Kurioms Šiaulių universiteto studijų programoms skiriamas tikslinis finansavimas?
Valstybės ir darbdavių finansinė parama teikiama pasirinkusiems šias paklausias šaliai Šiaulių universiteto bakalauro studijų programas:

Informatika (specializacijos: Kompiuterinių sistemų administravimas, Multimedijos sistemos, Programų sistemos);
Fizika (galima rinktis gretutinės krypties Pedagogines studijas, kurias baigus suteikiamas ne tik fizikos bakalauro laipsnis, bet ir pedagogo kvalifikacija);
Optometrija (unikali programa);
Specialioji pedagogika (specializacija – Judesio korekcija) (unikali programa) (reikės laikyti motyvacijos testą)
Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija) (unikali programa) (reikalingas tarties tikrinimas1 ir motyvacijos testas);
Specialioji pedagogika (galima rinktis gretutinės krypties modulį „Socialinė pedagogika“. Baigus šias studijas, suteikiamas ne tik specialiosios pedagogikos, bet ir socialinės pedagogikos bakalauras, pedagogo kvalifikacija) (unikali programa) (reikalingas tarties tikrinimas1 ir motyvacijos testas);
Lietuvių filologija (galima rinktis gretutinės krypties Pedagogines studijas, kurias baigus suteikiamas ne tik lietuvių filologijos bakalauro laipsnis, bet ir pedagogo kvalifikacija);
Dailė (specializacija – grafika);
Audiovizualinis menas (unikali programa).
1Tarties tikrinimas balais nevertinamas, tačiau neišlaikius įskaitos, konkurse dalyvauti neleidžiama.
 

 Pagrindinis kriterijus siekiant tikslinio finansavimo
Pretenduojančiųjų į tikslinį finansavimą konkursinis balas į universitetus negali būti mažesnis kaip „12“ (dažniausiai, siekiant valstybės finansavimo, stojančiojo konkursinis balas būna gerokai aukštesnis). Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą atsirinks pati aukštoji mokykla.

Ką svarbu žinoti?
- Asmenys, norintys pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas, savo norą turi pažymėti (žr. pav.) pildydami el. prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje (www.lamabpo.lt).

Kaip_zymeti_tikslini_fin_Lama_IS

Kada?
Priėmimas į studijų programas, kurioms skirtas tikslinis finansavimas, vyks bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami nemokamai. Stojantieji prašymą gali koreguoti kiek nori kartų. Galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

Laikantieji stojamuosius egzaminus ir / arba motyvacijos vertinimą, registruotis informacinėje sistemoje ir į prašymą įtraukti atitinkamas studijų programas turės ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo. Bendrojo priėmimo žingsniai.

Turite klausimų?
Informacija apie tikslinį finansavimą teikiama
tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Karjeros centro ir LAMA BPO inf.
Rolando Parafinavičiaus nuotr.

Tikslinis_finansavimas_1_puse_05-21