Skelbiami preliminarūs egzamino atsakymai.

Juos paruošė  Klaipėdos licėjaus geografijos mokytoja metodininkė, Klaipėdos universiteto fizinės geografijos krypties doktorantė Aistė Andrulė. 

„Kur stoti“ redakcijos ir visų, laikiusiųjų egzaminą, vardu nuoširdžiai jai dėkojame!

Testo atsakymai:

 1. D
 2. B
 3. A
 4. B
 5. B
 6. A
 7. C
 8. C
 9. A
 10. B
 11. A
 12. B
 13. C
 14. B
 15. B
 16. C
 17. B
 18. A
 19. D
 20. B
 21. D
 22. D
 23. A
 24. A
 25. D

Teorinės užduotys:

26.1  Kurie paviršių keičiantys išoriniai gamtiniai procesai veikia Lietuvos reljefą? Nurodykite du procesus ir dvi teritorijas, kuriose vyksta jūsų nurodyti procesai:

Procesas: Eoliniai procesai

Teritorija: Kuršių Nerija

Procesas:  Karstiniai reiškiniai

Teritorija: Šiaurės Lietuva: Biržai, Pasvalys

Gali būti ir kiti atsakymai, kaip pvz.: Sedimentacija Nemuno Deltoje

26.2 Įvardinkite dvi dabartinio Lietuvos reljefo formas. Apibūdinkite jų išsidėstymą Lietuvos teritorijoje ir paaiškinkite kaip jos susidarė per paskutinį ledynmetį.

Reljefo forma: Pietryčių lyguma     Išsidėstymas: Pietryčių – Rytų Lietuvos dalis

Susidarymas: Pradėjus tirpti ledynams, lede įšalusios smulkiausios dalelės (smėlis) kartu su tirpstančio ledyno upių srautais buvo nuneštos už galinės morenos ir suklostytos, taip susiformavo smėlinga lyguma ir dabartinės žemyninės kopos.

Reljefo forma: Pajūrio žemuma   Išsidėstymas: Vakarų Lietuva

Susidarymas: Storas ledyno sluoksnis suformavo moreninę žemumas tose vietose, kuriose jis stovėjo ilgiausiai. 

Galimi ir kiti atsakymai, pvz.: Forma: Ozas, Teritorija: Rytų ir Pietryčių Lyguma

Susidarymas: Ledyno tirpsmo „pirštuose“ suklostyti lede įšalę rieduliai , įskaitant gargždą, žvirgždą, molį ir kt. Tai pailgos formos kalvos. Pradėjo formuotis ten, kur anksčiausiai pradėjo tirpti ledynas.

Galimi atsakymai: Keimas, Drumlinas, Vidurio Lietuvos žemuma ir kt. 

27.1 Slenkančių oro masių savybės kinta.  Dviem teiginiais paaiškinkite, kodėl oro masių pradinės savybės pakinta ir oro masės net gali transformuotis iš vieno tipo į kitą.

1. Kai oro masės juda virš žemės ar vandens paviršių, jų savybės taip pat kinta dėl sąlyčio su paviršiumi. Pavyzdžiui, kai oro masė juda virš šilto vandenyno, ji sušyla ir drėkinasi, nes vandenyno paviršius šildo orą ir išgarina vandenį. Kai oro masė juda virš sausumos, ypač virš šaltų ar sausų regionų, ji gali atvėsti ir sausėti. 

2. Kai oro masės juda, jos kerta įvairias geografinės platumos juostas ir skirtingas žemės paviršiaus zonas, turinčias skirtingas temperatūros ir drėgmės sąlygas. Pavyzdžiui, kai šalta oro masė iš Arkties juda į pietus, ji gali susidurti su šiltesniais regionais, kur ji sušyla ir įgauna daugiau drėgmės.

27.2 Paaiškinkite, kodėl į Europą daugiausiai ciklonų atslenka iš Vakarų?

Dėl vyraujančių pastoviųjų Vakarinės krypties vėjų Vidutinių platumų klimato juostoje, o ciklonai formuojasi virš Atlanto vandenyno šiaurės. Todėl vyraujantys vėjai cikloną „atgena“ nuo vandenyno link Europos.

27.3 Schemoje pavaizduotos izobaros ciklone. Užrašykite izobarų reikšmes (990, 995, 1000hPa) ir pavaizduokite oro judėjimo krypti, būdingas Šiaurės pusrutulio ciklonams.

