Lietuvių kalba ir literatūra – vasario 27 d. balandžio 21 d*

MOKYKLINIAI BRANDOS EGZAMINAI

Technologijos sausio 22 d. – gegužės 25 d.

Menai – sausio 22 d. – gegužės 25 d.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) – balandžio 2 d. – gegužės 18 d.*

Brandos darbas – 2017 m. rugsėjo 18 d.** – 2018 m. kovo 16 d. 2018 m. rugsėjo 18 d.***

PAGRINDINĖ SESIJA

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – balandžio 4, 5, 6 d. (trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį) 9 val.

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – balandžio 5, 6 d. (ketvirtadienį, penktadienį) 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – balandžio 6 d. (penktadienį) 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – balandžio 14 d. (šeštadienį)**** 9 val.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – balandžio 21 d. (šeštadienį)**** 9 val.

Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – balandžio 28 d. (šeštadienį)**** 9 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – gegužės 5 d. (šeštadienį) 9 val.

Informacinės technologijos – valstybinis egzaminas – gegužės 12 d. (šeštadienį) 9 val.

Fizika – valstybinis egzaminas – gegužės 19 d. (šeštadienį) 9 val.

Biologija – valstybinis egzaminas – gegužės 26 d. (šeštadienį) 9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra – mokyklinis, valstybinis egzaminas – birželio 2 d. (šeštadienį) 9 val.

Muzikologija (I dalis) – mokyklinis egzaminas – birželio 5 d. (antradienį) 9 val.

Matematika – valstybinis egzaminas – birželio 9 d. (šeštadienį) 9 val.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) – mokyklinis egzaminas – birželio 12 d. (antradienį) 9 val.

Muzikologija (II dalis) – mokyklinis egzaminas – birželio 14 d. (ketvirtadienį,) 9 val.

Istorija – valstybinis egzaminas – birželio 18 d. (pirmadienį) 9 val.

Geografija – valstybinis egzaminas – birželio 20 d. (trečiadienį) 9 val.

Chemija – valstybinis egzaminas – birželio 22 d. (penktadienį) 9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

Lietuvių kalba ir literatūra – valstybinis egzaminas – birželio 25 d. 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 25 d.**** 13 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 26 d. 9 val.

Biologija – valstybinis egzaminas – birželio 26 d. 13 val.

Geografija – valstybinis egzaminas – birželio 27 d. 9 val.

Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 27 d.**** 13 val.

Matematika – valstybinis egzaminas – birželio 28 d. 9 val.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 28 d.**** 13 val.

Istorija – valstybinis egzaminas – birželio 29 d. 9 val.

Muzikologija (I dalis) – mokyklinis egzaminas – birželio 29 d. 13 val.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – liepos 2 d. 9 val.

Informacinės technologijos – valstybinis egzaminas – liepos 3 d. 9 val.

Fizika – valstybinis egzaminas – liepos 3 d. 13 val.

Chemija – valstybinis egzaminas – liepos 4 d. 9 val. 

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) – mokyklinis egzaminas – liepos 4 d. 13 val.

Muzikologija (II dalis) – mokyklinis egzaminas – liepos 5 d. 9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra – mokyklinis egzaminas – liepos 9 d. 9 val.

Paaiškinimai
* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku, išskyrus balandžio 3–6 dienomis;
** Brandos darbo pradžia nurodyta 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-985 „Dėl 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“;
*** Brandos darbo pradžia 2018–2019 m. m. abiturientams;
**** Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminas vyktų balandžio 28 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (rusų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.