Tiriamasis tipai turi tarpusavyje daugiau bendro, nei diametraliai priešingai išsidėstę Praktinis ir Socialinis tipai).

Netaisyklingas šešiakampis atspindi realų santykį tarp šešių J. Hollando tipų, o taisyklingas šešiakampis (punktyrinė linija) - teorinį santykį tarp jų.

Tačiau net šalia išsidėstę tipai turi prieštaringų savybių. Ryškiausias pavyzdys, tai Meninis ir Socialinis tipai: pirmojo tipo žmonės mėgsta dirbti vieni ir nepriklausomai, o Socialinio tipo - dirbti kolektyve ir būti dėmesio centre. Tikrąjį santykį tarp šių tipų vaizduoja netaisyklingas šešiakampis (žr. piešinėlį), t. y. tokie interesų tipai kaip Praktinis ir Tiriamasis turi daugiau bendro, nei Socialinis ir Meninis tipai.

J. Hollando teigimu žmogus, pasirinkdamas profesiją, išreiškia savo asmenybę. Panašūs žmonės renkasi panašias profesijas. Pasitenkinimas profesine veikla, jos sėkmė priklauso nuo to, kiek žmogaus asmenybė (tipas) dera su profesine aplinka (tipu). Taigi, žmogus jausis gerai toje profesinėje aplinkoje, kuri atitinka jo asmenybės tipą (interesus, sugebėjimus ir polinkius). Tuomet galima tikėtis stabilesnio, sėkmingesnio darbo, geresnių mokymosi rezultatų ir pasitenkinimo darbu.


l. VEIKLA

Jums išvardintos veiklos rūšys apima platų interesų ir pasirinkimų ratą. Atsakymų lape (kurio pavyzdį rasite tekste žemiau) pažymėkite langelį TAIP ties ta veiklos rūšimi, kuri Jums patinka arba Jūs norėtumėte ja užsiimti. Pažymėkite langelį NE, jei ši veikla Jums nepatinka.

P VEIKLA
1. Daryti ką nors iš medžio
2. Remontuoti automobilius
3. Valdyti įrengimus ar mechanizmus
4. Taisyti mechaninius prietaisus (pvz. dviratį)
5. Taisyti tvorą
6. Taisyti elektros prietaisus
7. Naudoti metalo apdirbimo ar šaltkalvio įrankius
8. Organizuoti medžioklę, žvejybą ar iškylą
9. Sujungti muzikinį centrą
10. Dirbti atvirame lauke
11. Lankyti automechanikų kursus

T VEIKLA
1.  Taikyti matematikos principus praktinių problemų spren­dimui (pvz. kiek metrų tapetų reikia kambariui išklijuoti)
2. Studijuoti mokslinę teoriją (pvz. gilintis į chemijos mokslo istoriją, dėsnius, problematiką)
3. Mokytis fizikos
4. Dirbti tyrimų laboratorijoje
5. Mokytis statistikos (t. y. mokslo apie skaitmeninių duomenų kaupimą, analizę ir apdorojimą)
6. Studijuoti mokslines problemas (pvz. klimato kaitos)
7. Spręsti technines problemas (pvz. naujų energijos šaltinių panaudojimo)
8. Skaityti mokslo knygas ir žurnalus
9. Mokytis chemijos
10. Rengti mokslinį-tiriamąjį projektą
11. Lankyti mokslo muziejų (pvz. istorijos, geologijos)

M VEIKLA
1. Inscenizuoti apsakymą ar istoriją (pavaizduoti scenoje, režisuoti)
2. Groti muzikos grupėje ar orkestre
3. Groti muzikos instrumentu
4. Rašyti blog'us / straipsnius žurnalams
5. Kurti reklamos plakatų dizainą; modeliuoti drabužius; projektuoti baldus
6. Daryti menines fotografijas, piešti portretus
7. Piešti, tapyti, lieti akvareles
8. Kurti eilėraščius, deklamuoti eiles
9. Lankyti dizaino kursus
10. Vaidinti spektaklyje
11. Redaguoti žurnalą (vadovauti leidimui, tvarkyti turinį, tikrinti ir rengti spaudai tekstą)

