Teisės kryptyje aukščiausią tarptautinį reitingą tarp Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų turintis Mykolo Romerio universitetas (MRU) pasiekė aukštą įvertinimą ir instituciniame QS pasaulio universitetų reitinge (angl. QS World University Rankings 2023). Tarp 1001-1200 geriausių pasaulio universitetų pirmą kartą patekęs MRU pagal akademinę reputaciją ir reputaciją tarp darbdavių užima 501 vietą, o pagal užsienio studentų skaičių universitetui skirta 560 vieta.

„Specializuotam socialinių mokslų universitetui sunku patekti į pasaulinį institucinį reitingą, kur tenka konkuruoti su plataus profilio geriausiais pasaulio universitetais. Todėl džiugu, kad mūsų pastangas vykdyti aukštos kokybės studijas, kurti ir taikyti socialinių mokslų inovacijas, sparčiai reaguoti į naujus darbo rinkos poreikius ir technologijų kaitą, prisidėti prie darnaus vystymosi gerai vertina tiek studentai, tiek darbdaviai ir tarptautiniai partneriai, – sako MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. – Tai, kad pasauliniame reitinge vertinami jau penki Lietuvos universitetai, rodo, kad Lietuvos aukštasis mokslas geba spręsti aktualias dabarties problemas ir įveikti naujus iššūkius“.

„Mūsų Universiteto kuriama pridėtinė vertė bei indėlis atsispindi ir tarptautiniame vertinime, kuris šiuo metu kaip niekad konkurencingas. Džiaugiamės tiek tarptautinės bendruomenės pripažinimu, tiek MRU akademinės bendruomenės pasiekimais“, – sako MRU vicerektorė prof. Regina Valutytė.

Anksčiau į šį reitingą buvo patekusios tik keturios Lietuvos aukštosios mokyklos. MRU, užimantis 1001-1200 pozicijas pasauliniuose QS reitinguose, formuoja aukštus mokslo standartus, kurie vis labiau prisideda prie tarptautinio lygio mokslininkų pritraukimo bei konkuruoja su prestižiniais Europos universitetais.

Sudarant QS pasaulio universitetų reitingus, aukštojo mokslo institucijos iš viso vertinamos pagal šešis kriterijus: akademinę reputaciją (Academic Reputation), reputaciją tarp darbdavių (Employer Reputation), mokslinių darbų citavimo rodiklį (Citations per Faculty), studentų ir dėstytojų skaičiaus santykį padaliniuose (Faculty Student Ratio), užsienio dėstytojų dalį (International Faculty Ratio) ir užsienio studentų dalį (International Students Ratio).

QS World University Rankings – tai didžiausias pasaulinis universitetų reitingas. Šis reitingas yra sudaromas nuo 2004 metų.

Daugiau informacijos apie Mykolo Romerio universitetą: www.mruni.eu.