Birželio 1-ąją prasidėjus bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, pagrindinė užduotis abiturientams – gerai išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus (VBE) – tai gali tapti patikimu laipteliu, padėsiančiu pasiekti studijas LSMU.

Atrasti savo svajonių studijas LSMU tikrai galės ir patys gabiausieji, ir tie, kurie egzaminus išlaikys ne vien šimtukais: universitetas rengia visą sveikatos priežiūros profesionalų komandą: gydytojus, slaugytojus, farmacininkus, reabilitacijos, visuomenės sveikatos, veterinarijos, gyvūnų mokslų, maisto, pašarų gamybos bei saugos ir kitus specialistus.

Šiemet studijuoti LSMU kviečia ir iš esmės atnaujinta Farmacijos studijų programa – valstybės finansuojamų vietų skaičius šioms studijoms šiemet taip pat didesnis.

Ketinantys siekti valstybės finansuojamos studijų vietų turi atitikti mokymosi rezultatų minimalius rodiklius: ne mažiau kaip trys išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis – ne mažesnis kaip 7.

Siekiant valstybės nefinansuojamos vietos, reikės būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą, konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Vis dėlto stojant į kai kurias LSMU vientisųjų studijų programas, kartelė siekiantiems tiek finansuojamos, tiek ir nefinansuojamos vietos – aukštesnė: konkurse į Medicinos ir Odontologijos studijų programas gali dalyvauti tik surinkusieji ne mažesnį nei 6,5 konkursinį balą.

Pagrindinio priėmimo etapo prašymus stojantieji LAMA BPO informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt. galės registruoti iki liepos 25 d. 12 val. Šio etapo rezultatai bus skelbiami liepos 29 d. Daugiau informacijos apie studijas LSMU: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/.