S VEIKLA
1. Mokytis bendravimo psichologijos
2. Dirbti savanoriu visuomeninėje organizacijoje
3. Tirti nepilnamečių nusikalstamumą
4. Domėtis žymių psichologų, mokytojų veikla
5. Lankyti savęs pažinimo mokymus
6. Skaityti psichologijos straipsnius ir knygas
7. Skaityti sociologijos straipsnius ir knygas (pvz. apie viešosios nuomonės ir rinkos tyrimus)
8. Mokyti kitus atlikti kokį nors darbą
9. Padėti neįgaliems žmonėms
10. Padėti kitiems spręsti asmenines problemas
11. Dėstyti aukštojoje mokykloje

D VEIKLA
1. Mokytis vadybos
2. Mokytis verslo organizavimo pagrindų
3. Vadovauti projekto įgyvendinimui
4. Vadovauti ir prižiūrėti kitų darbą
5. Bendrauti su įtakingais vadovais
6. Skaityti apie žymius verslininkus ar valstybės veikėjus
7. Dalyvauti politinėje kampanijoje (pvz. rinkimų agitacijoje)
8. Vadovauti savo verslui ar įmonei
9. Priimti svarbius sprendimus
10. Daryti įtaką kitiems
11. Dalyvauti verslo parodose ar mugėse

N VEIKLA
1. Sudaryti duomenų apskaitos sistemą
2. Lankyti verslo vadybos kursą
3. Dirbti kompiuteriu
4. Inventorizuoti (tikrinti, rūšiuoti) atsargas ir prekes
5. Tikrinti dokumentus ar produkciją ieškant klaidų ar trūkumų
6. Vesti tikslią išlaidų apskaitą
7. Atlikti įvairius skaičiavimus reikalingus versle ar buhalterijoje
8. Rašyti dalykinius laiškus/raštus
9. Dirbti biuro prietaisais 
10. Pildyti įvairius blankus, anketas
11. Lankyti buhalterijos kursus

II.      SUGEBĖJIMAI

Atsakymų lape (kurio pavyzdį rasite tekste žemiau) pažymėkite langelį TAIP ties tuo įgūdžiu ar sugebėjimu, kurį tikrai turite. Pažymėkite langelį NE ties tuo įgūdžiu, kurio neturite.

P SUGEBĖJIMAI
1. Galiu atlikti smulkų drono remontą
2. Galiu taisyti baldus
3. Galiu naudotis elektriniais medžio apdirbimo įrengimais (pvz. diskiniu pjūklu, šlifavimo ar frezavimo prietaisais)
4. Galiu naudotis elektriniais įrankiais (pvz. grąžtu, trintuve, siuvimo mašina)
5. Moku restauruoti baldus 
6. Moku skaityti / suprasti brėžinius
7. Galiu sukonstruoti / patobulinti kokį nors mechanizmą
8. Galiu atlikti nedidelį elektros įrangos ar prietaisų remontą
9. Galiu pakeisti automobilio tepalus ar padangas
10. Moku naudotis dauguma staliaus įrankių
11. Galiu atlikti nesudėtingą santechnikos remontą

T SUGEBĖJIMAI
1. Galiu naudotis išmaniaisiais įrenginiais mokslinei problemai tirti / studi­juoti
2. Galiu paaiškinti nesudėtingas chemijos formules
3. Suprantu, kas yra radioaktyvių elementų skilimo pusperiodis
4. Moku naudotis "matematikų skaičiuotuvu". 
5. Moku naudotis mikroskopu
6. Spręsdamas matematinius uždavinius, galiu pritaikyti algebros žinias
7. Galiu apibūdinti baltųjų kraujo kūnelių funkciją
8. Galiu parašyti mokslinį pranešimą
9. Suprantu, kodėl dirbtiniai palydovai nenukrenta ant žemės
10. Galiu išvardinti tris maisto produktus, kuriuose yra daug baltymų
11. Galiu atlikti mokslinį eksperimentą ar stebėjimą

M SUGEBĖJIMAI
1. Galiu parašyti kalbą/paruošti prezentacijos tekstą
2. Galiu parašyti naujienų straipsnį
3. Galiu sukurti reklaminį skelbimą (idėją, pagrindinę žinutę ar tekstą) 
4. Galiu nupiešti žmones taip, kad jie būtų atpažįstami
5. Galiu tapyti ar lieti akvareles; lipdyti skulptūras
6. Galiu meniškai pavaizduoti sąvoką ar idėją (pvz. nupiešti laimę)
7. Galiu sukurti reklaminio stendo / plakato dizainą
8. Sugebu raiškiai skaityti
9. Galiu suprojektuoti gaminio (pvz. pieno) įpakavimą
10. Galiu sukurti įstaigos interjerą
11. Galiu vaidinti spektaklyje

