Naujausios vaizdo ir garso technologijos sparčiai tobulėja, todėl paklausūs yra specialistai, gebantys ne tik be trikdžių naudotis tuo, kas jau yra sukurta, bet ir spėjantys aplenkti laiką.
 
 
Studijų programos Multimedijos technologijos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti techninę ir programinę multimedijos įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.
 
 
Šią programą turėtų rinktis naujausių technologijų gerbėjai, kuriuos domina dvimatė ar trimatė kompiuterinė grafika, vizualizacija, animacija, vaizdo ir garso produktų kūrimas, programavimas.
 
Šiemet šioms studijoms gerokai padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius.
 
Studentų žinios ir įgūdžiai tobulinami kartu su pripažintais profesionalais kuriant miestui skirtus projektus.
 
 
Absolventai dirba televizijos (UAB „Ravara“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“), radijo, reklamos, animacijos ir interneto svetainių projektuotojais ir programuotojais, steigia įmones, kuriančias multimedijos produktus.
 
 
Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties bei fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties studijų programas.
 
 
Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
 
žino ir supranta klasikinius fundamentaliųjų mokslų dėsnius ir metodus, jų pritaikymo galimybes tarpdalykinėse studijose bei profesinėje veikloje;
 
žino informacinių technologijų sąvokas ir supranta jų turinį;
 
žino ir supranta interneto svetainių projektavimo, kūrimo ir administravimo principus, garso bei vaizdo technologijų taikymo, valdymo ir sintezės principus, kūrybiškai taiko grafinio dizaino ir multimedijų meno komponavimo principus;
 
geba tirti multimedijos produkto poreikį, analizuoti konkurencingus produktus
kurti ir pagrįsti naujų produktų koncepcijas, parenkant tinkamas priemones jų įgyvendinimui;
 
 
žino, kaip parengti techninę užduotį multimedijos produkto sukūrimui;
 
moka parengti daugialypės terpės produkto sukūrimo projektą, kūrybiškai parenkant ir naudojant įvairias metodikas, priemones ir įrankius;
 
atlieka informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas, turi darbo įgūdžių su multimedijos kūrimo įranga, efektyviai parenka ir naudoja multimedijos technologijų kūrimo techninę įrangą;
 
analizuoja r parenka tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones multimedijos produkto kūrimui, kuria ir tobulina internetinius tinklapius bei jų komponentus, įdiegiai į juos daugialypės terpės elementus;
 
kuria bei animuoja dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, pristato įmonę ar produktą pasirenkant multimedijos technologijas;
 
suvokia multimedijos produktų kūrimo etinius ir komercinius principus, kuria ir valdo multimedijos produkto kūrimą, pardavimą ir platinimą;
 
dirba komandoje, savarankiškai priima sprendimus, tobulina mokymosi įgūdžius, prisitaiko prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje;
 
išmano pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir geba prisiimti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
 
Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.
 
Apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, gali sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje.
 
Draugaukime socialiniame tinkle „Facebook“!