ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita Data
1. Lietuvių kalba ir literatūra 2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. balandžio 20 d.*

 

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas Egzamino tipas Data
2. Technologijos Mokyklinis 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.
3. Menai Mokyklinis 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.
4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)  Mokyklinis 2020 m. balandžio 2 d. – 2020 m. gegužės 18 d.*
5. Brandos darbas
  5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams
  5.2. III gimnazijų klasių mokiniams 
Mokyklinis
2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.
2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandžio 1 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2020 m. balandžio 15, 16, 17    d. (trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį) 9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis  Valstybinis 2020 m. balandžio 16, 17 d. (ketvirtadienį, penktadienį) 9 val.
8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2020 m. balandžio 17 d. (penktadienį) 9 val.
9. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2020 m. gegužės 4 d. (pirmadienį) 9 val.
10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys  Valstybinis 2020 m. gegužės 9 d. (šeštadienį)  9 val.
11. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2020 gegužės 13 d. (trečiadienį) 9 val.
12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys  Valstybinis 2020 m. gegužės 18 d. (pirmadienį) ** 9 val.
13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys) Mokyklinis 2020 m. gegužės 20 d. (trečiadienį) 9 val.
14. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys  Valstybinis 2020 m. gegužės 26 d. (antradienį) 9 val.
15. Informacinės technologijos Valstybinis 2020 m. gegužės 28 d. (ketvirtadienį) 9 val.
16. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis Valstybinis 2020 m. gegužės 30 d. (šeštadienį) 9 val.
17. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2020 m. birželio 3 d. (trečiadienį) ** 9 val.
18. Matematika Valstybinis 2020 m. birželio 5 d. (penktadienį) 9 val.
19. Geografija Valstybinis 2020 m. birželio 9 d. (antradienį) 9 val.
20. Chemija Valstybinis 2020 m. birželio 11  d. (ketvirtadienį) 9 val.
21. Istorija Valstybinis 2020 m. birželio 15 d. (pirmadienį) 9 val.
22. Biologija Valstybinis 2020 m. birželio 17 d. (trečiadienį) 9 val.
23. Fizika Valstybinis 2020 m. birželio 19 d. (penktadienį) 9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
24. Lietuvių kalba ir literatūra  Valstybinis 2020 m. birželio 22 d. 9 val.
25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2020 m. birželio 22 d.** 13 val.
26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2020 m. birželio 23 d. 9 val.
27. Geografija Valstybinis 2020 m. birželio 23 d. 13 val.
28. Biologija Valstybinis 2020 m. birželio 25 d. 9 val.
29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2020 m. birželio 25 d. 13 val.
30. Matematika Valstybinis 2020 m. birželio 26 d. 9 val.
31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2020 m. birželio 26 d.** 13 val.
32. Istorija Valstybinis 2020 m. birželio 29 d. 9 val.
33. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2020 m. birželio 29 d. 13 val.
34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2020 m. birželio 30  d. 9 val.
35. Informacinės technologijos Valstybinis 2020 m. liepos 1 d. 9 val.
36. Fizika Valstybinis 2020 m. liepos 1 d. 13 val.
37. Chemija Valstybinis 2020 m. liepos 2 d. 9 val.
38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)  Mokyklinis 2020 m. liepos 2 d. 13 val.
39. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2020 m. liepos 3 d. 9 val.
40. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2020 m. liepos 10 d. 9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 3 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.