Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos studentai mokydamiesi naudojasi modernia įranga, studijų programos dalykus dėsto patyrę srities specialistai, o penkios praktikos atliekamos pažangiose įmonėse. Greičiausiai todėl šios programos absolventų įsidarbinamumo rodikliai yra itin geri.

2016 metais atnaujintoje elektros keitiklių laboratorijoje sumontuoti elektros energijos skirstymo ir elektros pavarų valdymo laboratoriniai stendai, pagaminti firmoje „Schneider Electric“. Stendai būsimiesiems elektros energijos profesiniams bakalaurams padeda susipažinti su naujausiomis elektros energijos skirstymo ir pavarų valdymo technologijomis, suvokti nuotolinio elektros įrenginių valdymo esmę. Šiuo metu tai yra pati naujausia įranga. Naujojoje laboratorijoje įrenginiai daugiausia paremti darbu prie kompiuterio. Norint čia dirbti, reikia mokėti programuoti, konfigūruoti, jungti elektros įrenginius į bendrą tinklą. Atrodo sunku? Viskas įveikiama! Juk studentas, suvokęs ir perpratęs tokios įrangos galimybes, po studijų galės ieškoti kad ir su pačiomis moderniausiomis technologijomis dirbančios verslo įmonės, nes jam nebebus neaiškių dalykų.

Kokios karjeros galimybės?

Absolventas galės dirbti elektros inžinieriaus darbą elektros tinklų įmonėse ir įmonėse, eksploatuojančiose, montuojančiose ir remontuojančiose elektros įrenginius ir jų valdymo sistemas bei užsiimančiose technologinių procesų automatizavimu.

Elektros inžinerijos katedros vedėjas Marius Kernagis juokauja, kad šios studijų programos absolventų laukia tik viena problema – kurį darbo pasiūlymą iš daugelio išsirinkti.

„Tiek elektrotechniką, tiek automatiką išmanantys specialistai reikalingi visoje Lietuvoje, o jeigu žmogus turi kompetencijos dirbti tiek vieną, tiek kitą darbą, jo laukia puikios karjeros perspektyvos“, – sako M. Kernagis.
 

Studijų programos tikslas – parengti siekiančius tobulėti elektros inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai parinkti elektros ir automatikos įrenginius bei jų sistemas, organizuojančius ir vykdančius įrenginių montavimą, derinimą, eksploatavimą bei remontą.

Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo turi:

Įgyti šias žinias ir gebėjimus                 

 • žinoti ir taikyti skaičiavimo būdus, fizikinius reiškinius bei tų reiškinių kiekybinę išraišką;
 • žinoti elektros bei elektronikos elementų funkcinę paskirtį, jų tarpusavio ryšius ir juos taikyti;
 • žinoti elektros įrenginių ir automatikos sistemų sandarą ir jų veikimą;
 • žinoti valdiklių, mikrovaldiklių, elektros pavarų ir kitų elektros įrenginių valdymo principus.

Gebėti atlikti inžinerinę analizę           

 • analizuoti įmonės elektros ūkyje iškylančius uždavinius ir jų sprendimui parinkti tinkamas priemones;
 • analizuoti automatikos procesus ir priimti techninius-ekonominius sprendimus automatizavimo plėtrai.

Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų studijų programą atitinkantiems elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti                     

 • taikyti kompiuterines programas elektros ir automatikos sistemų skaičiavimui ir projektavimui;
 • parinkti ir taikyti automatikos elementus automatizuotose valdymo sistemose;
 • apskaičiuoti pagrindinius elektros įrenginių ir tinklų parametrus bei parinkti jų elementus.

Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus    

 • surasti naujausią informaciją įvairiuose informacijos šaltiniuose ir sugebėti ją atsirinkti;
 • gebėti dirbti su elektros tinklų parametrų matavimų bei elektros pavarų bandymų laboratorine įranga ir interpretuoti gautus duomenis;
 • gebėti diagnozuoti gamybinių įrenginių gedimus ir nustatyti jų priežastis.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius

 • valdyti elektros pavarų sistemas;
 • automatizuoti technologinius procesus;
 • organizuoti ir saugiai vykdyti elektros ir automatikos įrenginių montavimo, eksploatavimo ir remonto darbus;
 • programuoti automatinio valdymo įrenginius;
 • įvertinti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą ir poveikį aplinkai.

Turėti šiuos asmeninius ir socialinius gebėjimus     

 • bendrauti ir bendradarbiauti tiek su inžinerijos bendruomene tiek ir su plačiąja visuomene bei prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje;
 • savarankiškai organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, suvokiant atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Daugiau informacijos apie Šiaulių valstybinės kolegijos siūlomas studijų programas rasite www.svako.lt.