Lietuvoje tik LSMU vykdo antrosios pakopos žemės ūkio mokslų studijų srities zootechnikos krypties studijas. Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programa yra vienintelė specializuota antrosios pakopos žemės ūkio krypties programa Lietuvoje.

Studijuodami susitiksite su kompetentingais žemės ūkio specialybių atstovais iš įvairių pasaulio ir Europos valstybių, pasirengusiais dalytis savo patirtimi ir supažindinti su naujausiais gyvulių auginimo, šėrimo ir priežiūros metodais. GTF dekanas doc. dr. Rolandas Stankevičius pabrėžia, kad bendravimas su verslo atstovais yra abipusiai naudingas, grįžtamasis ryšys, skatinantis nuolat tobulėti. Mūsų dėstytojai ugdo praktinius įgūdžius, tiesioginį kontaktą su gyvūnais. „Paskaitos bei įvairūs užsiėmimai su specialistais, jau šiandien kuria Lietuvos ir Europos žemės ūkio ateitį, prie kurios prisidedame ir mes, vieninteliai šalyje rengiantys gyvulininkystės technologijos specialistus.“

Gyvulininkystės technologijos studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos žemės ūkio specialistus bakalaurus, panaudojant pedagoginį-mokslinį potencialą, eksperimentinę bazę, laboratorijas gyvūnų veislinei vertei, reprodukcijai, gyvūninės produkcijos kokybei tirti.

Gyvulininkystės technologijos bakalaurai įgis naujausių žinių apie gyvūnų produkcijos gamybos technologijas bei jų vadybą, informacines technologijas, gyvūnų genetiką ir veislininkystę, tradicinę ir ekologinę gyvulininkystę, gyvūnų auginimo ir laikymo technologijas bei jų taikymo įvairiose srityse įgūdžius. Studentai pažins atkurtas ir saugomas pagrindines Lietuvos nacionalines gyvūnų veisles, kurios buvo ties išnykimo riba ir savo darbais prisidės prie šalies istorinio paveldo išsaugojimo.

Specialistai galės realizuoti save: gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veislininkystės įmonėse bei ūkiuose, pašarų gamybos pramonėje, pašarų vertinimo ir kontrolės įmonėse, produkcijos kokybės vertinimo įmonėse tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose. Galės kurti savo verslo įmonę bei darbo vietas kolegoms. Absolventai įgis žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Daugiau informacijos: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba