Būsimieji anglų kalbos ryšiams su visuomene specialistai galės įgyti dvigubą dalykinės anglų kalbos ir vadybos specializaciją – tai didina absolvento įsidarbinimo ir karjeros galimybes. Studijų metu bus mokomasi žodinės ir rašytinės komunikacijos anglų kalba ryšiams su visuomene. Baigusieji studijas gebės organizuoti ir kontroliuoti vidinę ir išorinę komunikaciją įmonėje arba jos padaliniuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Studijų forma – nuolatinė, truks 3–3,5 metų. Baigusiems studijas suteikiamas dalykinės kalbos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Pasirinkusiems gretutinę vadybos studijų programą suteikiamas ir vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Studijos realizuojamos Kėdainių mieste – tai puiki galimybė atrasti naują erdvę ir pasinerti į šiuolaikiškas, praktines ir dinamiškas studijas pačiame Lietuvos centre. „Anglų kalbos ryšiams su visuomene ir Kultūrinės veiklos organizavimo studijų programų realizavimui puikiai tinka Kėdainių J. Radvilos fakulteto studijų bazė ir akademinis personalas“, – akcentuoja Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai dr. Nijolė Zinkevičienė.

Išsamesnė informacija apie studija
http://www.kaunokolegija.lt/stojantiesiems/studiju-programos/humanitariniu-mokslu-studiju-sritis/anglu-kalba-rysiams-su-visuomene-su-gretutine-vadybos-kryptimi/

Išsamesnė informacija apie priėmimą
http://www.kaunokolegija.lt/stojantiesiems/kaip-tapti-studentu-atmintine-stojanciajam/