I.  Pirmasis papildomas priėmimas

Prašymų priimti mokytis į profesines mokymo įstaigas registravimas
BPIS ir pageidavimų pateikimas (iki 2). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020-01-27–2020-02-11

Testų, jei taikomi, laikymas

2020-01-27–2020-02-07

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020-01-27–2020-02-11

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-02-12

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020-02-13–2020-02-14

 

II. Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti mokytis į profesines mokymo įstaigas registravimas
BPIS ir pageidavimų pateikimas (iki 3). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020-05-20–2020-08-07
     Testų, jei taikomi, laikymas 2020-05-20–2020-08-04
     Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu,  eiliškumo nustatymas 2020-05-20–2020-08-07
     Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-08-10–2020-08-11
     Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas  profesinio mokymo įstaigose 2020-08-12–2020-08-14

 

III. Antrasis papildomas priėmimas

Prašymų priimti mokytis į profesines mokymo įstaigas registravimas
BPIS ir pageidavimų pateikimas (iki 2). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
2020-08-15–2020-08-26
Testų, jei taikomi, laikymas 2020-08-17–2020-08-24
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020-08-17–2020-08-26
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-08-27–2020-08-28
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020-08-31–2020-09-01

 

Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas – bus skelbiamas vėliau, kaip bus patvirtintos bendrojo priėmimo datos į aukštąsias mokyklas. Sekite informaciją. Informuosime!

Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas prasidės birželio 1 d.