Mokymo programa skirta rengti viešbučio darbuotojus kurie išmanys darbo procesus viešbutyje, gebės dirbti įvairiuose viešbučio skyriuose: apgyvendinti svečius, parengti ir prižiūrėti kambarius, ruošti patiekalus ir profesionaliai juos patiekti svečiams, organizuoti ir paruošti patalpas renginiams bei konferencijoms, suteikti informaciją, bendrauti su svečiais valstybine ir užsienio kalbomis,  naudotis informacinėmis ir kitomis technologijomis, tvarkyti apskaitą ir dokumentus.

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokoma:

  • Aptarnavimo organizavimo, patiekalų patiekimo
  • Viešbučio ūkio ir kambarių priežiūros
  • Kulinarijos, maisto paruošimo
  • Turizmo sistemos pagrindų, kultūrinių išteklių
  • Ekonomikos, apskaitos
  • Teisės pagrindų
  • Specialybės užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių)
  • Viešbučio bei maitinimo įmonių įrengimų ir kt.

Praktinio mokymo dalis vykdoma, naujame mokomąjame Kauno MPPMC viešbutyje taip pat geriausiuose Lietuvos ir Europos viešbučiuose. 

Baigusiajam suteikiama viešbučio darbuotojo  kvalifikacija. Turint šią kvalifikaciją mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo viešbučių administravimo studijų krypties programas arba įsidarbinti viešbutyje.

Viešbučio darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą (1,5 metų) ir turintiems pagrindinį išsilavinimą (3 metai suteikiant vidurinį išsilavinimą).

Daugiau informacijos apie šią ir kitas siūlomas specialybes interneto svetainėje www.mpcentras.lt arba telefonu: (8 37) 45 64 15.