(nuotrauka:https://www.kurstoti.lt/ap/m/18758.jpg?1718971153)

27.4 Kokie orai būdingi Lietuvoje žiemą, atslinkus ciklonui iš Atlanto vandenyno? Nurodykite dvi tokių orų savybes.

1.Vėjuota (stiprus vėjas), debesuota.

2. Temperatūra teigiama arba nedidelė minusinė, gausus snygis esant nulinei temperatūrai ir gausus lietus esant teigiamai temperatūrai.

27.5 Kurios atsinaujinančios energetikos rūšies elektrinėms efektyviai dirbti palankesni cikloniniai orai, o kurios – anticikloniniai? Atsakymus pagrįskite.

Energetikos rūšis, kuriai palankesni cikloniniai orai: Vėjo

Pagrindimas: Ciklonai atneša vėjuotus orus, tad vėjo turbinas gali prigaminti daugiau energijos. 

Galimas ir kitas atsakymas: Hidroelektrinės, nes ciklonai atneša kritulius, kurie maitina upes, o upės pernešamas vandens kiekis tiesiogiai lemia hidroelektrinių darbą.

Energetikos rūšis, kuriai palankesni anticikloniniai orai: Saulės elektrinės

Pagrindimas: Anticikloniniai orai, reiškia giedrus, be debesų orus, todėl saulės kolektoriai gali prigaminti daugiau energijos.

28.1 Kurioje demografinės raidos pakopoje gyventojų skaičius pradeda smarkiai augti? Nurodykite dvi gyventojų skaičiaus augimo priežastis. 

(nuotrauka:https://www.kurstoti.lt/ap/m/18759.jpg?1718971388)

Pakopa: II pakopoje

Priežastys: 1. Sparčiai mažėjantis mirtingumas dėl gerėjančios medicinos

2. Didelis gimstamumas dėl vis dar stiprios tradicijos turėtų daug vaikų. 

28.2 Kokie bruožai būdingi demografinės raidos IV ir V pakopoms? Paaiškinkite kokie veiksniai juos lemia.

IV pakopos bruožas: Stabilus arba nedidelis gyventojų skaičius 

Veiksnys: Žmonės gyvena gerai, būdingas šeimos planavimas, siekiama karjeros, tad vaikų gimdoma mažai ir gyventojų skaičius išlieka stabilus.

V pakopos bruožas: Depopuliacija, mažėjantis gyventojų skaičius

Veiksnys: Gimstamumas mažėja dėl gerų gyvenimo sąlygų: šeimos planavimo, karjeros, o mirtingumas didėja dėl vykstančio gyventojų senėjimo proceso, natūralus gyventojų prieaugis tampa neigiamas.

28.3 Kokio ekonominio išsivystymo valstybėms būdingos demografinės raidos IV ir V pakopos. Pateikite du pavyzdžius:

Ekonominis išsivystymas: Išsivysčiusios, ekonomiškai turtingos šalys

Valstybės: 1. JAV  2. Japonija

28.4 Nurodykite du esminius demografinės raidos I ir II pakopų skirtumus.

 1. II pakopoje gyventojų mirtingumas staigiai mažėja dėl gerėjančios medicinos, o I-oje išlieka didelis.
 2. II pakopoje gyventojų skaičius sparčiai auga, o I-oje išlieka stabiliai mažas (dėl didelio gimstamumo, bet ir didelio mirtingumo natūralus gyventojų prieaugis arba labai mažas teigiamas arba neigiamas, kiekvienais metais svyruoja).

Remdamiesi šaltiniu ir žiniomis atlikite užduotis.

29.1 atstumas5950 m

29.2 Kuriais skaičiais (1-6) topografiniame žemėlapyje pažymėti griova, krūmai ir mišrusis miškas?

Griova – 5

Krūmai – 4

Mišrusis miškas – 3

29.3 Nustatykite koks aukščių skirtumas tarp dviejų ištisinėmis linijomis nubrėžtų horizontalių: 2 m

29.4 Paaiškinkite kuo remiantis yra teigiama, kad Želvos ežeras kadaise buvo didesnis. Pažymėkite ankstesnę Želvos ežero kranto liniją.

Paaiškinimas: Šalia ežero yra pelkė, tai reiškia, kad buvusi ežero dalis yra užpelkėjusi, todėl ežero plotas yra sumažėjęs.

