Agentūros duomenimis, šiemet valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 17,7 tūkst., matematikos valstybinį brandos egzaminą – 16,7 tūkst., istorijos – 7949, o chemijos – atitinkamai 1550 kandidatų.

Rezultatus abiturientai ir kiti laikiusieji (pavyzdžiui, eksternai) galės sužinoti prisijungę prie egzaminų rezultatų skelbimo sistemos.

NŠA taip pat informuoja, kad likusių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti penktadienį, liepos 12 d. 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai jau buvo paskelbti liepos 1 d. 

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, prašymus laikyti egzaminus šiemet pateikė 27 666  bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių mokiniai, 2023 m. – 27 492 kandidatai.

Siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą ir gauti brandos atestatą reikėjo išlaikyti du brandos egzaminus: privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros (mokyklinį arba valstybinį) ir dar vieną pasirinkto dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą.

Kandidatai maksimaliai galėjo rinktis ir laikyti 7 brandos egzaminus.

Kaip 2024 m. abiturientams sekėsi įveikti brandos egzaminus? 

„Pirmųjų 4 skelbiamų valstybinių brandos egzaminų rezultatai rodo, kad juos išlaikė 90-99 proc. kandidatų. Visus šiuos egzaminus laikė daugiau abiturientų nei praėjusiais metais. Peržvelgus lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų bendrai kandidatų rinktų taškų vidurkius matyti, kad jie labai panašūs į 2023 m. vidurkius, o istorijos ir chemijos egzaminų – išaugo. Daugiau abiturientų darbų šiais metais įvertinti 100 balų ir matematikos, ir chemijos, ir istorijos egzaminuose“, – sako laikinasis Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Aidas Aldakauskas.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamine populiariausios buvo samprotavimo rašinio temos

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė 17 357 kandidatai. Egzaminą išlaikė 91,1 proc., o šimto balų įvertinimą gavo 314 kandidatų, t. y. 1,8 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų.

Dauguma kandidatų šiemet rinkosi samprotavimo rašinį tema „Kada prieinama prie kraštutinumų?“: ją gvildeno 8914 kandidatų. Antroji pagal populiarumą buvo taip pat samprotaujamojo rašinio tema „Kaip vaizduotė veikia santykį su tikrove?“ Atitinkamai ją pasirinko 4844 kandidatai. Likusieji 3599 kandidatai pasidalijo literatūrinių rašinių temas. „Intymumo vaizdavimas literatūroje“ rašinį rašė 1828, o „Muzikos reikšmės literatūroje“ temą rinkosi 1653 kandidatai.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymo riba – 30 taškų iš 100 galimų. Egzamino rezultatų vidurkis – 54,9 taško. 2023 m. taškų vidurkis siekė 56,3.

Praėjusiais metais šį egzaminą išlaikė 92,8 proc., o aukščiausią įvertinimą gavo 2 proc. kandidatų.

Neišlaikiusieji valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, galės laikyti mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje egzaminų sesijoje liepos 12 d. Išsamesnės informacijos apie egzamino perlaikymą teirautis reikia savo mokykloje.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino taškų-balų atitikties lentelė.

Matematikos egzamino rezultatai geresni nei praėjusiais metais

Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 15 540 kandidatų. Tai net 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Egzaminą išlaikė 89,5 proc. kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 362 kandidatai, t. y. 2,3 proc. visų egzaminą laikiusiųjų – dvigubai daugiau nei 2023 m.

Norint gauti aukščiausią įvertinimą šių metų egzamine, reikėjo surinkti 56–60 taškų. Matematikos egzamino išlaikymo riba – 10 taškų iš 60 galimų. Egzamino rezultatų vidurkis siekia 26,2 taško. 2023 m. vidurkis sudarė 23,9 taško.

Praėjusiais metais šį egzaminą išlaikė 84,6 proc., o aukščiausią įvertinimą gavo 1,2 proc. kandidatų.

Matematikos valstybinio brandos egzamino taškų-balų atitikties lentelė.

Išaugo istorijos ir chemijos egzaminus laikiusiųjų skaičius

Valstybinį istorijos brandos egzaminą laikė 7264 kandidatai. Tai 300 kandidatų daugiau nei praėjusiais metais. Egzaminą išlaikė 98,9 proc. kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 15 kandidatų.

