Praėjusių metų bendrajame priėmime studijų sutartis sudarė 1 tūkst. 169 asmenys, pernai ar ankstesniais metais gavusieji bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą (2021 m. 1 686).

Šimtukininkų skaičiaus sumažėjimą labiausiai lėmė kuklesni šių metų abiturien pasiekimai studijų sutartis pasirašė 760 priėmimo metų abiturientų, kai 2021 m. – 1250.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) praėjusių metų priėmimo rezultatų apžvalgoje radome štai tokią iškalbingą lentelę. Ji įdomi ne tik tuo, kad nurodo, kiek geriausiai baigusiųjų mokyklas pritraukė vienas ar kitas universitetas ar kolegija.

Taip pat matyti ir tas dramatiškas skirtumas tarp praėjusių ir dar ankstesnių metų. Mėlyna stulpelių spalva rodo, kaip smarkiai vos per vienerius metus susitraukė šimtukais baigusiųjų skaičius.

Palinkėkime, kad šiemet šie skirtumai nebūtų tokie dramatiški - ir nusiteikime keliems rimto, sutelkto darbo mėnesiams.

 

Parengta pagal LAMA BPO informaciją