S SUGEBĖJIMAI
1.  Sugebu padėti kitiems priimti sprendimus
2.  Man gerai sekasi paaiškinti ką nors kitiems
3.  Turiu gerus organizavimo sugebėjimus
4.  Moku „išjudinti" / pralinksminti žmones
5.  Aplinkiniai neretai siekia išsipasakoti man savo rūpesčius
6.  Man sekasi paguosti ir nuraminti žmones
7.  Esu dirbęs savanoriu visuomeninėje organizacijoje
8.  Sugebu padėti žmonėms planuoti jų ateitį
9.  Man lengva bendrauti su įvairiais žmonėmis
10. Man gerai sekasi mokyti kitus
11. Galiu vadovauti diskusijų grupei

D SUGEBĖJIMAI
1.  Sugebu įvertinti savo veiklos efektyvumą/ sėkmingumą
2.  Sugebu daryti įtaką kitiems žmonėms
3.  Moku rasti bendrą kalbą su sunkaus būdo žmonėmis
4.  Galiu organizuoti parodą 
5.  Galiu organizuoti kitų darbą
6.  Esu geras pardavėjas / moku gerai prekiauti
7.  Galiu užtikrinti sėkmingą darbo grupės veiklą
8.  Moku gerai ginčytis
9.  Esu geras oratorius (moku sakyti viešas kalbas)
10. Moku gerai planuoti
11. Žinau, kaip būti sėkmingu vadovu

N SUGEBĖJIMAI
1.  Sugebu rinkti reikalingą informaciją telefonu
2.  Galiu sutvarkyti korespondenciją ir kitus dokumentus
3.  Moku apskaičiuoti pajamas ir išlaidas
4.  Galiu kruopščiai tvarkyti įrašus apie apmokėjimus ar pardavimą (čekius, sąskaitas)
5.  Sugebu kruopščiai ir atsakingai dirbti
6.  Galiu užrašyti tekstą iš įrašo
7.  Galiu labai greitai rinkti tekstą kompiuteriu
8.  Galiu rašyti dalykinius laiškus / raštus
9.  Moku gerai naudotis teksto redaktoriumi
10. Moku parengti dalykinius susitikimus, (t. y. rūpintis kvietimais, padalomąja medžiaga, maitinimu)
11. Moku naudotis kopijavimo aparatu, skeneriu.

III. PROFESIJOS

Jums pateikiamas profesijų sąrašas. Atsakymų lape (kurio pavyzdį rasite tekste žemiau) pažymėkite langelį TAIP, jei profesija Jums patinka, domina. Pažymėkite langelį NE, jei paminėta profesija Jums nepatinka.

P PROFESIJOS
1.  Baldžius
2.  Ūkininkas
3.  Automobilių mechanikas
4.  Daržininkas / Sodininkas
5.  Elektronikos technikas
6.  Matininkas (atlieka žemės, patalpų ir kt. matavimus)
7.  Techninės priežiūros specialistas statybose
8.  Lainerio variklio inžinierius
9.  Šaltkalvis
10. Gaisrininkas
11. Suvirintojas
12. Žvejybos / medžioklės organizatorius
13. Geologas
14. Orlaivio mechanikas

T PROFESIJOS
1.  Vyriausiasis inžinierius
2.  Astronomas
3.  Rinkos (prekių/ paslaugų paklausos) tyrėjas
4.  Medicinos laboratorijos technikas (dirba su medicinos aparatūra)
5.  Fizikas
6.  Chemikas
7.  Mokslo žurnalo redaktorius
8.  Botanikas
9.  Chirurgas
10. Aplinkotyrininkas
11. Šeimos gydytojas
12. Meteorologas (orų prognozuotojas)
13. Socialinių mokslų specialistas (politologas, sociologas ir kt.)
14. Biologas

M PROFESIJOS
1.  Kino filmo režisierius
2.  Rašytojas
3.  Fotografas
4.  Kompozitorius
5.  Dailininkas
6.  Dainininkas
7.  Režisierius
8.  Scenaristas
9.  Muzikantas atlikėjas
10. Dizaineris
11. Žurnalistas
12. Reklamos kūrėjas
13. Portalo redaktorius
14. Aktorius

