Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* – 2016-06-01 – 2016-07-19 12 val.

Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų papildomų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje – 2016-06-01 – 2016-07-19 12 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija:

 • Sesija 2016-06-17 – 2016-07-08
 • Rezultatų paskelbimas iki 2016-07-11

Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas:        

 • Sesija 2016-06-20 – 2016-07-08

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje):

 • Sesija 2016-07-11 – 2016-07-12
 • Rezultatų paskelbimas 2016-07-13

Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas:

 • Sesija 2016-07-12 ir 2016-08-09

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Pirmasis etapas                

 • Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-07-23 iki 15 val.
 • Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2016-07-25 – 2016-07-28 17 val.
 • Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-07-29 14 val.

Antrasis etapas

 • Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2016-07-29 16 val. – 2016-07-31 17 val.
 • Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-03 iki 15 val.
 • Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2016-08-04 – 2016-08-05 16 val.
 • Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-08-06 17 val.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS           

 • Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas** 2016-08-06 17 val. – 2016-08-08 17 val.
 • Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų papildomų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2016-08-06 17 val. – 2016-08-08 17 val.
 • Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-11 iki 15 val.
 • Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2016-08-12 – 2016-08-13 16 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykęs arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.

 

LAMA BPO inf. 

facebook_logoKur stoti