Kodėl kontekstas yra svarbus?

Mokytoja A.Kondrotienė teigia, jog viena svarbiausių užduočių, rašant samprotavimo rašinį, yra literatūros kūrinyje keliamoms problemos rasti atitikmenų šiandieniniame pasaulyje. Čia pat ji nuramina sakydama, jog šiuo klausimu nereikia rašyti daug.

„Užtenka vieno ar kelių sakinių. Visgi svarbu parodyti, jog moksleivis supranta, kad kūrinyje keliama problema nėra aktuali vien literatūroje. Tie klausimai yra aktualūs ir realiame gyvenime,“ – akcentuoja mokytoja.

Dvyliktokas, pretenduojantis į aukštą egzamino įvertinimą, privalo gebėti pademonstruoti platesnio konteksto išmanymą, parodyti savo brandą. Suaugęs, į gyvenimą iš mokyklos suolo žengiantis asmuo turi domėtis tuo, kas vyksta šalyje bei pasaulyje, turėti savo nuomonę apie svarbiausius įvykius. Net jei abiturientas nesidomi politika, galbūt jam yra įdomus menas (muzika, dailė, teatras), kelionės, savanorystė.

Kokiais šaltiniais galima remtis?

Sąsajų šaltinių gali būti labai įvairių. Galima remtis spaudos straipsniais, žymių žmonių gyvenimais, statistiniais duomenimis, įstatymais, Konstitucija, filmais, spektakliais.

Vertėtų paskaityti po vieną kitą garsių autorių, rašančių aktualiomis temomis, straipsnį, žinoti keletą kūrėjų, filosofų ar menininkų pavardžių. Pavyzdžiui, prof. I.Smetonienė rašo apie kalbą. A.a. prof. Leonidas Donskis yra parašęs gerų straipsnių apie vartotojišką visuomenę, kultūrą, norą skubėti gyvenime, prarastas vertybes. Režisierius G.Padegimas kelia materialaus pasaulio ydų – gudulio, gobšimo - problematiką. Kunigas A.Toliatas yra išleidęs knygų svarbiomis, aktualiomis temomis apie moralines vertybes.

„Savo moksleiviams siūlau pasirinkti bent dešimt asmenybių, situacijų pavyzdžių universaliomis, bendražmogiškomis temomis. Jos tinka daug kur, tad kažką iš to pritaikyti rašinyje greičiausiai bus įmanoma. Nebūtina visų minėtų šaltinių išnagrinėti nuodugniai, skiriant daug laiko kiekvienam iš jų. Kartais pakanka žinoti kelias asmenybes, kuriomis temomis jos rašo ar kuria, pasirinkti kelias esmines mintis, nagrinėjamas jų kūryboje," - universalų metodą atskleidžia mokytoja.

Kitas šiuolaikinio konteksto atradimo literatūros kūriniams būdas yra remtis šiandieniu menu, kūryba. Galima remtis kuriuo nors žinomu menininku, kūrėju. Pavyzdžiui, muzikantas A.Mamontovas dalyvauja įvairiose pilietinėse iniciatyvose, projektuose, stengiasi jaunuolius sudominti kultūrine, pilietine veikla.

Vienas iš pastaruoju metu moksleivių tarpe mėgstamų pavyzdžių – Nikas Vuičičius. Ši asmenybė parodo pavyzdį, kiek daug gyvenime gali pasiekti žmogus su negalia. Gimęs be abiejų rankų ir kojų N.Vuičičius rašo knygas, veda paskaitas, moko žmones, kaip įveikti negalią, būti tvirtam, siekti savo tikslų ir būti pavyzdžiu kitiems.

Toliau su mokytoja Audrone Kondrotiene kalbamės apie aktualias, literatūroje vyraujančias temas. Natūralu, kad jos neretai kartojasi ir egzamino rašiniuose. Svarbu pasiruošti ir iš anksto apgalvoti, kokiais pavyzdžiais galėsite remtis, ieškodami sąsajų su šių dienų gyvenimu.

Smurto tema: anksčiau ir dabar

Smurto temą savo kūriniuose paliečia B.Sruoga, XX a. egzistencialistai. Ši problema universali, ji egzistuoja daugelio autorių kūryboje. Tema yra aktuali visais laikais. Ją itin lengva susieti su šių dienų įvykiais.

Pavyzdžiui, šiuo metu visuomenėje aktyvios diskusijos apie Stambulo konvenciją. Ji susijusi su smurto bei tolerancijos temomis.

Dar vienas sukrečiantis pastarųjų dienų įvykis – į Vilnių skridusio lėktuvo priverstinis nutupdymas Baltarusijoje. Nėra aišku, kaip į tai tinkamai reaguoti. Ar verta tikėtis, kad Vakarų pasmerkimas ar sankcijos privers diktatorių A.Lukašenką nuolaidžiauti ir trauktis iš valdžios ar bent jau pakeisti savo požiūrį?

„Šis įvykis sukrėtė visuomenę. Niekas nesitikėjo, kad XXI amžiaus Europoje taip gali įvykti. Lygiai kaip ir Balys Sruoga, dėstytojaudamas universitete II pas. karo metu, buvo raginamas trauktis į Vakarus. Jis netikėjo pavojaus perspėjimais, nematė priežasčių krautis lagaminus, nes nieko blogo nebuvo padaręs. Vėliau jis buvo suimtas ir įkalintas koncentracijos stovykloje. Savo kūrinyje „Dievų miškas“ jis svarsto, kaip XX amžiuje žmogus galėjo tapti žvėrimi,“ – įžvalgiai skirtingų laikotarpių įvykius susieja lituanistė.

