Kauno kolegijos Želdinių ir agrotechnologijų katedros iniciatyva sukurta programa iš kitų žemės ūkio specialybių išsiskiria kompleksiniu požiūriu ir orientacija į plataus profilio specialistų rengimą, kurie kaimo vietovėse gebėtų kokybiškai vykdyti skirtingus darbus.

„Kitaip tariant, darnus ūkininkavimas yra tokia veikla, kurios pagrindiniai rezultatai –gera produkcijos kokybė, išsaugota saugi ir sveika aplinka, kaimo patrauklumo puoselėjimas bei agroturizmo plėtra,“ – paaiškina vienas pagrindinių programos kūrėjų, Kauno kolegijos Technologijų ir Kraštotvarkos fakulteto dėstytojas Donatas Klimavičius. Želdinių ir agrotechnologijų katedros lektorius prognozuoja –  darnaus ūkininkavimo praktika metams bėgant kaskart taps vis labiau aktualesnė, kadangi su darniuoju vystymusi susijusias direktyvas diktuoja Europos Sąjungos politika.

Darnaus ūkininkavimo programos kūrėjai akcentuoja Lietuvos ekonomistų pastebėjimus, kad didžioji dalis kaimo darbdavių Lietuvoje yra smulkiojo arba vidutinio verslo atstovai. Pagrindinis šio verslo bruožas – plati specializacija, todėl ūkininkų ūkių veiklos diversifikacija yra kaip viena iš priemonių, kuri gali ženkliai paveikti kaimo vietovių vystymąsi, gerinti žmonių gyvenimo kokybę,  spręsti socialines-ekonomines problemas.

„Programos rengimo idėja paprasta – baigęs darnųjį ūkininkavimą žmogus turi išmanyti maisto tiekimo grandinę nuo lauko iki stalo. Po mokslų jis gebės ne tik gaminti saugius ir sveikus žemės ūkio produktus, bet galės gauti papildomų pajamų integruodamas kitus užsiėmimus į pagrindinę ūkinę veiklą,“ – pasakoja D. Klimavičius.

Baigusieji studijas išsineš solidų žinių bagažą, apimantį sodininkystės, daržininkystės, augalininkystės, gyvulininkystės, žuvininkystės dalykus. Absolventai gebės planuoti ir valdyti žemės ūkio produkcijos laikymo, pirminio perdirbimo ir realizavimo technologinius procesus, užtikrinant produkcijos kokybę, įžvelgti galimybes ir sukurti agroturizmo paslaugų teikimo verslą rekreacijos ir edukacijos pagrindais arba atlikti ūkio kraštovaizdžio ir agroturizmo sodybos aplinkos tvarkymą. Programos kūrėjai nepamiršo įtraukti dalykų, be kurių neišsiverstų nė vienas šiuolaikinis specialistas – informacinių technologijų ir užsienio kalbos disciplinų.

Darnaus ūkininkavimo  programa parengta, atsižvelgiant į Lietuvos žemės ūkio politikos pagrindinius tikslus ir žemės ūkio technologo standarto reikalavimus. Aukštojo mokslo studijos, priklausomai nuo pasirinktos studijų formos, trunka nuo 3 iki 4,5 metų. Dokumentų priėmimas į studijas Kauno kolegijoje prasidėjo nuo birželio mėnesio.
 

Išsamesnė informacija:
http://www.kaunokolegija.lt/stojantiesiems/studiju-programos/biomedicinos-mokslu-studiju-sritis/darnus-ukininkavimas-nauja/