Tokie specialistai bus rengiami Darbų saugos ir aplinkos inžinerijos studijų programoje. Ją baigę absolventai turės didesnes įsidarbinimo galimybes. Jie galės dirbti įvairių sričių  įmonėse ne tik su aplinkosauga susijusiose ir inžinieriaus kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose, bet ir darbų saugos specialistų pareigose bei derinant šias pareigybes tarpusavyje.

Dėl platesnės informacijos apie priėmimą į šią ir kitas Utenos kolegijos studijų programas kreiptis į Dokumentų priėmimo tarnybą, tel. 8 687 82 516;  8 679 07743; 8 618 26044; el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt

www.utenos-kolegija.lt