Šį kartą siūlome atlikti profesinių polinkių nustatymo testą (parengtą pagal L. Jovaišos metodiką). 
 
Kaip atskirti interesus nuo polinkių? Interesai apibūdina tai, kad žmogui patinka, o polinkiai – ar jis nori kažką daryti. Galima domėtis kuo nors, bet neturėti noro tai daryti (futbolas, kinas ir pan.). Renkantis profesiją rekomenduojama atsižvelgti ir į savo interesus, ir į polinkius. 
 
Testo atlikimo instrukcija 
 
Tesą sudaro 30 teiginių: perskaitykite visus iš eilės. Kiekvienas teiginys turi 2 atsakymo variantus. Išsirinkite, kuris iš dviejų jums tinka labiau. 
 
Jeigu visiškai sutinkate su variante „a“ pateiktu atsakymu ir nesutinkate su variantu „b“, atsakymų lentelėje prie atitinkamo klausimo skaičiaus su raide „a“ įrašykite 3, o su raide „b“ – 0.  
 
Jeigu visiškai sutinkate su variantu „b“ ir nesutinkate su variantu „a“, tada atsakymų lentelėje šalia atitinkamo klausimo skaičiaus su raide „a“ įrašykite 0, o su raide „b“ – 3. 
 
Jeigu jums netinka nei „a“, nei „b“ atsakymo variantai, išsirinkite iš jų tinkamesnį ir įvertinkite jį 2 balais, o mažiau tinkantį atsakymo variantą 1 balu. 
Atsakykite į klausimus iš eilės. Atminkite, kad nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, tik mums labiau ar mažiau tinkami. 
 
Klausimai:
 
1. Įsivaizduokite, kad esate dailės darbų parodoje. Į ką atkreipiate dėmesį eksponatuose?
a) Panaudotas spalvas, formų tobulumą;
b) Eksponatų sandarą (iš ko ir kaip jie pagaminti). 
 
2. Kokie charakterio bruožai jums labiau patinka? 
a) Draugiškumas, jautrumas, nesavanaudiškumas;
b) Ryžtas, drąsa, ištvermė. 
 
3. Žmogus per gyvenimą susiduria su įvairiausiomis paslaugomis. Kaip jūs manote, ar tikslinga būtų:
a) Toliau plėtoti paslaugų sritį, kad būtų aptarnautos kuo įvairesnės žmonių gyvenimo sferos;
b) Sukurti patrauklią techniką, kuria būtų galima patiems naudotis buityje ir taip patenkinti savo poreikius. 
 
4. Koks apdovanojimas jus labiau pradžiugintų? 
a) Už visuomeninę veiklą;
b) Už mokslinius išradimus. 
 
5. Stebite paradą, iškilmingą kariuomenės, sportininkų žygiavimą. Kas patraukia jūsų dėmesį?
a) Eisenos sudėtingumas, parado dalyvių gracingumas;
b) Eisenos dalyvių išorinės detalės (apranga, jos detalės, reklaminės juostos, plakatai ir pan.). 
 
6. Įsivaizduokite, kad turite daug laisvo laiko. Kuo mieliau užsiimtumėte?
a) Kokia nors praktiška veikla (rankų darbas);
b) Visuomenine veikla (pavyzdžiui, savanoriavimu). 
 
7. Kokią parodą su malonumu aplankytumėte?
a) Mokslinės aparatūros / įrangos naujienos (fizikos, chemijos ir kt. srityse);
b) Maisto prekių naujienos. 
 
8. Jei mokykloje būtų 2 užklasinės veiklos būreliai, kurį pasirinktumėte?
a) Muzikinį;
b) Techninį. 
 
9. Jeigu taptumėte mokyklos direktoriumi, į ką labiau atkreiptumėte dėmesį?
a) Į kolektyvo darnumo / bendradarbiavimo skatinimą;
b) Į būtinų sąlygų gerinimą / kūrimą. 
 
10. Kokius žurnalus mieliau skaitytumėte? 
a) Literatūrinius, meninius;
b) Populiariojo mokslo. 
 
11. Kas svarbiau žmogui? 
a) Kurti aplink save patogią aplinką, klestinčią buitį;
b) Gyventi be patogumų, bet turėti galimybę naudoti meno lobynu, kurti meną. 
 
12. Visuomenės gerovei būtina: 
a) Technika; 
b) Teisingumas. 
 
13. Kurią iš dviejų knygų perskaitytumėte su malonumu?
a) Apie mokslo raidą mūsų šalyje;
b) Apie sportininkų pasiekimus mūsų šalyje. 
 
14. Laikraštyje atspausdinti du skirtingo turinio straipsniai. Kuris iš jų labiau patrauktų jūsų dėmesį?
a) Apie naujo tipo mašiną;
b) Apie naują mokslinę teoriją. 
 
