I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022-02-03 – 2022-02-15
Testų, jei taikomi, laikymas  2022-02-03 – 2022-02-11 
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)  2022-02-17 
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose  2022-02-17 – 2022-02-18
 II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) 
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022-06-01 – 2022-08-05 
Testų, jei taikomi, laikymas 2022-06-07 – 2022-08-04
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)  2022-08-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose  2022-08-16 – 2022-08-18
 III. Papildomas priėmimas 
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas  2022-08-19 – 2022-08-23
Testų, jei taikomi, laikymas  2022-08-19 – 2022-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)  2022-08-26 
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose  2022-08-29 –30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, –2022-08-31 d. 
 IV. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui 
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.