Tarptautinio vertinimo metu pastebėti teigiami Darbų saugos ir aplinkos inžinerijos studijų programos kokybės aspektai:
● Studijų programa yra unikali Lietuvos kontekste ir turi didelį potencialą. Darbų saugos ir aplinkos apsaugos studijos yra naujovė ir jų nėra niekur kitur Lietuvoje.
● Studentai labai džiaugiasi šia nauja/atnaujinta studijų programa, o tą įrodo senojoje Aplinkos apsaugos inžinerijos programoje studijuojančių studentų susidomėjimas kai kuriais šios naujos programos studijų dalykais. Socialiniai partneriai taip pat labai džiaugiasi šiuo programos atnaujinimu.
● Tokių skirtingų mokslo sričių sujungimas į vieną studijų programą yra iššūkis, tad tarpdiscipliniškumas išties džiugina.
● Studijų programos kokybę pripažįsta ir studentai, ir absolventai. 
● Į studijų procesą glaudžiai įsitraukia visuomenė, vykdoma visuomeninė ir informavimo veikla.
● Darbuotojai ir studentai palankiai vertina galimybę dalyvauti tarptautinėse mainų programose.

***

Dėl platesnės informacijos apie priėmimą į šias ir kitas Utenos kolegijos studijų programas kreiptis į Dokumentų priėmimo tarnybą, tel. 8 687 82 516;  8 679 07743; 8 618 26044; el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt

www.utenos-kolegija.lt