Programos dalyviai susipažins su gyvenamųjų erdvių projektavimo principais. Užsiėmimų metu jie analizuos pasirinkto interjero situaciją, parengs projektavimo veiksmų planą, atliks interjero objektų ir jų sistemų analogų analizę estetiniu, funkciniu bei technologiniu aspektu, eskizuos/kurs interjero koncepciją, projektuos interjero dizaino objektus ir jų sistemas, atliks interjero brėžinius „AutoCad“ programa, kurs projektuojamo interjero vizualizacijas „ArchiCad“ programa, parengs interjero kūrybinį projektą, bei pristatys savo projektą parodoje.

Tikslinė grupė – asmenys, turintys ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir IT bazines žinias. Programos apimtis – 12 kreditų.

Išsamesnė informacija
http://www.kaunokolegija.lt/17287/