Šiandieninėje Baltarusijoje lazdomis mušami nekalti žmonės, be priežasties sodinami į kalėjimus, kankinami. Bet kuris šalies gyventojas netikėtai gali atsidurti tokioje situacijoje. Apie tai galima ir reikia kalbėti. Šiuos Baltarusijos, taip pat Ukrainos įvykius galima susieti su mokykloje skaitoma literatūra, istoriniais holokausto, sovietinio režimo įvykiais.

Mokytoja pastebi, jog su smurto tema glaudžiai susijusios savižudybės bei patyčių problema.

Lietuvių kalbos išsaugojimo tema aktuali visais laikais

Kita aktuali lietaratūros tema – lietuvių kalba ir jos išsaugojimas. Tai buvo svarbu tiek XVI amžiuje, tiek vėliau – rusifikacijos, polonizacijos metais. Šiandien mūsų kalbos problematika vis dar aktuali, tačiau įgavo kiek kitokį atspalvį. Dabar iššūkių kalbai kelia migracija. Nemažai lietuvių emigruoja, gyvena užsienyje, kuria mišrias šeimas. Jose daugiau kalbama angliškai ar kitomis užsienio kalbomis. Taip lietuvių kalba po truputį nyksta. Tad problema, kaip išsaugoti gimtąją kalbą, vis dar išlieka aktuali šiandien.

A.Kondrotienė akcentuoja, jog, nagrinėjant šią problemą, galima remtis ne tik praktiniais pavyzdžiais, bet ir Kalbos įstatymu, Konstitucija, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla ir dokumentais. Jais galima paremti nuostatą, kad kiekvienas šalies pilietis turėtų gerbti ir mylėti gimtąją, valstybinę kalbą.

Galima pasitelkti ir statistiką. Nebūtina žinoti tikslių skaičių, kartais pakanka bendrų tendencijų, pavyzdžiui, jog pastaruoju metu emigracija iš Lietuvos vis auga.

„Karšta“ tema – karantinas ir jo problematika

Karantino temą galima sieti su pilietiškumu ir asmenine pilietine iniciatyva. Viskas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Kaip žmogus reaguoja šioje situacijoje? Kaip laikosi nustatytų reikalavimų? Ar asmuo yra atsakingas ne tik už save, bet ir už kitus?

„Pavyzdžiui, kai kurie restoranai karantino metu gamino ir tiekė nemokamą maistą medikams, pagalbos prašantiems saviizoliacijoje atsidūrusiems žmonėms. Čia galima kalbėti ir apie savanorišką pagalbą. Kaip toje situacijoje buvo galima padėti seneliams, kurie neišeina iš namų.?Galima kalbėti apie medikų darbą, kaip jie jaučiasi pandemijos akivaizdoje,“ – sąsajų pavyzdžių negaili mokytoja.

Tolerancijos klausimai literatūroje ir gyvenime

Šiuo metu dar viena aktuali tema – seksualinių mažumų teisės, diskusijos dėl partnerystės įstatymo. Raktinis žodis šiai temai yra tolerancija. Kaip visuomenė toleruoja kitokio mąstymo, kultūros, religijos žmones, kaip dalis žmonių atmeta, nesistengia suprasti kito?

Tolerancijos problemą literatūroje kėlė J.Savickis, A.Kamiu, F.Kafka. Tinkama šiuos autorius sieti su minėtomis šiandienos problemomis.

Meilė ir santuoka – amžinai aktualios temos

Dar viena visais laikais aktuali tema literatūroje ir gyvenime, pasak mokytojos, yra meilė, santuoka.

„Vienas iš mano mokinių, nagrinėdamas M.Katiliškio romaną aktualizavo problemą, teigdamas, kad ir šiandien meilė yra suvokiama kaip viena pagrindinių vertybių. Jis savo teiginį parėmė statistikos departamento duomenimis apie tai, kiek porų susituokė ir kiek išsiskyrė pastaraisiais metais.

Meilės, artimų santykių tema rašo ir poetas V.Mačernis. Kita mokinė poeto kūrybą gražiai susiejo su šių dienų karantino aktualijomis, rašydama, jog, atsidūręs tarp keturių sienų, žmogus suvokia, kaip svarbu yra artimas žmogus, gyvas ryšys,“ – praktiniais pavyzdžiais dalijasi A.Kondrotienė.

Apie meilę gražiai kalba kunigas R.Doveika. Jis teigia, kad šiandien daug jaunų žmonių gyvena nesusituokę, kad vestuvės kartais organizuojamos ne dėl įsipareigojimo, bet vien dėl gražių nuotraukų, įsimintino renginio.  Galbūt dėl to daugybė porų atsiduria ant skyrybų slenksčio? Apie porų tarpusavio ryšius nemažai kalba ir populiarūs šiuolaikiniai psichologai.

Ką daryti, jei egzamino metu nekyla jokių sąsajų?

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja teigia, jog dažniausiai, gerai pagalvojus, atslūgus pirminiam jauduliui, sąsajų su šių dienų aktualijomis moksleiviui atsiras. Blogiausiu atveju, jeigu nekyla visai jokių minčių, tuomet reikėtų panagrinėti nurodyto autoriaus kūrinių problematiką ir tiesiog parašyti, kad ir šios problemos yra aktualios ir šiandien.

Mokytoja primena, jog, ieškant pavyzdžių, svarbu nenukrypti nuo temos. Jeigu moksleivis rašo, pavyzdžiui, apie pasirinkimo laisvę, pasiaukojimą ar pilietiškumą, tai jis turėtų būtent ta tema ir rasti šių dienų atitikmenį.

* * *

Taip pat skaitykite:

Kur stoti | Mėnuo iki lietuvių kalbos egzamino: nepulkite mokytis visko

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com