Netrukus egzaminui pasibaigus skelbsime preliminarius atsakymus. 

Juos ruošia biologijos mokytojai ir gabiausi abiturientai. 

I dalis 

1. B 

2. D 

3. A? 

4. A 

5. C 

6. C 

7. D 

8. B 

9. C 

10. C

11. D 

12. A 

13. D 

14. A 

15. B 

16. D 

17. B 

18. A 

19. C 

20. B

II dalis

1. 2 

2. Bb 

3. Žiotelė/žiotelės plyšys (rodyklės rodo į plyšelį, bet gal įskaitys ir atsakymą žiotelė

4. Dvylikapirštėje žarnoje 

5. Antigenai 

6. Hipotalamas / pogumburis 

7. Stabilizuojančioji 

8. Gamintojai 

9. Sporos / sporofitai ? (patikslins mokytojai) 

10. Azoto

III dalis 

1 klausimas 

1. Fermentai 

2. Prisijungia deguonį ir išnešioja jį audinių ląstelėms 

3.1. Tėvai AAm x AA Vaikai AA, Am (m raidės viršuje A raidžių) 

3.2. autosominis recesyvinis 

3.3. tikimybė: 0 % veiksniai: nesu tikra, pasitikslinsiu 

4 eritrocitai

2 klausimas

1.1. Gali, nes turi nukleorūgštį, kurioje saugoma genetinė informacija 

1.2. Negali, nes neturi fermentų, vykdančių fotosintezę 

1.3. Negali, nes neturi ribosomų, kurios galėtų sintetinti baltymus (virusinių baltymų sintezė visiškai priklauso nuo šeimininko infekuotos ląstelės) 

2 viruso dangalo pagrindinė sudedamoji dalis yra baltymai, o gyvūno ląstelės plazminės membranos - fosfolipidai 

3.1. Skiepe esanti dalelė yra modifikuota, t. y. neturi nukleorūgšties. Be viruso genetinės informacijos negalima užkrėsti šeimininko ląstelės, kad ši gamintų virusinius baltymus, tad infekcija nesukeliama (?)

3.2. Organizmo imuninės ląstelės - B limfocitai - ima gaminti specifinius antikūnus prieš ant dalelės esančius antigenus. Organizme susidaro atminties ląstelės, kurios atpažįsta antigeną (susidaro aktyvus dirbtinis imunitetas)

3 klausimas 

1. Vožtuvai yra tarp dešiniojo prieširdžio (III) ir dešiniojo skilvelio (IV) 

2. Neleidžia kraujui tekėti atgal/užtikrina, kad kraujas teka viena kryptimi 

3. Procesas - kairiojo skilvelio sistolė. Kraujas iš kairiojo prieširdžio atsidarius buriniam vožtuvui suteka į k. skilvelį. Kraujas spaudžia vožtuvus, burinis užsidaro, pusmėnulinis atsidaro. Iš kairiojo skilvelio, jam susitraukus, kraujas teka į aortą pro pusmėnulinį vožtuvą 

4. Aortos sienelė turi storą raumeninį sluoksnį, kuris atlaiko didelį spaudimą, reikalingą, kad kraujas pro aortą tekėtų į visą kūną 

5.1. Arterijomis 

5.2. sistolinį 120 mm Hg, diastolinį 100 mm Hg 

5.3. Dėl antsvorio / rūkymo / fizinio aktyvumo stokos

4 klausimas 

1. Virškinimas - mechaninis ir cheminis medžiagų skaidymas fermentams padedant, kai stambiamolekuliniai netirpūs vandenyje junginiai yra verčiami smulkiais ir tirpiais 

2. Maisto medžiaga - baltymai; virškinimo fermentas - pepsinas; skaidymo produktas - polipeptidai 

3. Terpė bakterijoms per rūgšti, nes skrandžio pH=2 4. Virškinimo metu stambios molekulės skaidomos iki smulkių, tinkamų pasisavinti, ir organizmas gauna medžiagų, kurių pats negali pasigaminti virškindamas

