Kitos ne mažiau paklausios darbo rinkoje profesijos, kurias galima įgyti mokymo centre, yra kelionių agentas, smulkiojo verslo organizatorius, elektroninės prekybos agentas.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre darniai sutaria įvairaus amžiaus jaunimas: čia mokosi 9-10 klasių, 11-12 klasių (gimnazijos III-IV) mokiniai, pasirinkę vieną iš patrauklių profesijų (prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, maisto pramonės darbuotojo, padavėjo ir barmeno, konditerio, kelionių agento, viešbučio darbuotojo), siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir specialybę. Kartu laboratorijose, kitose praktinio mokymo vietose (viešbutyje, mokomajame restorane, mokomojoje parduotuvėje) mokosi ir vidurinį išsilavinimą įgiję mokiniai, kurie per vienus-dvejus metus įgyja darbo rinkoje paklausią specialybę (virėjo, padavėjo ir barmeno, konditerio, kelionių agento, viešbučio darbuotojo, apskaitininko-kasininko, smulkaus verslo organizatoriaus, elektroninės prekybos agento, maisto pramonės darbuotojo) . Nuo šių mokslo metų diegiamos kelios modulinės programos (maisto pramonės darbuotojo, pardavėjo, padavėjo ir barmeno, viešbučio darbuotojo, virėjo, apskaitininko-kasininko).

70 proc. profesinio mokymo programos sudaro praktinis mokymas. Praktinis mokymas vyksta mokymo centro maisto pramonės (mėsos ir duonos - konditerijos) ir viešbučių ir restoranų sektoriniuose praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, maisto pramonės įmonėse, restoranuose, viešbučiuose, prekybos įmonėse ir kt.

Mokymo centras bendradarbiauja su Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigomis: vyksta susitikimai, integruotos technologijų pamokos, atvirų durų dienos. Planuojant būsimojo kvalifikuoto specialisto karjerą, mokymosi centras bendradarbiauja su aukštojo mokslo įstaigomis, darbdaviais, asociacijomis.

 

Mokiniai turi galimybę dalį praktikos atlikti užsienyje – mokymo centras bendradarbiauja su mokymo įstaigomis ir darbo rinkos atstovais Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Italijoje, Latvijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Tarptautiniai projektai ypač motyvuoja mokinius domėtis specialybe, tobulinti užsienio kalbų įgūdžius, būti matomam mokymo centro bendruomenės gyvenime.

Mokymo centre taikomos lanksčios mokymo(si) formos, mokymo medžiaga pateikiama virtualioje erdvėje (MOODLE) siekiant, kad mokinys jam patogiu metu ir būdamas bet kurioje vietoje galėtų ja naudotis. Toks mokymo(si) modelis ypač patogus profesinio mokymo programų mokiniams, kurie jau dirba pagal specialybę arba laikinai išvyksta į užsienio šalis pagal mainų programas.

Siekiant tenkinti mokinių, mokytojų ir visos bendruomenės bei darbo rinkos poreikius, mokymo centre įdiegta kokybės vadybos sistema.

Mokymo centre įdiegtas e-dienynas TAMO, e- tvarkaraštis.

Būsimieji kvalifikuoti specialistai džiugina savo pasiekimais, dalyvaudami nacionaliniuose bei tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose.

Mokiniams sudarytos sąlygos rinktis neformaliojo ugdymo (būrelių) programas, kelių krypčių: sporto, specialybės, meninės raiškos.

Mokymo centras turi bendrabutį - jaukų, tvarkingą, o ir mokestis tikrai „nesikandžioja“. Dalis mokinių iš daugiavaikių ar socialiai remtinų šeimų net atleidžiami nuo simbolinio mokesčio už bendrabutį.  

Mokiniai kas mėnesį gauna stipendiją.

Mokiniai, gyvenantys rajonuose, aprūpinami nemokamais važiavimo bilietais.

Daugiau apie mokymo centrą ir mokymo(si) galimybes skaitykite mokymo centro internetiniame puslapyje www.mpcentras.lt, teiraukitės telefonais: 8-37-456415, 8-37-324141

Įstojęs į Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą, įgysi pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, tapsi aukštos kvalifikacijos specialistu, visuomet ir visur būsi laukiamas darbo rinkoje. Mokymosi centras laukia smalsių, ieškančių jaunų žmonių, kuriuos domina maisto gamybos paslaptys, verslo, prekybos ir kelionių organizavimas.