29.5 Remdamiesi topografiniu žemėlapiu, dviem teiginiais apibūdinkite slėnį, kuriuo teka Deltuvos upė: 

1. Kairysis krantas prie upės yra lėkštesnis, kuriame auga žolės, pievos, vyrauja pelkės. 

2. Dešinysis krantas yra statesnis, su skurdesne augalija, vyrauja griovos ir pavieniai krūmai.

29.6 Tarp Turbiškių ir Pagirių planuojama statyti individualių gyvenamųjų namų kvartalą. Nurodykite dvi priežastis kodėl pasirinkta ši teritorija.

 1. Lėkštas reljefas, bei patraukli miškinga aplinka
 2. Patogus susisiekimas, nes šalia „praeina“ dvi transporto linijos. 

29.7 Kokią gamtosaugos problemą reikės spręsti, projektuojant individualių gyvenamųjų namų kvartalo statybas tarp Turbiškių ir Pagirių?

Miškų iškirtimo problemą. Reikės iškirsti dalį miško siekiant įrengti gyvenamųjų namų kvartalą.

30.1 Kuriose geografinėse platumose auginama daugiausiai vilnamedžių? 

Subtropinėse (nuo 30 laipsnių iki maždaug 45 laipsnių), kalbant apie Aralo jūrą tai gali būti ir vidutinėse žemyninio tipo platumose. Bet palankiausiai Subtropinėse.

30.2 Kokių sąlygų reikia vilnamedžiams augti? Nurodykite dvi iš jų.

1. Didelio kritulių kiekio (kitaip – vandens)

2. Aukštos vidutinės temperatūros, karštų vasarų. 

30.3 Paaiškinkite kodėl įvyko Aralo ežero ekologinė katastrofa Turano žemumoje. Dviem teiginiais apibūdinkite, kaip ši ekologinė situacija paveikė vietos gyventojų ūkinę veiklą.

Paaiškinimas: Dėl medvilnės auginimo Syrdarjos ir Amudarjos upių vanduo buvo nukreipiamas drėkinti medvilnės laukams, tad jos nebeatnešė vandens į Aralo jūrą, kuris dėl sausringo klimato ir nebeatnešamo vandens kiekio upėmis išdžiūvo.

Poveikis:

 1. Buvę žvejai prarado savo darbus,  nes sumažėjo žuvų kiekiai, prasidėjo ekonominė krizė.
 2. Ežero išdžiūvimas lėmė dirvožemio druskingumo padidėjimą, tad žemės ūkio paskirties žemė prarado savo derlingumą ir sumažėjo užauginamo derliaus kiekiai.

31.1 Paaiškinkite urbanizacijos sąvoką: 

Miestų gyventojų skaičiaus didėjimas, miestų plotų augimas bei miestiško gyvenimo būdo plitimas.

31.2 Dviem teiginiais apibūdinkite urbanizacijos proceso kaitą pasaulyje nuo 1950 m. iki 2030 m. (prognozė).

1. Nuo 1950 iki 2030 metų  miesto gyventojų skaičius pasaulyje tendencingai auga, lyginant su 1950 miesto gyventojų skaičius 2030 išaugs 5 kartais. 

2. Kaimo gyventojų skaičius nuo 1950 m. iki 2010 metų auga labai nežymiai , o nuo 2010 metų pradėjo mažėti.  Maždaug 2010 metais pasaulyje miestų gyventojų skaičius viršija kaimo gyventojų skaičių ir pasaulyje pradeda dominuoti miesto gyventojai.

31.3 Australijoje urbanizacijos lygis yra 90 proc. Kodėl šioje valstybėje toks aukštas urbanizacijos lygis? Nurodykite dvi priežastis.

1. Klimato ir geografiniai veiksniai: Didžioji Australijos dalis yra sausa arba pusdykumė, su ribotais vandens ištekliais ir sunkiai gyventinomis sąlygomis. Todėl gyventojai telkiasi pakrančių miestuose, kur klimatas yra švelnesnis, yra pakankamai vandens ir palankesnės sąlygos gyvenimui bei ūkininkavimui.

2. Ekonominės galimybės ir infrastruktūra: Australijos ekonominis gyvenimas yra stipriai susitelkęs miestuose, kur yra daugiausiai darbo vietų, ypač paslaugų sektoriuje, pramonėje ir technologijų srityje.

31.4 Nors Australija pagal teritorijos dydį yra šešta valstybė pasaulyje, jos gyventojų tankis labai mažas. 2020 m. Australijos gyventojų tankis buvo  3,3 žm./km2. Kurioje Australijos dalyje didžiausias gyventojų tankis ir kurioje mažiausias ? Paaiškinkite tokio gyventojų tankio netolygumo priežastis.