15. Kuris iš dviejų darbų gryname ore jus labiau domintų?
a) Darbas, susijęs su nuolatiniu judėjimu (pvz., agronomas, eigulys);
b) Darbas su mašinomis, įrenginiais. 
 
16. Kokia, jūsų nuomone, mokyklos užduotis yra svarbesnė?
a) Parengti besimokančiuosius darbui su žmonėmis, kad jie galėtų padėti kitiems kurti materialinę gerovę;
b) Parengti besimokančiuosius praktinei veiklai, mokėjimui kurti materialinę gerovę.
 
17. Ką jūs labiau vertinate mėgėjų / savanorių veikloje?
a) Tai, kad jie suteikia žmonėms meną ir grožį;
b) Tai, kad jie vykdo visuomenei naudingą veiklą. 
 
18. Kaip manote, kuri iš žmogaus veiklos sričių ateityje bus dominuojanti, reikšminga? 
a) Fizika;
b) Kūno kultūra / sportas. 
 
19. Kas visuomenei suteiks daugiau naudos? 
a) Rūpinimasis žmonių gerove;
b) Žmonių elgesio tyrinėjimas. 
 
20. Kokio pobūdžio mokslinis darbas jums patiktų labiau? 
a) Darbas su knygomis bibliotekoje;
b) Darbas gryname ore ekspedicijoje. 
 
21. Įsivaizduokite, kad esate universiteto profesorius. Kuo mieliau užsiimtumėte laisvalaikiu?
a) Literatūros studijavimu; 
b) Fizikos, chemijos bandymų atlikimu. 
 
22. Turite galimybę aplankyti skirtingas šalis. Kuo būdamas mieliau keliautumėte? 
a) Kaip žinomas, populiarus sportininkas dalyvautumėte tarptautinėse varžybose;
b) Kaip žinomas prekybos specialistas keliautumėte nupirkti reikiamų prekių šaliai / kompanijai. 
 
23. Kokiose paskaitose dalyvautumėte? 
a) Apie žinomus, garsius dailininkus; 
b) Apie žinomus, garsius mokslininkus. 
 
24. Kas prikausto jūsų dėmesį, kai skaitote knygas?
a) Stipriai išreikštos herojų savybės – drąsa ir narsa;
b) Nuostabus literatūrinis stilius. 
 
25. Jei reikėtų rinktis profesiją iš dviejų, kuri labiausiai patiktų?
a) Darbas, kuriame mažai aktyvumo / judėjimo, tačiau susijęs su naujos technikos kūrimu;
b) Darbas, susijęs su aktyvumu / sportu (t. y. daug judėjimo).
 
26. Kuriais žinomais mokslininkais ir jų darbais domitės (domėtumėtės)? 
a) Gustavas Kirchhofas ir Liudvigas Bolcmanas (fizikai);
b) Dmitrijus Mendelejevas (chemikas) ir Ivanas Pavlovas (gydytojas, fiziologas).
 
27. Kaip jums atrodo, į ką mokykloje reikėtų atkreipti dėmesį?
a) Į sportą, nes jis reikalingas norint sustiprinti sveikatą;
b) Į akademinius rodiklius (pažymius), nes tai svarbu ateityje. 
 
28. Kas labiau patrauktų jūsų dėmesį informaciniuose portaluose?
a) Pranešimas apie įvykusią meninę parodą;
b) Pranešimas apie įvykusį mitingą už žmonių teises. 
 
29. Jeigu jums būtų suteikta galimybė užimti tam tikras pareigas, kokios jos būtų? 
a) Gamyklos vyriausiasis inžinierius;
b) Parduotuvės direktorius. 
 
30. Kaip jums atrodo, kas svarbiau? 
a) Daug žinoti;
b) Kurti materialinę gerovę. 
 
Atsakymų lentelė (apatinėje eilutėje įrašykite sumą):
 
 
Testo rezultatai 
 
Suskaičiuokite, kiek balų surinkote kiekviename stulpelyje. Atkreipkite dėmesį į stulpelį (stulpelius), kuriame (kuriuose) surinkote daugiausia balų. Būtent ši ar kelios sritys jums įdomiausios. Pasidomėkite, pasigilinkite į ją labiau, susipažinkite, kokios profesijos priskiriamos konkrečiai sričiai, kokie reikalavimai keliami, kokios karjeros galimybės. 
 
I. Meno sritis
 
Šiai sričiai priskiriamos meninės pakraipos specialybės, susijusios su vaizduojamąja, muzikine, literatūrine, aktorine, scenine veikla. Pasirinkę šią sritį asmenys be to, kad pasižymi meniniais gebėjimais (muzikiniais, piešimo, literatūros, aktoriniais), išsiskiria savo originalumu ir kūrybiškumu, ekstravagantiškumu. Santykiuose su kitais gali išlaikyti atstumą, išlikti nepriklausomi. 
 