Egzamino rezultatų vidurkis šiemet siekė 50,7 taško, 2023 m. – 43,3 taško. Egzamino išlaikymo riba – 16 taškų iš 100 galimų.

Praėjusiais metais šį egzaminą išlaikė 97,6 proc., 3 kandidatų darbai įvertinti 100 balų.

Istorijos valstybinio brandos egzamino taškų-balų atitikties lentelė.

Valstybinio chemijos brandos egzamino populiarumas jau keletą metų auga. Šiemet jį laikė 1373 kandidatai, praėjusiais metais – 1046, o užpernai – 915 abiturientų. Egzaminą išlaikė 99,3 proc. kandidatų. Šimtu balų buvo įvertinti 48 kandidatų darbai, t. y. 3,5 proc. visų laikiusiųjų.

Chemijos egzamino taškų vidurkis siekė 57,6 taško, 2023 m. – 50 taškų. Egzamino išlaikymo riba – 16 taškų iš 100 galimų.

Praėjusiais metais šį egzaminą išlaikė 96,9 proc., o aukščiausią įvertinimą gavo 0,3 proc. kandidatų.

Chemijos valstybinio brandos egzamino taškų-balų atitikties lentelė.

Individualūs balai – rezultatų sistemoje

Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti prisijungę prie brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos. Prisijungti prie sistemos galima su mokykloje gautu mokinio identifikaciniu numeriu ir slaptažodžiu. Jungiantis prie sistemos, prisijungimo vardo laukelyje reikia įvesti mokinio ID numerį (jį sudaro 7 skaičiai), o slaptažodžio laukelyje – keturis paskutinius asmens kodo skaičius.

Rezultatus taip pat galima sužinoti jungiantis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, paspaudus nuorodą rezultatų sistemoje.

Ką daryti, jei nepavyksta prisijungti prie egzaminų rezultatų skelbimo sistemos?

Rekomenduojame pasitikrinti, ar teisingai įvestas sistemos adresas (https://rezultatai.nsa.smm.lt) ar teisingai suvesti prisijungimo duomenys.

Rekomenduojame šiek tiek palaukti ir pabandyti prisijungti po 10-15 minučių dar kartą.
Rekomenduojame bandyti prisijungti iš kito įrenginio (mobilaus telefono, kompiuterio), turinčio kito tiekėjo interneto ar mobilaus ryšio prieigą.

Jei nepavyksta prisijungti nei per rezultatų skelbimo sistemą, nei per „Elektroninius valdžios vartus“ pabandžius kelis kartus, rekomenduojame kreiptis el. paštu rezultatai@nsa.smm.lt. Laiške būtina nurodyti savo vardą, pavardę bei mokykloje gautą mokinio identifikacinį numerį. Slaptažodis bus atkurtas į pradinį, t. y. jis vėl bus keturi paskutiniai jūsų asmens kodo skaičiai.

Jei kandidatas pamiršo ar pametė savo prisijungimo duomenis, jis turi kreiptis į savo mokyklą, kur ši informacija bus suteikta.

Nepavykus prisijungti su prisijungimo vardu bei slaptažodžiu, reikėtų kreiptis el. paštu rezultatai@nsa.smm.lt ir pateikti savo vardą, pavardę bei prisijungimo duomenis.

Iškilus klausimams, susijusiems su rezultatų skelbimo sistema, galima kreiptis el. paštu rezultatai@nsa.smm.lt ir šiais telefonų numeriais: +370 658 18391; +370 658 18374; +370 658 18367; +370 698 18495; +370 698 18463.

Po rezultatų paskelbimo per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui. Prieš teikiant apeliacijas rekomenduojama susipažinti su egzaminų darbų vertinimo instrukcijomis, kurios skelbiamos NŠA interneto svetainėje. 

Apeliacijos bus išnagrinėtos iki liepos 23 d.

___________________________________________________________________________________________Naudingos Naudingos nuorodos abiturientams:

Visos 2024 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datos.

Šiame puslapyje - konkursinio balo skaičiuoklė.

Priėmimo tvarka į universitetus ir kolegijas, konkursai, visos visos specialybės - žurnale KUR STOTI 2024! Jį galite įsigyti visuose prekybos centruose, spaudos kioskuose ir užsisakyti internetu.