Pagrindinėje egzaminų sesijoje vyko 4 mokykliniai egzaminai (lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų (baltarusių, rusų), muzikologijos), dar 2 mokyklinius egzaminus (menų ir technologijų) abiturientai laikė iki prasidedant egzaminų sesijai.

Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė 7236 abiturientai. Egzaminą išlaikė 95,5 proc. kandidatų. Aukščiausiais (9-10) balais įvertinti 172 mokiniai, t. y. 2,4 proc. visų laikiusiųjų.

Tarp pasirenkamų mokyklinių egzaminų populiariausią egzaminą – technologijų – laikė 5210 kandidatų ir 99,7 proc. jų jį išlaikė. 57,5 proc. laikiusiųjų už šį egzaminą gavo aukščiausius įvertinimus.

Taip pat sėkmingai abiturientai laikė menų ir muzikologijos egzaminus. Menų egzaminą laikė 1232 kandidatai, muzikologijos – 81. Visi, pasirinkę menų egzaminą, jį išlaikė, o 80,7 proc. kandidatų įvertinti 9-10 balais. 98,3 proc. išlaikė muzikologijos egzaminą, aukščiausius įvertinimus gavo 42 proc. mokinių.

Gimtosios kalbos (baltarusių, rusų) egzaminus išlaikė per 99 proc. kandidatų. Iš viso šiuos egzaminus laikė 398 kandidatai iš tautinių mažumų mokyklų. Beveik ketvirtadalis (24,3 proc.) jų gavo aukščiausius (9-10 balų) įvertinimus.

Mokiniai savo asmeninius egzaminų rezultatus gali sužinoti savo mokyklose.