Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre ruošiami smulkaus verslo paslaugų teikėjai bei elektroninės prekybos agentai (po 12 klasių) studijų metu įgyja kompetencijų ir žinių reikalingų verslui vystyti bei konkurencijai darbo rinkoje.

Šias kvalifikacijas įgyję asmenys gebės organizuoti įmonės veiklą, dirbti privačiose ar valstybinėse prekybos ir gamybos verslo įmonėse, steigti savo verslą, organizuoti paslaugų teikimą, dirbti elektroninės prekybos sistema, surinkti, klasifikuoti bei elektroninėmis priemonėmis teikti klientui informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, naudotis informacinėmis technologijomis, bendrauti elektroninėje aplinkoje, konsultuoti vartotojus darbo su elektroninės prekybos sistema klausimais.

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjai teorinių užsiėmimų metu mokomi:

 • Smulkiojo verslo organizavimo, paslaugų teikimo mokslo;
 • Gamybos ir verslo technologijų;
 • Įmonių steigimo, veiklos planavimo ir organizavimo;
 • Taikomosios ekonomikos, rinkodaros pagrindų;
 • Verslo finansavimo ir investicijų;
 • Apskaitos ir finansų, mokesčių;
 • Raštvedybos;
 • Teisės pagrindų;
 • Darbų saugos;
 • Informacinių technologijų.

Praktinis mokymas vyksta gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėse.  Jo metu įtvirtinami ir tobulinami paslaugų teikimo, įmonės veiklos planavimo ir organizavimo ir kiti gebėjimai.

Elektroninės prekybos agentai teorinių užsiėmimų metu mokomi:

 • Marketingo pagrindų;
 • Logistikos pagrindų;
 • Vadybos pagrindų;
 • Apskaitos pagrindų;
 • E-įmonės veiklos;
 • Elektroninio duomenų apdorojimo;
 • Internetinės parduotuvės kūrimo.

Praktinis mokymas vyksta praktinio mokymo klasėse bei elektroninės prekybos įmonėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su elektroninės prekybos sistemomis įgūdžiai.

 

Daugiau informacijos apie šią ir kitas siūlomas specialybes interneto svetainėje www.mpcentras.lt arba telefonu: (8 37) 45 64 15.