S PROFESIJOS
1.  Vyriausias gydytojas
2.  Gimnazijos mokytojas
3.  Socialinis darbuotojas (specialistas, padedantis įveikti įvairias visuomenines ir buities problemas)
4.  Logopedas
5.  Gimnazijos direktorius 
6.  Gydomosios kūno kultūros gydytojas
7.  Klinikinis psichologas / psichoterapeutas
8.  Vedybų/ šeimos konsultantas
9.  Socialinių mokslų (politologijos, sociologijos, psichologijos) dėstytojas
10. Visuomeninės organizacijos vadovas
11. Jaunimo stovyklos vadovas
12. Profesijų konsultantas
13. Sociologas
14. Narkologas (konsultantas gydymosi nuo priklausomybės klausimais)

D PROFESIJOS
1.  Kasininkas
2.  Pardavėjas verslas - verslui 
3.  Viešbučio administratorius
4.  Radijo, televizijos diktorius
5.  Nekilnojamojo turto pardavimo / pirkimo agentas
6.  Bendro profilio vadybininkas
7.  Rinkotyros direktorius
8.  Parduotuvės vadybininkas
9.  Ryšių su visuomene / žiniasklaida atstovas
10. Marketingo specialistas
11. Notaras
12. Įsigijimų vadybininkas 
13. Teisėjas
14. Biržos makleris, brokeris (prekiautojas vertybiniais popieriais)

N PROFESIJOS
1. Ekonomistas
2. Apskaitininkas
3. Valstybės kontrolierius, auditorius
4. Banko tarnautojas
5. Finansinės veiklos kontrolierius
6. Mokesčių inspektorius
7. Produkcijos kokybės kontrolierius
8. Priešgaisrinės saugos inspektorius
9. Duomenų analitikas
10. Finansų analitikas
11. Vertintojas (nustato kainą / vertę objektų, pateikiamų pardavimui arba apdraudimui: nekilnojamojo turto, automobilių, žaliavų, dailės kūrinių ir kt.)
12. Kokybės kontrolierius
13. Buhalteris
14. Kasininkas


ATSAKYMŲ LAPAS

Kadangi šis testas neinteraktyvus, tad žemiau pateiktas atsakymų lenteles teks persipiešti arba atsispausdinti ir vėliau į jas surašyti atsakymus:   

l. VEIKLA
 


II. SUGEBĖJIMAI
 III. PROFESIJOS
 IV. SAVĘS VERTINIMAS

Įvertinkite žemiau nurodytus sugebėjimus, kiek jie realiai būdingi Jums, palyginus su bendraamžiais. Stenkitės kaip galima tiksliau įvertinti save. "Popierinėje" šio atsakymų lapo versijoje, kurią sau pasiruošite, apveskite ratuku atitinkamą skaičių kiekvienoje iš nurodytų sričių.  
 

 

BENDRAS REZULTATAS

Persipiešę arba atsispausdinę šią lentelę, įrašykite į ją kiek kartų pažymėjote "Taip" "Veiklos", "Sugebėjimų", "Profesijų" ir "Savęs vertinimo" dalyse. 
 


Galutinis rezultatas gaunamas vertinant raides surinkusias didžiausią įvertinimą. Svarbiausia raidė surinkusi didžiausią įvertinimą, paskui antra pagal dydį ir galiausiai trečia. 

J. Hollando kodas - tai sutrumpintas Jūsų tipo aprašymas: kuo didesnį įvertinimą gaus kuri nors raidė, tuo arčiau šio tipo Jūs esate ir tuo stipresni Jūsų interesai šioje srityje. Pirmoji kodo raidė rodo Jums artimiausią tipą, antroji raidė rodo mažiau tinkamą tipą, o trečioji raidė - dar mažiau tinkamą interesų tipą. Tipai, kurie nepateko į Jūsų kodą, yra Jums mažiausiai tinkami.

Norėdami vizualizuoti testo rezultatus, šioje lentelėje gautus skaičius galite "įpiešti" į testo pradžioje nurodytą šešiakampį (išlaikydami vertinimo skalių proporcijas). 


