Ketvirtus metus organizuotame konkurse, kurį fakultetas inicijuoja kartu su Lietuvos dailės ugdytojų draugija, jėgas išbandė apie 100 dalyvių iš įvairių Lietuvos vietovių – Kauno, Vilniaus, Palangos, Alytaus, Ukmergės, Jurbarko, Druskininkų, Šiaulių, Marijampolės ir kt . Jaunųjų menininkų kūrybos darbai buvo pristatyti įveikus regionines atrankas atskirose Lietuvos mokyklose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vieta. Viktorija Zizevskytė, Druskininkų "Saulės" pagr. mokykla
(8-11 amžiaus grupė)

 

Nuo praėjusių metų vykęs konkursas moksleiviams siūlė interpretuoti Lietuvai įsimintiną temą –  Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantinį skrydį, minėtą 80 metų sukakties proga. Pasirinkta konkurso tema džiaugėsi ir simbolinius konkurso prizus įsteigė Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas. Pavasarį į šį muziejų keliaus iš respublikiniam konkursui pateiktų darbų sudaryta ekspozicija. Šiuo metų konkurso ekslibrisų paroda eksponuojama Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete.

Viktorija Pravednaja, Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla (12-15 amžiaus grupė)

Pasak konkurso koordinatorės dr. Sigitos Saulėnienės, vadovaujančios J. Vienožinskio menų fakultetui ir atliekančios Lietuvos dailės ugdytojų draugijos pirmininkės pareigas, konkurso tikslai prasiplėtė. Šiuo meno renginiu siekiama ne tik  paskatinti dailės mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, ugdyti jaunimo jautrumą menui, sudaryti galimybę šalies pedagogams pasidalinti menine, metodine, estetine patirtimi, tačiau kartu konkursas Lietuvos vaikams ir jaunimui suteikia progą pažinti Lietuvos istorijos  momentus ir svarbiausia –pristatyti savo kūrybinius sumanymus, kuriuos gali įvertinti visuomenė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radvilė Tijūnelytė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (16-21 amžiaus grupė)

Dalyvauti konkurse buvo kviečiami visi šalies dailės pedagogai, turėję pateikti savo ir dviejų mokinių sukurtus ekslibrisus. Konkurse galėjo dalyvauti mokiniai nuo 5 iki 21 metų. Konkursinius darbus moksleiviai ir mokytojai galėjo siųsti praėjusių metų pabaigoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinio konkurso  „Ex Libris 2013“ laureatai:

8 -11 metų amžiaus grupė:
1 vieta – Viktorija Zizevskytė (Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, mokytoja – Genutė Sutkienė);
2 vieta – Urtė Žėkaitė (Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, mokytoja – Genutė Sutkienė);
Elzė Svirnelytė (Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla, mokytoja – Elma Šturmaitė);
3 vieta – Gailė Krunglevičiūtė (Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, mokytoja – Genutė Sutkienė);
Neringa Krasauskaitė (Palangos pradinė mokykla, mokytoja – Lendrūna Moncevičienė);
Evelina Valantinavičiūtė (Palangos pradinė mokykla, mokytoja – Lendrūna Moncevičienė).

12-15 metų amžiaus grupė:
1 vieta – Viktorija Pravednaja (Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla, mokytoja – Elma Šturmaitė);
2 vieta – Matas Razumas (Kauno J. Grušo meno vidurinė mokykla, mokytoja – Rasa Klingaitė);
Austėja Dilytė (Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, mokytoja – Lina Rušienė);
3 vieta – Karolis Šalkauskas (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, mokytoja – Rasa Prišmontienė);
Edvardas Vabuolas (Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla, mokytojas – Arūnas Vaitkus);
Kornelija Juškaitė (Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla, mokytojas – Arūnas Vaitkus).

16-21 metų amžiaus grupė:
1 vieta – Radvilė Tijūnelytė (Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, mokytoja – Romualda Zareckienė);
2 vieta – Agnė Laurinavičiūtė (Šiaulių S. Daukanto gimnazija, mokytoja – Elida Ignatavičienė);
Vaidas Čepas (Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, mokytoja – Romualda Zareckienė);
3 vieta – Vaida Kancieriūtė (Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, mokytoja – Jolita Bičkienė);
Julija Gorelčenkaitė (Druskininkų „Ryto“ gimnazija, mokytojas – Virginijus Sutkus);
Rytis Savotinskas (Kauno J. Grušo meno vidurinė mokykla, mokytoja – Rasa Klingaitė).