Rekomenduojamos profesijos: dailininkas, dizaineris, rašytojas, poetas, scenaristas, režisierius, aktorius, konstruktorius, kosmetologas, kostiumų dizaineris, grimuotojas, konditeris, siuvėjas, floristas, kraštovaizdžio dizaineris. 
 
II. Technikos sritis
 
Žmonės, pasirinkę šią profesijų sritį, nuo kitų skiriasi savo ypatingu domėjimusi techniniais objektais (mašinomis, mechanizmais, skirtingomis medžiagomis, energijos rūšimis). Šiai sričiai priskiriama daug įvairių profesijų: metalų gamyba ir apdirbimas, mašinų ir mechanizmų surinkimas, remontas, derinimas, mechaninių įrenginių aptarnavimas, pastatų ir konstrukcijų montavimas ir remontavimas, medžiagų perdirbimas ir panaudojimas, keliamų transporto priemonių naudojimas, jų valdymas ir kt. 
 
Rekomenduojamos profesijos: programuotojas, elektrotechnikas, radiotechnikas, kompiuterių meistras, statistikos specialistas, technologas, dispečeris, administratorius. 
 
III. Darbo su žmonėmis sritis
 
Tai profesijos, susijusios su mokymais, auklėjimu, ugdymų, aptarnavimu, buitinių, medicininių paslaugų teikimu, prekyba, informacijos teikimu, vadovavimu žmonėms. Šią sritį pasirinkę žmonės pasižymi gebėjimu bendrauti, bendradarbiauti, greitai perprasti žmonių nuotaikas, ketinimus, geba įsidėmėti žmonių asmenines savybes ir ypatumus, spręsti organizacinius, administracinius klausimus, vadovauti kolektyvui bei užsiimti visuomenine veikla. 
 
Rekomenduojamos profesijos: mokytojas, pedagoginis darbuotojas, auklėtojas, ekskursijų vadovas, sociologas, psichologas, personalo vadybininkas, tyrėjas. 
 
IV. Protinio darbo sritis
 
Tai profesijos, susijusios su mokslu, moksliniu tiriamuoju darbu (astronomas, botanikas, fizikas ir kt.). pasirinkę šią sritį žmonės yra aukšto intelekto, išsiskiria racionalumu, savarankiškumu, originalumu, analitiniu mąstymo būdu. Dažnai šio tipo žmonės labiau mėgsta apmąstyti problemas, o ne imtis konkrečių veiksmų jai spręsti. 
 
Rekomenduojamos profesijos: mokslininkas-tyrėjas (matematikas, fizikas, chemikas, archeologas, geologas), inžinierius, teisininkas, gydytojas, ekologas, architektas, prodiuseris. 
 
V. Ekstremalaus darbo sritis
 
Tai profesijos, susijusios su fizine veikla ir sportu, kelionėmis, karo tarnyba, apsauga, ekspedicijomis ir pan. Šią profesijų sritį pasirinkę žmonės dažniausiai pasižymi stipria valia, užsispyrimu, atkaklumu, geru fiziniu pasirengimu, mėgsta sportą, aktyvią veiklą. 
 
Rekomenduojamos profesijos: sportininkas, fotografas, kirpėjas, barmenas, padavėjas, stiuardas, pardavėjas, apdailininkas, medicinos sesuo, pašto darbuotojas, ūkininkas, policininkas, karininkas. 
 
VI. Darbo, susijusio su ekonomika, sritis
 
Tai profesijos, kuriose dirbama su skaičiais, kiekybinių santykių nustatymu (pvz., ekonomistas, buhalteris), sutartinių ženklų naudojimu, objektų vaizdavimu (žemėlapiai, brėžiniai), planavimu, analizavimu, verslo planų ir strategijų kūrimu ir t. t. Pasirinkę šią sritį asmenys turėtų pasižymėti gebėjimu susikaupti, atidumu, kruopštumu, atkaklumu, mokėjimu dirbti vienoje vietoje, gerai išvystytais matematiniais gebėjimais, praktiniu konkrečiu problemų sprendimo būdu. 
 
Rekomenduojamos profesijos: ekonomistas, administratorius, vadybininkas, vadovas, auditorius, reklamos specialistas, brokeris, draudimo agentas, ūkvedys, prekybininkas.  

Testas publikuotas ankstesnių metų žurnale „Kur stoti“. Naujų karjeros testų rasite šių metų leidinyje, taip pat ir žurnale „Kuo būti“.

---

Priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus rasite čia.
 
Šiame puslapyje - konkursinio balo skaičiuoklė.
 
Priėmimo tvarka į universitetus ir kolegijas, konkursai, specialybės - žurnale „Kur stoti 2023“! Jį galite įsigyti visuose prekybos centruose, spaudos kioskuose ir užsisakyti internetu.