Gegužės 13 d. UAB „Bureau Veritas Lit“ kompanijos vadovas Linas Čereška VGTU rektoriui Alfonsui Daniūnui įteikė sertifikatą, kuriuo pažymima, kad universiteto kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio kokybės standarto ISO 9001:2008 reikalavimus studijų ir mokymosi visą gyvenimą organizavimo ir vykdymo, mokslinės (meninės) veiklos ir inovacijų srityse.

Kokybės vadybos sistemos tikslas – užtikrinti efektyvų bei rezultatyvų vadybinių priemonių panaudojimą, siekiant padidinti VGTU teikiamų studijų bei mokslo paslaugų kokybę. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta išsami situacijos analizė, vyko renginiai ir mokymai universiteto bendruomenei, buvo sukurti kokybės vadybos sistemos procesų bei informacinis modeliai, vyko jų diegimo darbai. Suformuota 30 vidaus auditorių komanda atliko pagrindinių universiteto procesų vidaus auditus.

Viso projekto metu universiteto bendruomenę konsultavo kompanijos UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ specialistai. Kokybės vadybos sistemą auditavo kompanijos UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai. Specialistai po atlikto audito liko patenkinti VGTU organizuojamomis veiklomis, atsakingu požiūriu į vykdomas studijų ir mokslo veiklas. Taip pat teigiamai įvertintas ir universiteto sistemų valdymas bei kiti procesai. Pabrėžta, kad su šiais darbais tokio dydžio institucija susidoroja tinkamai.

Kokybės vadybos sistema yra įrankis, leidžiantis vadovybei matuoti ir valdyti universiteto procesus. Jos sertifikavimas liudija tolimesnį universiteto vadovybės ketinimą skatinti ir remti pokyčius institucijoje siekiant geriau išpildyti visų suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir siekti pripažinimo bei geresnių veiklos rezultatų.

Projektas „VGTU vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“ buvo finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.