Didžiausias tankis: PR dalyje

Paaiškinimas: Palankios klimato sąlygos, derlingos žemės, didžiųjų miestų santalka lemia didelį gyventojų tankį.

Mažiausias tankis: Centrinėje/Vidurio Australijoje

Paaiškinimas: Sausringiausia Australijos dalis, plyti dykumos, buvusios aborigenų žemės, nėra įsikūrusių didžiųjų miestų. 

31.5. Australijoje dauguma didelių ežerų yra druskingi. Paaiškinkite, kodėl taip yra.

Australijos klimatas didžiąja dalimi yra sausas ir karštas, ypač vidinėse žemyno dalyse. Šiose vietovėse ežerai dažnai yra maitinami retų kritulių ir upių vandenimis, tačiau didelė garavimo norma dėl aukštų temperatūrų lemia, kad vandens lygis ežeruose sparčiai mažėja. Kai vanduo garuoja, ištirpusios druskos ir mineralai lieka ežero dugne, todėl ilgainiui ežerai tampa vis labiau druskingi.

31.6 Kadangi Australijos hidrografinis tinklas retas, šioje šalyje, aprūpinant vandens ištekliais, labai svarbūs požeminiai vandenys. Kaip jie vadinami?

Arteziniais gruntiniais vandenimis 

31.7. Žemėlapyje apibraukite Murėjaus upės baseiną: 

32.1 Nurodykite du Pietvakarių Azijos regiono geografinės padėties ypatumus ekonominiu aspektu.

1. Regionas išsidėstęs naftos ir gamtinių dujų telkinių teritorijose 

2. Atogrąžų klimatas lemia, kad vyrauja dykumų kraštovaizdis, tad teritorija yra nepalankioje žemės ūkiu plėtoti zonoje. 

32.2 Saudo Arabijoje sausio mėnesį rengiamos automobilių lenktynės – Dakaro ralis. Su kokiomis gamtinėmis kliūtimis tenka susidurti šio ralio dalyviams? Nurodykite dvi iš jų. Kodėl Dakaro ralis vyksta sausio mėnesį?

Gamtinės kliūtys: 

 1. Aukštos ir stačios smėlio kopos
 2. Aukšta temperatūra ir ekstremalios oro sąlygos, įskaitant vandens stoka.

Sausio mėnesį vyksta: Nes sausio mėnesį temperatūra yra žemiausia, palankiausios sąlygos. 

32.3 Viena didžiausių problemų šiame regione yra gėlo vandens trūkumas. Dėl pastaraisiais dešimtmečiais vykstančio gyventojų skaičiaus didėjimo, sparčios urbanizacijos ir industrializacijos ši problema ir toliau tebėra aktuali. Skaudžiausiai vandens trūkumą patiriančios valstybės priverstos ieškoti alternatyvių galimybių apsirūpinti gėlu vandeniu. Kaip šios šalys bando spręsti gėlo vandens problemą?

1. Desalinizacija – nudruskinimas

2. Vandens importas iš kitų valstybių

3. Lietaus vandens surinkimas

4. Efektyvesnis vandens naudojimas žemės ūkyje: efektyvesnės drėkinimo sistemos

5. Vandens išvalymas ir pernaudojimas. 

32.4 PV Azijos regiono šalys per pastaruosius keliasdešimt metų padarė didelę ekonominę pažangą. Nurodykite tris priežastis, nulėmusios šio regiono šalių staigų ekonominį augimą:

1. Naftos ir gamtinių dujų telkinių atradimas

2. Mokestinių lengvatų užsienio įmonėms pritaikymas siekiant pritraukti investuotojus

3. Infrastruktūros plėtra ir investicijos į turizmą, finansines veiklas, siekiant sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro gaunamų pajamų. 

Pastaba: atsakymų formuluotės gali šiek tiek skirtis. Tačiau jei atsakėte panašiai, vis tiek galite tikėtis maksimalių balų. 

_________________________________________________________________________________

Visą brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia.

Priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus rasite čia. 

Šiame puslapyje - konkursinio balo skaičiuoklė.

Priėmimo tvarka į universitetus ir kolegijas, konkursai, visos visos specialybės - žurnale KUR STOTI 2024! Jį galite įsigyti visuose prekybos centruose, spaudos kioskuose ir užsisakyti internetu.