Norintieji jame dalyvauti kviečiami iki liepos 25 dienos vidurdienio teikti prašymus bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) oficialų puslapį internete.

Pagrindinio priėmimo metu mažiausias galimas pageidavimų kiekis – vienas, didžiausias – devyni. Tai reiškia, jog vienu kartu galima pretenduoti daugiausiai į devynias skirtingas studijų programas, jas išdėstant mažėjimo tvarka pradedant nuo labiausiai trokštamos. Kiekviename priėmimo etape galima gauti tik vieną kvietimą studijuoti.

Abiturientai, pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Taip pat, ne mažiau svarbus yra ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris turi siekti 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir 6, jeigu norima studijuoti kolegijoje.

Matematikos valstybinis brandos egzaminas išlieka neprivalomas stojantiems į valstybės finansuojamas menų studijų programas.

Pageidaujantiems studijuoti mokamoje vietoje pakanka išlaikyti vieną valstybinį brandos egzaminą. Taip pat, stojantieji turi tenkinti mažiausią stojamąjį konkursinį balą.

Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas
2022-06-01 – 2022-07-25 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas
2022-07-29 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
2022-08-01 9 val. – 2022-08-02 17 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 
2022-07-29 15 val. – 2022-08-02 17 val.


Papildomas priėmimas         

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas
2022-08-03 – 2022-08-05

Kvietimo studijuoti paskelbimas
2022-08-10 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
2022-08-11 8 val. – 2022-08-12 17 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas     
2022-08-10 15 val. – 2022-08-12

Konkursinio balo skaičiuoklė:
https://www.kurstoti.lt/kbs#/