Aišku, galima teigti, kad dažnas sąmoningas pilietis apie aplinkos apsaugą galvoja kiekvieną dieną – namuose rūšiuoja šiukšles, nešiukšlina bet kur gamtoje, stengiasi važinėti techniškai tvarkingu automobiliu, darančiu minimalų poveikį atmosferos švarai, arba renkasi aplinkai draugiškesnius kelionių būdus.

Toks požiūris į aplinką, aišku, pagirtinas, bet aplinkos apsaugai, kaip ir bet kuriai sričiai, reikalingi profesionalai, kurie turi kompetencijos ne tik stebėti, bet ir kritiškai analizuoti įvairias su aplinkosauga susijusias situacijas, iškilus problemai geba greitai orientuotis, įvertinti tikrąją padėtį ir rasti sprendimą, padėsiantį pašalinti nesklandumus. Kas gali tapti aplinkos apsaugos specialistu? Pirmiausia svarbus atitinkamas asmeninių savybių rinkinys: greita reakcija, loginis mąstymas, pasitikėjimas savimi turėtų derėti su atsakingumu, kruopštumu ir novatoriškumu.

Paprasčiausias ir greičiausias kelias norintiems tapti aplinkos apsaugos specialistais yra koleginės studijos. Šiaulių valstybinė kolegija jau ne pirmus metus vykdo Aplinkos apsaugos studijų programą. Treji metai intensyvių studijų ir praktikų – ir jaunasis specialistas jau pasirengęs spręsti aktualias aplinkos apsaugos problemas.

Aplinkos apsaugos programa priklauso inžinerijos mokslams, todėl ir studijos čia apima daug tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykų: pradedama nuo bendrųjų (chemijos, matematikos, aplinkos informatikos, inžinerinės mechanikos), pamažu pereinama tų specialybės dalykų, kurie ir sukuria tvirčiausią pagrindą, leisiantį sėkmingai dirbti pagal specialybę (atmosferos apsaugos, vandenruošos, nuotekų valymo technologijų, technologinių procesų automatinio valdymo sistemų ir kitų). Visos praktikos, kurias atlieka šios studijų programos studentai, yra skirtingos. Dėmesys sutelkiamas į aplinkos kontrolę, aplinkosauginių dokumentų valdymą, atliekų tvarkymą, vandentvarkos ūkį. Studijų metai apibendrinami baigiamojoje praktikoje.

Visko atrodo per daug vienam žmogui? Bet juk toks specialistas, kurio darbo specifika susijusi su operatyviu galimų problemų sprendimu, ir turėtų būti savotiškas pasaulio gelbėtojas, supermenas, ne tik turintis žinių, bet ir gebantis jas panaudoti. Gausios ir skirtingos praktikos yra puikiausia galimybė dar labiau įtvirtinti savo žinias ir pasirengti konkurencijai darbo rinkoje.

Šiaulių valstybinės kolegijos Aplinkos apsaugos studijų programos studentai praktikas atlieka pažangiose įmonėse, pavyzdžiui, UAB „Geomina“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Putokšnis“ ir kt., todėl paskaitose gautos žinios patikrinamos realiose situacijose. Kolegijoje sudarytos puikios galimybės praktiką atlikti ar studijuoti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Prisijungę prie programos ERASMUS+, Aplinkos apsaugos programos studentai išvyksta studijuoti ar atlikti praktikos į Portugaliją, Turkiją, Vengriją, Vokietiją. Specialisto kvalifikaciją įrodo ir jo baigiamojo darbo kokybė. Kaip ir įprasta Šiaulių valstybinėje kolegijoje, baigiamieji darbai yra praktiškai pritaikomi. Pavyzdžiui, vieno iš būsimųjų šių metų Aplinkos apsaugos programos absolventų darbo tema – Įmonės X aplinkosauginių problemų analizė. Šiame darbe studentas teikia siūlymų, kaip sumažinti taršą iš mobiliųjų šaltinių.

Po studijų Aplinkos apsaugos programos absolventų laukia aplinkos inžinierių darbas valstybinėse ir privačiose aplinkos apsaugos institucijose. Dar daugiau galimybių turi tie, kurie pasirenka gretutinę vadybos specializaciją – rinkoje yra vertinamas platesnių kompetencijų specialistas. Be to, norintys gali tęsti studijas universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties ir fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros studijų krypties programas.

Aplinkos apsaugos specialisto darbas priskirtinas tokiems darbams, kurių poreikis nemažėja. Vystosi pramonė, tobulėja technologijos, bet žmogaus mintis dar nepasiekė tokio lygio, kad jo veikla nepaliktų jokių pasekmių. Būtent sumažinti neigiamą šių pasekmių poveikį ir padeda aplinkos apsaugos specialistai, šiandien švenčiantys savo profesinę šventę.