„UI GreenMetric“ kasmet skelbia pasaulio universitetų pagal įvairius tvarumo rodiklius reitingą. 2022 m. buvo reitinguojama 1 050 pasaulio universitetų iš 85 šalių pagal jų indėlį ir poveikį tokioms sritims kaip mokslas ir studijos, infrastruktūra, energetika, klimato kaita, atliekų rūšiavimas, vandens ir transporto naudojimas. Mykolo Romerio universitetas (MRU) – vienintelis į „UI GreenMetric“ patekęs Lietuvos universitetas. MRU tarp tvariausių universitetų užima 198 vietą Europoje ir 570 poziciją pasaulyje. Palyginti su 2021 m., MRU pakilo 127 pozicijomis.

Mykolo Romerio universitetas veikia pagal Senato aprobuotą ir Tarybos patvirtintą 2021–2023 m. darnios veiklos strategiją, kuri remiasi šiais kertiniais principais: įrodymais grįsti ir objektyviai pamatuojami pokyčiai; pripažintų darnios veiklos standartų diegimas ir palaikymas; vidinių standartų ir praktikų kūrimas besimokančios organizacijos principu; prioriteto suteikimas optimaliems veiklos procesams; aplinkosauginio raštingumo ir aplinkos pilietiškumo ugdymas universiteto bendruomenėje; universiteto bendruomenės ir suinteresuotų grupių įtraukimas į darnaus universiteto kūrimo procesą.

Jungtinių Tautų rekomendacijomis ir pripažintais darnumo standartais paremti pokyčiai diegiami šiose srityse: įsipareigojimas ir bendruomenės įsitraukimas į darnumo principais grindžiamas veiklas; studijos ir moksliniai tyrimai; infrastruktūra ir kraštovaizdis; darnus vartojimas ir atliekų tvarkymas; sveikatingumas; socialinė parama. Numatyti siekiami rodikliai ir kasmet matuojama pažanga.   

Sudarydami „UI GreenMetric“ reitingus tarptautiniai ekspertai vertina įvairius įrodymais grįstus rodiklius, kurie leidžia stebėti pasaulio universitetų pasiekimus studijų, mokslinių tyrimų, kasdienės organizacijos veiklos indėlio ir poveikio darniai visuomenės plėtrai srityse.

„UI GreenMetric“ – kasmetinis tarptautinis pagal tam tikrą metodiką nuo 2010 m. atliekamas universitetų tvarumo veiklos reitingas. Universitetams suteikiamas įvertinimas, atspindintis jų pastangas ir pažangą mažinant ekologinį pėdsaką.

Daugiau informacijos apie Mykolo Romerio universitetą www.mruni.eu.