"Profesionalių sporto vadybos specialistų Lietuvoje iš tiesų trūksta. Norint būti sporto vadybininku, reikia išmanyti ne tik vadybą, bet ir daugybę kitų tarpusavyje glaudžiai susijusių dalykų – sporto šakų specifiką, jų strategijas, sportininkų tobulėjimo metodikas, ryšį tarp sporto ir medicinos,“ – vardija Kauno „Žalgirio“ sporto direktorius Vitoldas Masalskis, akcentuodamas darbo specifiką.

„Organizacijos struktūros modeliai ne visada atitinka klubo struktūrą, taigi tik geras vadybininkas tai gali suprasti ir padėti,“ – pabrėžia Lietuvos sportui nusipelnęs asmuo, buvęs legendinio „Žalgirio“ krepšininkas, 1974 m. – Europos krepšinio sidabro laimėtojas, 1985 m. – TSRS krepšinio čempionato aukso medalio laimėtojas, šešiskart Lietuvos čempionas. Nuo 1986 m. dirba krepšinio treneriu. Treniravo Alytaus „Alita“, Kauno „NECA“ , Lietuvos jaunimo vaikinų (iki 20 m.) rinktinės krepšininkus.

V. Masalskio įžvalgas patvirtina ir atlikti tyrimai – 2011 metais Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto iniciatyva buvo atlikta apklausa parodžiusi, jog 60 procentų apklaustų sporto industrijos organizacijų yra pasirengusios priimti į darbą sporto vadybos specialistus.

Naujos programos kūrėjai pabrėžia – paprastai sporto vadybininkai savo darbe atlieka skirtingas užduotis – rengia verslo planus ir inicijuoja sporto sutartis (kontraktus), savo veikloje taiko įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus, prognozuoja sporto rinką, vykdo reklamos kampanijas – todėl studijose turi būti suteikiama įvairaus pobūdžio žinių ir ugdomi užduotims atlikti tinkami įgūdžiai.

Naujai parengtoje Sporto vadybos programoje numatyta parengti specialistus, kurie išmanytų ir mokėtų valdyti sporto industrijos veiklos procesus ir išteklius, turėtų gebėjimų priimti argumentuotus ir operatyvius sprendimus, išanalizavę sporto rinkos tyrimų rezultatus ir veiklai įtaką darančius veiksnius; mokėtų taikyti mokslo inovacijas, verslo etikos ir socialinės atsakomybės principus, tinkamai reprezentuotų atstovaujamą instituciją ir gebėtų valdyti komunikacijos procesus.

Šių specialistų laukia įvairaus pobūdžio darbas sporto industrijoje: sporto klubų vadyba, sporto renginių organizavimas, sporto organizacijų kūrimas ir valdymas, sporto reikmenų gamybos ir prekybos veiklos valdymas, sporto klubų, parkų, sporto šalių veiklos valdymas, specializuotų sporto medijų vadyba, sportininkų atstovavimas (agentavimas), valstybinių institucijų, atsakingų už sporto plėtojimą, veikla.

„Sporto vadybos studijos skirtos sportuojantiems žmonėms, atsakingai galvojantiems apie savo ateitį,“ – teigia programos rengimo grupės vadovas Giedrius Romeika, vadovaujantis Kauno kolegijos Verslo vadybos katedrai.

2012 metais priėmimas į Sporto vadybos studijų programą nėra vykdomas per LAMA BPO sistemą, taigi pageidaujantys studijuoti asmenys turi kreiptis tiesiogiai į Kauno kolegijos studentų priėmimo tarnybą.

Kauno kolegijos studentų priėmimo tarnyba
Pramonės pr. 20 – 141, Kaunas
Tel. (8 37) 35 22 18
El. paštas priemimas@kauko.lt
http://www.kauko.lt/stojantiesiems/www/index.html