2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai 

ĮSKAITOS

Lietuvių kalba ir literatūra – vasario 27 d. balandžio 21 d.*

MOKYKLINIAI BRANDOS EGZAMINAI

Technologijos – sausio 23 d. gegužės 26 d.

Menai – sausio 23 d. gegužės 26 d.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) – balandžio 3 d. gegužės 18 d.*

Brandos darbas – rugsėjo 18 d.**

PAGRINDINĖ SESIJA

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – balandžio 10, 11, 12 d. (P, A, T) 9 val.

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – balandžio 11, 12 d. (A, T) 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – balandžio 12 d. (T) 9 val.

Muzikologija (I dalis) – mokyklinis egzaminas – balandžio 29 d. (Š) 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – gegužės 6 d. (Š)*** 9 val.

Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – gegužės 13 d. (Š)*** 9 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – gegužės 20 d. (Š) 9 val.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – gegužės 27 d. (Š) 9 val.

Geografija – valstybinis egzaminas – birželio 3 d. (Š) 9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra – mokyklinis, valstybinis egzaminas – birželio 5 d. (P) 9 val.

Fizika – valstybinis egzaminas – birželio 7 d. (T) 9 val.

Matematika – valstybinis egzaminas – birželio 9 d. (Pt) 9 val.

Istorija – valstybinis egzaminas – birželio 12 d. (P) 9 val.

Chemija – valstybinis egzaminas – birželio 14 d. (T) 9 val.

Informacinės technologijos – valstybinis egzaminas – birželio 16 d. (Pt) 9 val.

Biologija – valstybinis egzaminas – birželio 19 d. (P) 9 val.

Muzikologija (II dalis) – mokyklinis egzaminas – birželio 20 d. (A) 9 val.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) – mokyklinis egzaminas – birželio 21 d. (T) 9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

Lietuvių kalba ir literatūra – valstybinis egzaminas – birželio 22 d. 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 22 d.*** 13 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo, ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 23 d. 9 val.

Fizika – valstybinis egzaminas – birželio 23 d. 13 val.

Biologija – valstybinis egzaminas – birželio 26 d. 9 val.

Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 26 d.*** 13 val.

Matematika – valstybinis egzaminas – birželio 27 d. 9 val.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys – valstybinis egzaminas – birželio 27 d. 13 val.

Istorija – valstybinis egzaminas – birželio 28 d. 9 val.

Muzikologija (I dalis) – mokyklinis egzaminas – birželio 28 d. 13 val.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis – valstybinis egzaminas – birželio 29 d. 9 val.

Informacinės technologijos – valstybinis egzaminas – birželio 30 d. 9 val.

Geografija – valstybinis egzaminas – birželio 30 d. 13 val.

Chemija – valstybinis egzaminas – liepos 3 d. 9 val.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) – mokyklinis egzaminas – liepos 3 d. 13 val.

Muzikologija (II dalis) – mokyklinis egzaminas – liepos 4 d. 9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra – mokyklinis egzaminas  liepos 7 d. 9 val.

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) – vasario 10 d. – balandžio 25 d.*

Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu) – vasario 10 d. – balandžio 25 d.*

Lietuvių kalba (valstybinė) (žodžiu)  balandžio 26 d. 9 val.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) – gegužės 24 d. 9 val.

Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu)  gegužės 26 d. 9 val.

Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu) – gegužės 26 d. 9 val.

Matematika  birželio 1 d. 9 val.

Paaiškinimai:
* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Brandos darbo pradžia 2017–2018 m. abiturientams.
*** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų gegužės 13 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d., jei nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

 

facebook_logoKur stoti