Primename, kad platesnę ir išsamesnę informaciją apie priėmimą, prašymų pildymus, datas ir daug kitos svarbios bei reikalingos informacijos galėsite rasti naujame „Kur stoti 2018“ numeryje, kuris prekybos vietas pasieks jau netrukus. 

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas *

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-06-01 – 2018-07-23  12 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2018-06-18 – 2018-07-10

Rezultatų paskelbimas

Iki 2018-07-12

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2018-06-18 – 2018-07-10

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2018-07-16 – 2018-07-17

Rezultatų    paskelbimas

2018-07-18

Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

 Sesija

2018-07-17 ir 2018-08-16

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-07-26 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-07-27 – 2018-07-31 17 val.

(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2018-08-01 12 val.

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2018-08-01 12 val. – 2018-08-03 16 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-08-07 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-08-08 – 2018-08-09  17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2018-08-10 12 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-08-13 – 2018-08-17  15 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-08-21 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-08-22 – 2018-08-23  17 val