Pirmiausia – reikalavimai, su kuriais susidursite kitąmet rinkdamiesi studijas.

2023 m. pretenduojantieji į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą. Išimtis daroma stojantiesiems į menų studijas: jiems matematikos egzaminas nėra privalomas.

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba – 16 balų iš 100.

2023 m. priimant į universitetus ir kolegijas bus atsižvelgiama ne tik į stojančiųjų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

Kokie konkrečiai yra tie privalomi mokytis dalykai? Lietuvių kalba ir literatūra; užsienio kalba; matematika; istorija arba geografija, arba integruotas šių dalykų kursas; biologija arba fizika, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo arba technologijų, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės/ inžinerinio/meninio/muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos.

Gera žinia: dalykų įvertinimų vidurkis skaičiuojamas palankiai moksleiviui, imami geriausi pasiekti rezultatai.

Stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, kaip ir iki šiol, galios ir minimalus konkursinis balas: 5,4 į universitetus ir 4,3 į kolegijas.

Svarbu žinoti, kad tai – tik minimalus reikalaujamas konkursinis balas, tačiau kai kurie universitetai stojantiesiems į sudėtingų, atsakingų studijų programas taiko dar aukštesnius reikalavimus: minimalus konkursinis balas gali siekti 6,5 -7.

Konkursinis balas – tarsi bilietas: kuo didesnis, tuo didesnę užtikrina norimų studijų pasirinkimo laisvę ir galimybę įstoti.

Kiek valstybinių brandos egzaminų pasirinkti?

Tai labai priklauso nuo svarstomų studijų: ar planuojate būtinai siekti tik valstybės nefinansuojamos vietos – o gal mokėsite už studijas?

Minimalūs rodikliai privalomi stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

Tad jei sieksite valstybės finansuojamos vietos universitete – du dalykai, kurių VBE teks rinktis, jau aiškūs: matematika ir lietuvių kalba ir literatūra. Kitus egzaminus galima rinktis pagal tai, kokiame dalyke esate stiprūs, kuris patinka, arba pagal tai, koks dalykas yra pagrindinis (pirmasis) planuojamoje studijų programoje.

Tokį sąrašą galite rasti čia:

https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/01/2951_priedas_DEL-2023-IR-2024-METU-STOJANCIUJU-I-UNIVERSITETINES-PIRMOSIOS-PAKOPOS-IR-VIENTISASIAS-STUDIJAS-KONKURSINIU-MOKOMUJU-DALYKU-PAGAL-STUDIJU-KRYPTIS.pdf

Šis sąrašas – itin svarbus: vadovaujantis jame nurodytų dalykų rezultatais, kitąmet po valstybinių brandos egzaminų būsite rikiuojami į konkursinę eilę ir konkuruosite su kitais stojančiaisiais dėl valstybės finansuojamos studijų vietos.

Vidutiniškai abiturientai renkasi 4 egzaminus, nemažai laiko 5: toks „komplektas“ pravartus turintiems kelis skirtingų studijų krypčių variantus, nes galima pretenduoti į daugiau įvairių studijų. 

Štai jums ir atsakymas, kuriems mokomiesiems dalykams šiais mokslo metais reikėtų skirti daugiau dėmesio.

Pamažu artėjanti egzaminų pasirinkimo data – tam gera proga.