Mokslininkai, sporto, sveikatos priežiūros specialistai ir psichologai, teigia, kad visoje Europoje labai trūksta kvalifikuotų sveikatą stiprinančių fizinio aktyvumo trenerių ir gyvensenos konsultantų, kurie padėtų žmonėms keisti gyvenimo būdą, o būtent jis ir turi būti lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos taikinys. Asmens gyvensenos keitimas yra sudėtingas uždavinys, kadangi jis susijęs su asmens identiteto pokyčiais. Asmens identitetą keisti sunku, tenka taikyti įvairias elgesio keitimo teorijas ir remtis mokslinių tyrinėjimų rezultatais, reikia nemažai praktinės patirties. Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad maždaug pusė sportuojančiųjų meta lankyti sporto užsiėmimus per pirmąjį pusmetį, o tai reiškia, kad net ir pakeitus asmens elgesį sveikatai palankia linkme, sunku jį išlaikyti.

  Mūsų rengiami specialistai ne tik padės žmonėms apsispręsti, bet ir lydės juos per elgesio pokyčių stadijas, padės susiformuoti vidinę elgesio pokyčių motyvaciją. To paties turinio studijų programą vykdo Hanzos taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai) ir Rio Maior sporto institutas (Portugalija). Mūsų universitetas yra trečiasis Europoje, kur rengiami sveikos gyvensenos konsultantai ir sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo treneriai.

  Studijų programos tarptautinį valdymą užtikrina universitetų konsorciumas. Jį sudaro Hanzos universitetas (Nyderlandai), InHolland Haarlem universitetas (Nyderlandai), Rio Maior Sporto institutas (Portugalija), Pietų Danijos universitetas (Danija), Romos universitetas „Foro Italico“ (Italija), Lietuvos sporto universitetas ir Europos sporto mokslo, švietimo ir įsidarbinimo tinklas (European Network of Sport Science, Education and Employment, ENSSEE). Konsorciumas atsakingas už vieningo turinio studijų programos įgyvendinimą ir studijų kokybę. Sėkmingai baigusiems studijas absolventams bus išduodamas ne tik Lietuvos sporto universiteto sporto bakalauro diplomas, bet ir universitetų konsorciumo sertifikatas. Jis suteiks geresnes galimybes įsidarbinti užsienyje ar tęsti studijas Europos universitetuose.

  Studentai privalo, pasinaudodami ERASMUS mainų programa, mažiausiai vieną semestrą išvykti studijuoti į vieną iš konsorciume dalyvaujančių universitetų. Studijų programoje praktikai skirti 3 mėnesiai, studijuojantys turi galimybę ją atlikti ir užsienyje. Studentai susipažins su tam tikrų sektorių veikla valstybėse, kur gyventojų sveikatinimo veikla yra labiau išplėtota.

  Studijų programoje dėsto ne tik Lietuvos sporto universiteto dėstytojai, bet kviečiami ir konsorciume dalyvaujančių universitetų dėstytojai. Studentai išmoks atlikti fizinio aktyvumo ir gyvensenos analizę, nustatyti ir vertinti asmens fizinį pajėgumą bei fizinę būklę, žinos kaip remiantis šiuolaikinėmis elgesio keitimo ir motyvacijos teorijomis bei taikant sveikatos ugdymo ir stiprinimo metodologiją sukurti asmens, grupės ar bendruomenės elgesio keitimo programą (projektą). Studentai gebės konsultuoti fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos klausimais, programa suteiks žinių apie Europos sveikatos, fizinio aktyvumo ir mitybos politiką, sporto sektoriaus valdymą, individualaus verslo plėtojimą.

  Didelis dėmesys studijų programoje skiriamas mokslinių tyrimų atlikimui, gebėjimui valdyti grupės darbą, sprendimų priėmimo gebėjimams lavinti veikiant mažai žinomose situacijose, savarankiškam tobulinimuisi, verslumui ugdyti.

  Absolventai galės įsidarbinti sveikos gyvensenos konsultantais privačiose ar valstybinėse verslo įmonėse, sporto ir sveikatingumo, SPA, grožio centruose, reabilitacijos įstaigose (sanatorinės gydyklos), rekreacinę veiklą organizuojančiose įmonėse, galės verstis privačia veikla, įkurdami savo konsultacines ar sveikatingumo srityje veikiančias organizacijas. Studentai, sėkmingai baigę programą, taip pat galės studijas tęsti biomedicinos ar socialinių mokslų srities magistrantūrose.

  Siekiantys tapti studentais, turi mokėti anglų kalbą mažiausiai B1 lygiu, tačiau per pirmąjį semestrą studentai privalės pasiekti ne mažesnį negu B2 lygį. Universitetas tam sudaro visas sąlygas. Po 3,5 metų studijų bus suteikiamas sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir tarptautinio konsorciumo išduotas sertifikatas, pasirašytas visų konsorciume dalyvaujančių universitetų rektorių.

 

Daugiau informacijos apie studijų programą rasite adresu:

http://www.lsu.lt/studijos/studiju-programos/sporto-edukologijos-studiju-programos/bakalauro-studijos/fizinis-aktyvuma