5.1. Kai kurie leukocitai geba gaminti antikūnus, kurie gali nukenksminti ligas sukeliančius mikroorganizmus 

5.2. Antibiotikai gali sutrikdyti bakterijoje baltymų sintezę arba suardyti bakterijos sienelę

5 klausimas

1. Neuronai.
2. 1 – receptorius 2 – juntamasis / sensorinis neuronas 3 – jungiamasis / asociacinis neuronas 4 – judinamasis / motorinis neuronas 5 – efektorius/atsakomasis organas/raumuo.
3. Reflekso atsakas – raumens susitraukimas. Galūnė yra atitraukiama nuo skausmo šaltinio. 
4. Tarp sensorinio (2) neurono aksono ir įterptinio neurono (3) dendrito / tarp įterptinio neurono (3) aksono ir motorinio neurono (4) dendrito.
5. Nerviniam impulsui atsklidus aksonu ir pasiekus jo galą yra inicijuojama pūslelių su neuromediatoriumi pernaša link presinapsinės membranos. Pūslelėms pasiekus membraną neuromediatorius patenka į sinapsinį plyšį ir juda link postsinapsinės membranos, kur prisijungia prie receptoriaus. Neuromediatoriui prisijungus prie receptoriaus inicijuojamas nervinis impulsas postsinapsiniame neurone.
6. Narkotinės medžiagos sukelia stimuliuojantį poveikį, kai neleidžia neuromediatoriams pasišalinti iš sinapsinio plyšio, todėl sukelia dažną dirginimą. / Narkotinės medžiagos sukelia slopinantį poveikį, kai slopina nervinio impulso perdavimą sinapsėje neleisdamos jungtis su receptoriais.

6 klausimas 

1.  A ir C individai turi panašią morfologiją ir paplitimo arealą, tikėtina, jie galėjo tarpusavyje kryžmintis ir susilaukti vaisingų palikuonių. D individo morfologija ir arealas skiriasi nuo A ir C, tikėtina, kad jis negalėjo kryžmintis su A ir C ir susilaukti vaisingų palikuonių

2. A ir D individai buvo iš dalies panašūs, nes priskiriami tai pačiai genčiai. 

3. Paveikė teigiamai, nes sumažėjo vidurūšinė konkurencija dėl maisto ar teritorijos 

4. Lyginamoji anatomija ir lyginamoji embriologija 

5. Į vandens telkinius patekusios trąšos sukelia eutrofikaciją arba dėl gėlo vandens naudojimo ūkio reikmėms

7 klausimas 

1. Žaliadumblis -> dafnija -> uodo lerva 

2. Heterotrofinis/saprotrofinis

3. Nariuotakojai 

4. dafnijų populiacijos tankis mažėjo dėl plėšrūnų gausos; užsikrėtusių dafnijų dalis gausėjant plėšrūnų mažėjo; žaliadumblių populiacijos tankis didėjo (irgi reikės pasitikslinti dėl ats. formuluotės) 

5. Kad būtų įmanoma kontroliuoti, kokios rūšys gyvena akvariume.

6. Dėl didelio plėšrūnų populiacijos tankio vyko vidurūšinė konkurencija dėl, pavyzdžiui, maisto, tad plėšrūnų populiacija mažėjo ir dafnijų populiacija ėmė didėti 

7. Šviesa ir aplinkos temperatūra

8 klausimas 

1. C E F A B D 

2. 40 kartų 

3. Svogūno epidermio A, elodėjos lapų C, burnos epitelio B 

4. 250 mikrometrų 

5. Matė sienelę, chloroplastus; Nematė membranos, ribosomų 

6. A ir C įvyko plazmolizė,  B - netekus vandens susitraukė/subliuško

Taip pat formuluotės gali truputį kisti, mokytojų parengtus atsakymus galima rasti čia

___________________________________________________________________________________________

Visą brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia.

Priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus rasite čia. 

Šiame puslapyje - konkursinio balo skaičiuoklė.

Priėmimo tvarka į universitetus ir kolegijas, konkursai, visos visos specialybės - žurnale KUR STOTI 2024! Jį galite įsigyti visuose prekybos centruose, spaudos kioskuose ir užsisakyti internetu.