Šiek tiek įdomiosios istorijos

Kaip pasakojo kolegijos Elektroninio mokymo centro vadovė doc. dr. Jūratė Urbonienė, rašytiniuose šaltiniuose nuotolinio mokymo užuomazgos aptinkamos dar 1728 m., kai žurnale „Boston Gazette“ buvo paskelbtas korespondencijos mokymosi kursas „Teacher of the new method of Short Hand“ ir Caleb Phillipps pasiūlė mokytis bet kurioje šalies vietoje esantiems studentams kas savaitę keičiantis laiškais. Taigi, pirmosios nuotolinio mokymo technologijos – laiškų rašymas. Vėliau 1840 m. Sir Isaac Pitman pasiūlė to paties Short Hand metodo mokymosi kursą, kurio metu studentai užduotis gaudavo užrašytas atvirutėse ir turėdavo atsiųsti atsakymus laiškais bei vėliau gaudavo grįžtamąjį ryšį apie jų atliktą užduotį. Dar vėliau Londono universitetas pradeda siūlyti korespondencijos kursus ir 1858 m. Charles Dickens karalienės Viktorijos užsakymu pasiūlė galimybę mažiau pasiturintiems gyventojams įgyti aukštąjį išsilavinimą studijuojant išorinę programą, t. y. buvo atvertas vadinamasis liaudies universitetas. Londono universitetas tampa pirmuoju universitetu, siūlančiu nuotolinio mokymosi laipsnius besimokantiesiems. Nuotoliniu būdu besimokančiųjų daugėja, vėliau šis mokymo medelis pradedamas kopijuoti ir atsiranda vis daugiau naujų atvirųjų universitetų – JAV (1892, 1906), Afrikoje (1918), Kanadoje (1970),Vokietijoje (1974) ir kt. Keičiantis technologijoms, keitėsi ir mokymosi turinio pateikimas (naudota faksogramos, radijo įrašai, televizija, internetiniai dokumentai, internetinės mokymosi sistemos) bei mokytojo ir besimokančiojo tarpusavio sąveika (laiškai, el. laiškai, internetinės bendravimo priemonės).

Šiais laikais nuotolinis mokymas yra suprantamas kaip mokymasis naudojantis kompiuterių tinklais, kai mokantysis ir besimokantysis yra nutolę vienas nuo kito, t. y. yra ne toje pačioje fizinėje vietoje, o mokymosi procesas organizuojamas naudojantis sinchroninėmis ir asinchroninėmis internetinėmis priemonėmis. Utenos kolegijoje nuotoliniam mokymui naudojame atviro kodo virtualią mokymosi aplinką (VMA) Moodle ir vaizdo konferencijų programinę įrangą (VKPĮ) Adobe Connect.

Nuotolinių studijų praktika Utenos kolegijoje

Dr. Jūratės Urbonienės teigimu, stojantieji nuotoliniu būdu studijuoti gali rinktis  Informacinių sistemų inžineriją, Turizmo paslaugų vadybą, Verslo vadybą ir inovacijas bei Socialinį darbą. Visose kitose studijų programose taip pat yra taikomi nuotolinio mokymo elementai.

,,Pasirinkusiems nuotolinį studijų būdą studentams rudens semestro studijos prasideda nuo spalio 1 d., o pavasario semestro – nuo kovo 1 d. Tokiu būdu studijuojantiems yra parengiami atskiri nuotolinių paskaitų, kurios dažniausiai vyksta darbo dienomis vakarais nuo 19 val. bei kartais šeštadieniais nuo 10 val., tvarkaraščiai. Tvarkaraštyje numatytu laiku ir dalyko dėstytojas, ir studentai, naudodamiesi VKPĮ Adobe Connect jungiasi realiam virtualiam vaizdo susitikimui – paskaitai, diskusijai ir pan. Dalykų mokymosi medžiaga pateikiama ir mokymosi veiklos, atsiskaitymai organizuojami VMA Moodle. Esant poreikiui, dėstytojų ir studentų komunikacija vyksta el. paštu. Studijų proceso dalyviams nuolatinę pagalbą teikia Elektroninio mokymo centras, - pasakoja Elektroninio mokymo centro vadovė.

Nuotolinės studijos – studentų patogumui

Nuotolines studijas Utenos kolegijoje dažniausiai renkasi ištęstinių studijų dirbantys, mažus vaikus auginantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantys studentai. Taip pat yra studentų, turinčių sveikatos problemų, dėl kurių realios studijos būtų labiau komplikuotos.

Visi nuotoliniu būdu studijuojantys studentai turi būti apsirūpinę tinkamomis technologinėmis priemonėmis – kompiuteriu su vaizdo kamera ir mikrofonu ar išmaniuoju įrenginiu bei turėti interneto ryšį, taip pat turi dalyvauti realiose nuotolinėse paskaitose ir būti aktyviu studijų proceso dalyviu. Taigi, nuotoliniu būdu studijuojančiam studentui labai svarbios tokios savybės kaip atsakingumas, savidisciplina, motyvacija, gebėjimas planuoti savo laiką.

Apklausų metu studentai išskiria tokius nuotolinių studijų privalumus: galimybė studijuoti neišeinant iš namų; galimybė dirbti ir mokytis; patogus studijų laikas, derinamas su studentu; galimybė mokytis savarankiškai, savu tempu, labiau susikoncentruojant; galimybė betarpiškai bendrauti su dėstytojais, klausti esant neaiškumams; galimybė mokytis gyvenant užsienyje; galimybė susiderinti patogų atsiskaitymo laiką; galimybė mokytis iš bet kur, naudojantis internetu; laisvesnis paskaitų grafikas; galimybė paskaitų metu bendrauti su kitais studentais; galimybė derinti studijas ir asmeninį gyvenimą; galimybė planuoti savo laiką; patogu auginant mažamečius vaikus; taupomas laikas; taupomi piniginiai resursai; galimybė savarankiškai tobulėti; suprantamas ir aiškus organizavimas; galimybė studijuoti savoje aplinkoje; galimybė derintis studijų klausimais; ilgesnis atsiskaitymo terminas; galimybė mokytis turintiems negalią; mokymasis organizuoti savo laiką.

Modernizuojamas kolegijos Elektroninio mokymo centras

Nuotolinės studijos Utenos kolegijoje nėra naujos, tačiau technologinė kaita verčia nuolat ieškoti proceso tobulinimo ir turimų priemonių atnaujinimo galimybių. Utenos kolegija baigia įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų finansuojamą projektą „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“, kurio metu bus modernizuotas Elektroninio mokymo centras: įrengta Konferencijų salė, Mini vaizdo įrašų studija ir Vaizdo paskaitų transliacijų auditorija, Nuotolinio mokymo auditorija, Elektroninio mokymo centro valdymo kabinetas su Konferencijų salės valdymo pultu. Salėje sumontuotos naujausios vaizdo, garso, apšvietimo sistemos. Visa įranga pritaikyta nuotolinėms paskaitoms bei vaizdo konferencijoms.

***

Stojančiuosius konsultuojame telefonais: 8 679 07743; 8 618 26044; 8 687 82 516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt arba kolegijoje, Dokumentų priėmimo tarnyboje, Maironio g. 7.

Visa informacija apie priėmimą į Utenos kolegiją čia.