Norint suprasti klausimyno rezultatus, svarbu žinoti, kaip tipai taikomi žmonėms ir profesijoms:


PRAKTINIO (P) tipo žmonės teikia pirmenybę konkrečiam darbui ir veik­lai, kuriuose panaudojami įvairūs įrankiai ar mašinos bei matomas/ pasiekiamas konkretus, apčiuopiamas darbo rezultatas. Juos domina praktinių, o ne abstrakčių problemų sprendimas. P tipo žmonės mielai renkasi darbus, reikalaujančius fizinės ištvermės, koordinacijos ir meistriškumo. Jie pasižymi atkaklumu, paprastumu, nuoširdumu, labiau mėgsta dirbti su daiktais ir įrankiais, nei su žmonėmis. P tipo profesijų pavyzdžiai: automobilių mechanikas, elektrikas, inžinierius mechanikas, ūkininkas, stalius, baldžius, vairuotojas, siuvėja, staybos inžinierius, suvirintojas, konditeris, virėjas-šefas, ekologas, miškininkas ir kt.

TIRIAMOJO (T) tipo žmonės teikia pirmenybę moksliniam-tiriamajam darbui, mėgsta analizuoti informaciją, kaupti ir apibendrinti duomenis. T tipo atstovai paprastai yra intelektualūs, smalsūs ir kritiški, pasižymi atkaklumu ir nepriklausomybe. Jie yra gabūs matematikai ir kitiems mokslams, mėgsta dirbti savarankiškai ir spręsti problemas. T tipo atstovams labiau patinka darbas su idėjomis, negu su žmonėmis ar daiktais. T tipo profesijų pavyzdžiai: biologas, biochemikas, fizikas, botanikas, matematikas, chemikas, psichologas, vertėjas, gydytojas, programuotojas ir kt.

MENINIO (M) tipo žmonės teikia pirmenybę meninei-kūrybinei veiklai, nestruktūrizuotai veiklai, saviraiškai. M tipo atstovai paprastai yra atviri patyrimui, kūrybingi, emocingi, pasižymi turtinga vaizduote, ne­priklausomybe. Jie yra gabūs menui, kalboms, muzikai, vaidybai, literatūrai, noriai kuria ką nors origina­laus. M tipo atstovams labiau patinka dirbti su idėjomis, meniniais vaizdais, nei dirbti su žmonėmis ar tvarkyti dalykinius reikalus. M tipo profesijų pavyzdžiai: aktorius, dizaineris, menų mokytojas, rašytojas, fotografas ir kt.
 
SOCIALINIO (S) tipo žmonės teikia pirmenybę veiklai ir darbui, kuriuose reikia teikti pagalbą, mokyti kitus, dėstyti, ugdyti, konsultuoti ir patarti kitiems žmonėms, prižiūrėti, slaugyti. S tipo atstovai paprastai turi gerus ben­dravimo ir mokymo įgūdžius, yra dėmesingi, kantrūs ir empatiški, užjaučianys, atsakingi ir taktiški. Jiems labiau patinka darbas su žmonėmis, kolektyve, nei individualus darbas. S tipo profesijų pavyzdžiai: mokytojas, socialinis darbuotojas, verslo konsultantas, slaugytojas, medicinos sesuo, mokyklos psichologas, logopedas ir kt.

DALYKINIO (D) tipo žmonės teikia pirmenybę "verslininkiškai" veiklai ir darbui, kuriuose reikia rodyti iniciatyvą, vadovauti kitiems, daryti kitiems įtaką. D tipo atstovai paprastai turi gerus įtikinėjimo ir pardavimo įgūdžius. Jie pasižymi optimizmu, iškalba ir energingumu, linkę dominuoti ir rizi­kuoti. D tipo žmonėms labiau patinka dirbti su žmonėmis ir idėjomis, negu su daiktais. D tipo profesijų pavyzdžiai: vadovas, advo­katas, pardavėjas, draudimo agentas ir kt.
 
NORMATYVINIO (N) tipo žmonės paprastai renkasi struktūruotą bei paremtą taisyklėmis, aiškiomis normomis ir reikalavimai veiklą, kur laiko­masi nustatytos tvarkos. N tipo atstovai paprastai yra praktiški, tvarkingi, atsargūs. Jie pasižymi matematiniais gabumais, pakan­tumu monotoniškam darbui. N tipo žmonėms labiau patinka dirbti su daiktais ir skaičiais, laikantis apibrėžtų taisyklių. N tipo profesijų pavyzdžiai: buhalteris, banko darbuotojas, kasininkas, kalbos redaktorius ir kt.
 

Šį testą su paveikslėliais gali rasti ir mūsų Facebook'e: