Nuo šių metų Kauno kolegijoje galima pasirinkti naują biomedicinos srities studijų programą – Radiologiją, suderintą su Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos radiologijos laborantų asociacija. Į pirmaisiais metais renkamą būsimųjų radiologų kursą planuojama priimti apie tris dešimtis  stojančiųjų, įveikusių bendrojo priėmimo konkursą.  

Kolegijų sektoriuje tokio tipo specialistai rengiami pirmą kartą – iki šiol radiologiją Lietuvos  universitetai pasiūlydavo tik studijuojantiems rezidentūroje. Pasak Lietuvos medicinos specialistų, iki šių metų Lietuva buvo  vienintelė Europos  Sąjungos  šalis, kurioje radiologijos technologo kvalifikacija nebuvo suteikiama studijuojant pirmojoje pakopoje.  Lietuvos Respublikoje radiologijos technologu gali dirbti asmuo, įgijęs medicinos sesers, akušerės, vaikų įstaigų medicinos sesers, bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio laboranto, medicininės diagnostikos laboranto kvalifikaciją bei Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro išduotą pažymėjimą, liudijantį, kad pabaigta ne mažiau kaip 576 val. trukmės rentgeno (radiologijos) pagrindų mokymo programa (specializacija).

„Užsienio patirtis rodo – daugelyje valstybių Radiologijos studijų programos yra koleginio rengimo lygmenyje, o Suomijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijoje radiologijos technologų rengimas apima tris pakopas: bakalauro, magistro ir net doktorantūros studijas. Daugelyje valstybių pirminės radiologijos technologo studijos trunka nuo 3 iki 4 metų,“ – pastebi  Kauno kolegijos Medicinos fakulteto prodekanė Danguolė Grūnovienė.

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas būsimiesiems specialistams įžvelgia optimistines perspektyvas – remiantis esamais duomenimis prognozuojama, kad per artimiausius 10 metų radiologų darbo vietų kaita gali siekti iki 50 proc.  Kauno kolegijos inicijuoto tyrimo ir Lietuvos Higienos instituto duomenimis, beveik prieš 2 metus Lietuvoje dirbo  arti 900 radiologijos specialistų. Didžiausią radiologų dalį – net 40 proc. – sudaro specialistai nuo 51 iki 60 metų amžiaus. 13 proc. specialistų, dirbančių radiologijos srityje, jau dabar perkopę 61 metų amžių. Papildomas veiksnys, galintis paskatinti tokio tipo specialistų poreikį darbo rinkoje – spartus visuomenės senėjimas,  o ligos, jų sudėtingumas ir sergamumas paliečia vis jaunesnius gyventojus.

Baigę studijas būsimieji  radiologijos technologai taps medicinos specialistais, kurie gebės dirbti pasitelkę medicininės paskirties jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės šaltinius  bei pagalbinę įrangą, susijusią su medicinine apšvita. Tokie medikai gebės atlikti rentgeno diagnostiką, dirbs naudodami kompiuterinio ir magnetinio rezonanso diagnostinę, angiografijos, branduolinės diagnostikos, spindulinės terapijos bei ultragarso įrangą. Anot  LSMUL VšĮ Kauno klinikų, Radiologijos klinikos Tomografijos skyriaus vyr. radiologijos technologės, Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos Kauno filialo vadovės Aurikos Vanckavičienės, radiologijos technologo darbas ypatingai svarbus traumų, onkologinių, įvairių lėtinių ir kitų sisteminių  susirgimų diagnostikai. Radiologijos technologas , atlikdamas diagnostines ir gydomąsias procedūras, privalo mokėti užtikrinti jų kokybę bei pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą.

Pageidaujantys stoti į Radiologijos studijų programą prašymus studijuoti  galės pateikti nuo birželio 1 dienos.  Prašymai pildomi internetu registruojantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti sistemoje. Stojančiųjų į radiologijos studijas konkursinis balas bus skaičiuojamas iš brandos egzaminų – lietuvių kalbos, biologijos, chemijos arba matematikos – ir mokomųjų dalykų – matematikos arba chemijos.

Pasak naujos studijų programos rengėjų, absolventai, baigę studijas, bus pasirengę profesinei veiklai – savarankiškai dirbti rentgeno, magnetinio rezonanso, angiografijos, ultragarso, densitometrijos, branduolinės medicinos („Gama“ kameros), spindulinės terapijos, intervencinės radiologijos, intervencinės kardiologijos, tomografijų ir kituose radiologijos skyriuose.