Egzaminui pasibaigus, bus skelbiami jo atsakymai. Juos rengia gabiausi abiturientai ir papildomo ugdymo akademijos „Alfa klasė“ mokytojai.

 1. C
 2. B
 3. C
 4. C
 5. B
 6. A
 7. C
 8. D
 9. B
 10. A
 11. B
 12. D
 13. A
 14. D
 15. B
 16. A
 17. B
 18. C
 19. D
 20. B
 21. C
 22. C
 23. Teisės: Teisė elgtis su valstiečiais savo nuožiūra; atleido nuo mokesčių. Pasekmės: Bajorų teisių didinimas menkino didžiojo kunigaikščio turimą valdžią.
 24. Įsipareigojimai: Užtikrinti LDK teritorinį vientisumą; užkirsti kelią svetimšaliams žemių valdymui LDK ir įtvirtinti LDK piliečių valdymą; valstybės pareigūnais skirti tik LDK piliečius (skiriant dvasininkus pirmenybę teikti lietuviams) Priežastis: Dėl personalinės unijos sustiprėjusi Lenkijos įtaka LDK
 25. Juridinis statusas: Savivalda. Bruožai: turėjo savo atskirą teismų procesą, turėjo savo atskirą valdžią ir turėjo teisę ją rinkti. Nauda didžiajam kunigaikščiui: miestai mokėjo mokesčius tik kunigaikščiui, miestai atlikdavo karo prievolę kunigaikščiui.
 26. Tikslai: Kad būtų apsisaugota nuo konkurentų; kad būtų užtikrinta produktų kokybė. Reikšmė:įtvirtintos siuvėjų teisės ir laisvės
 27. Ponų taryba
 28. Turės priimti sprendimus su ponų tarybos pritarimu; nesant būtinam reikalui negalės naudotis iždu be ponų tarybos pritarimo.
 29. Buvo įsipareigota leisti valdyti žemes ir aukšto rango LDK valstybės pareigūnais skirti tik LDK piliečius.
 30. Procesas: Pramonės perversmas Paaiškinimas: pramonės perversmo metu atsirado naujų technologijų, paskatinusių industrializaciją ir urbanizaciją
 31. Išradimas: Garo variklis. Paaiškinimas: paspartino darbą ir padidino pelną.
 32. Gamybos organizavimo forma: Fabrikas Technikos naujovė: Mechanizuotas darbas.
 33. Problemos: vaikų darbas; dideli mokesčiai; laisvo žodžio nebuvimas; ne visiems prieinamas mokslas; lyčių nelygybė. Sprendimo būdai: Luditų judėjimas - siekė panaikinti pramonės perversmo pokyčius; Čartistų judėjimas - siekė socialinių reformų, kovojo už darbininkų teises. Kiti galimi atsakymai: rengė mitingus, streikus, gamyklinės įrangos laužymas.
 34. 1 pokytis: gyventojų skaičiaus augimas; Priežastis: gerėjančios gyvenimo sąlygos (medicina, higiena, mokslas); 2 pokytis: urbanizacija; Priežastis: didesnės darbo galimybės miestuose.
 35. Valstybė: JAV; Pagrindimas: nuo 1850 iki 1900 gyventojų išaugo apie 60 milijonų. Priežastys: Imigrantų antplūdis; gerėjančios gyvenimo sąlygos.
 36. Sutartis: Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos sutartis Aplinkybės: Antrojo pasaulinio karo pradžia.
 37. Įsipareigojimai: Šalys įsipareigoja ginti viena kitą karo atveju; Lietuva pasižadėjo į savo teritoriją įsileisti griežtai apibrėžtą SSRS karių kiekį. Įvertinimas: Lietuva vis dar išliko suvereni valstybė, tačiau, dėl įsipareigojimų SSRS, kilo grėsmė valstybingumui.
 38. Sutartinis ženklas: 2; sutarties I straipsnis; Sutartinis ženklas: 3; sutarties VII (arba IV) straipsnis
 39. Kaltinimas: Lietuvos Vyriausybė buvo kaltinama rengianti provokacijas prieš Lietuvoje dislokuotas SSRS karines įgulas Tikroji priežastis: SSRS noras prijungti Lietuvą į SSRS sudėtį.
 40. Nuostata: Nesikišimo į vidaus reikalus dėsnis Argumentai: Reikalaujama sudaryti naują vyriausybę; Reikalaujama teismui atiduoti ministrą Skučą ir Politinės policijos departamento viršininką Povilaitį.
 41. Pagrindinė mintis: Baltijos šalys prievarta prijungiamos prie SSRS Detalės: Šalys yra dažomos raudonai; dažymą atlieka karys; nubraukti valstybių pavadinimai.
 42. Šaltiniai: B ir D Pagrindimas: B šaltinyje kalbama apie taikius siekius, norą įgyvendinti SSRS ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutartį, o D šaltinis vaizduoja priverstinį Baltijos šalių prijungimą prie SSRS
 43. Požiūris: Vidurio Rytų Europos valstybės yra prievarta priklausomos nuo SSRS Pagrindimas: šalys yra laikomos narve, Chruščiovo rankose yra botagas; kai kurios valstybės žiūri su baime; viena valstybė (Jugoslavija) bando ištrūkti.
 44. Metai: 1956; Pagrindimas: Chruščiovo valdymo laikotarpis ir neramumai Vengrijoje
 45. Įvykis: Prahos pavasaris (neramumai/sukilimas Čekoslovakijoje); Metai: 1968
 46. Teiginys: Sovietų Sąjunga daug prisidėjo įtvirtinant socialistinių šalių suverenitetą. Pagrindimas: Jos buvo priklausomos nuo SSRS ir nebuvo suverenios. Teiginys: SSRS komunistų partija suteikė sąlygas savarankiškam valstybių socializmo vystymuisi. Pagrindimas: Rytų valstybių komunistų partijos nebuvo savarankiškos ir buvo priklausomos nuo centrinės SSRS komunistų partijos.
 47. Pagrindinė mintis: Visos VSO (Varšuvos sutarties organizacijos) valstybės įsipareigoja naudoti karinę jėgą kilus grėsmei komunizmui. Paaiškinimas: Į A.Dubčeką (Čekoslovakiją) šaudo ne tik SSRS, bet ir kitos VSO valstybės
 48. Judėjimas: „Solidarumas”  Veiksmai: Profesinių sąjungų streikai
 49. Įvykis: Karo padėties įvedimas Paaiškinimas: Norėta numalšinti Solidarumo judėjimą, karinė padėtis leido suimti Solidarumo lyderius.
 50. Pradėjo žlugti komunistinis režimas, kurį pradėjo keisti demokratinės valdžios; Seniau buvusias priklausomas valdžias pakeitė laisvos, nepriklausomos ir tautinės valdžios.

___________________________________________________________________________________________

Visą brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia.

Priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus rasite čia. 

Šiame puslapyje - konkursinio balo skaičiuoklė.

Priėmimo tvarka į universitetus ir kolegijas, konkursai, visos visos specialybės - žurnale KUR STOTI 2024! Jį galite įsigyti visuose prekybos centruose, spaudos kioskuose ir užsisakyti internetu.