Atkreipiame dėmesį, kad šių metų bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas visos reorganizuojamos kolegijos dalyvauja įprasta tvarka ir reorganizavimo data neturės įtakos priėmimo procesui. Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) stojantieji ir toliau gali teikti prašymus į jiems patinkančias studijų programas, vykdomas Alytaus kolegijoje, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Stojantieji į šias aukštąsias mokyklas bus asmeniškai informuojami apie pokyčius pasirašant studijų sutartis.

Stojantieji, pateikę pageidavimus studijuoti Alytaus kolegijoje ir gavę kvietimą pasirašyti studijų sutartį, ją sudarys su Kauno kolegija. 

Pateikusieji pageidavimus į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją, studijų sutartį sudarys su Vilniaus kolegiją. 

O pateikusieji į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją bei Kauno technikos kolegiją – su naują pavadinimą turinčia Lietuvos inžinerijos kolegija. Atitinkamai Kauno kolegija, Vilniaus kolegija ir Lietuvos inžinerijos kolegija perims visas prie jų prijungtų mokymo įstaigų teises ir pareigas, o mokymo vietų adresai išliks tie patys.

Kur galima stebėti stojimo duomenis?

Primename, kad prašymų duomenis stojantieji gali stebėti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje prisijungdami šiuo adresu, čia jie galės koreguoti ir papildyti prašymus iki pat 2024 m. liepos 24 d. 12 val.

Taip pat informuojame, kad nuo 2024 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla prijungiama prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto, o Marijampolės kolegija prijungiama prie Mykolo Romerio universiteto.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

KK ir VK nuotr. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: tel. (+370) 37 280400, el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

Visos 2024 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datos.

Šiame puslapyje - konkursinio balo skaičiuoklė.

Priėmimo tvarka į universitetus ir kolegijas, konkursai, visos visos specialybės - žurnale KUR STOTI 2024! Jį galite įsigyti visuose prekybos centruose, spaudos kioskuose ir užsisakyti internetu. 

Nuotrauka - Kauno kolegijos.