Aišku, per trejus metus, kuriuos Monika praleido studijuodama Šiaulių valstybinėje kolegijoje, būta visko. Mergina mano, kad taip ir turėtų vykti mokymosi procesas. Pašnekovė džiaugiasi praktikų metu galėjusi išbandyti savo jėgas ir tikina supratusi, kad gali ir geba dirbti socialinio darbo sferoje. Studijų procese tikrai buvo įdomių studijuojamų dalykų. Monikai patiko psichologijos paskaitos, sociologija ir metodologija – sudėtingesni dalykai, tačiau jie buvo dėstomi taip įdomiai ir originaliai, kad buvo galima viską suprasti. Monikai atrodo, kad, siekiant dar labiau pagerinti studijų kokybę, turi būti palaikomas nuolatinis ryšys tarp dėstytojų, studentų ir vadovų. Taip būtų patenkinti visų lūkesčiai.

Jeigu galėtų sugrįžti atgal, Monika nieko nekeistų. Būsimoji socialinė darbuotoja teigia nesigailinti, kad baigė šias studijas, nes jaučiasi patobulėjusi kaip asmenybė, įgijusi pasitikėjimo savo jėgomis, išmokusi drąsiai reikšti nuomonę, sukaupusi naujų žinių. Be to, neįkainojamos yra pažintys su nuostabiais žmonėmis, naujos draugystės. Monika nusiteikusi ieškoti darbo pagal specialybę, ji tikisi panaudoti visas teorines ir praktines žinias, nes studijoms ji skyrė daug pastangų, todėl niekas neturėtų nueiti veltui. Ateityje būsimoji ŠVK absolventė norėtų pabaigti ir magistro studijas.

Būsimiesiems trečiakursiams Monika pataria kuo daugiau konsultuotis su darbų vadovais, nebijoti ir klausti visko, kas tik neaišku. Jau geriau nueiti į konsultaciją nieko nesuprantant ar kažko laiku nepadarius, bet ne slėptis nuo vadovo ir tikėtis, kad viskas bus puiku. Žinoma, reikia išmokti planuoti savo laiką. Išmokus jį susidėlioti, baigiamasis darbas tikrai bus parašytas ir bus parengtas labai gerai. Monika pataria studentams nebijoti kreiptis pagalbos ar patarimo ir į kitus studentus.

Pašnekovė sako negalinti teigti, kad jai buvo lengva rašyti baigiamąjį darbą, tačiau pats procesas buvo kupinas įvairių emocijų, didelių pastangų ir susitelkimo į pagrindinį tikslą – užbaigti studijas ir gauti puikius įvertinimus. Sunkiausia buvo tinkamai suplanuoti laiką baigiamojo darbo rašymui ir atrasti kuo daugiau motyvacijos. Maloniausiu etapu Monika vadina tą akimirką, kai komisijos pirmininkas įteikė lapelį su įvertinimu. Lapelyje studentė pamatė visus metus siektą rezultatą – taip lauktą dešimtuką. Prie maloniausių dalykų Monika priskiria ir konsultacijas su darbu vadovu, nes šis procesas jai taip pat suteikė labai daug šiltų emocijų. Monika jaučiasi dėkinga baigiamojo darbo vadovui lektoriui Benui Gudinavičiui už begalinę pagalbą rašant baigiamąjį darbą, už reiklumą, nuolatinį motyvavimą nesustoti ir siekti kuo geresnių rezultatų.
 
Abiturientams Monika pataria rimtai pagalvoti, ko jie nori gyvenime, linki atrasti artimas studijų programas, galinčias suteikti savirealizacijos galimybę.
 
„Vaikinams ir merginoms reikia drąsos ir ryžto rinktis tas studijas, kurių patys nori, o ne tas studijas, kuriose juos mato kiti“, – sako M. Petrauskaitė.
 
Daugiau apie studijų programą Socialinis darbas 
 
Visuomenėje, kurioje daliai žmonių trūksta socialinių įgūdžių, gausu įvairias priklausomybes turinčių žmonių, kitų socialinės atskirties grupių, visada bus reikalingi socialiniai darbuotojai. Socialinio darbo studijų programa skirta parengti socialiniams darbuotojams, gebantiems dirbti su įvairių poreikių ir galimybių žmonėmis. Šią studijų programą gali rinktis kantrūs, pakantūs kitų silpnybėms, empatiški ir tvirto charakterio žmonės, mokantys greitai išspręsti problemines situacijas.
 
ocialinio darbo studijų programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkę studentai turi galimybę tris praktikas atlikti ir savanoryste užsiimti skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose: Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Lietuvos Carito Šiaulių skyriuje, Šiaulių apygardos probacijos skyriuje ir kt. Studentams siūlomi atnaujinti ir visiškai nauji dalykai, reikalingi sparčiai besikeičiančioje daugiakultūrėje visuomenėje.
 
Absolventai dirba socialiniais darbuotojais socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos tarnybose, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, vaikų globos ir socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose ir kitose panašaus pobūdžio organizacijose.
 
Tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo specialistą, gebantį inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje ir įgalinti asmenį, šeimą, grupę, bendruomenę kurti socialinę gerovę nuolat kintančioje aplinkoje, vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo ir socialinės atsakomybės principais.
 
Daugiau infomacijos apie studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje galite rasti https://svako.lt/lt/stojantiesiems.