„Tikimės, kad Universiteto ir vienintelio Baltijos šalyse ištisus metus veikiančio žiemos pramogų komplekso „Snow Arena“ bendri darbai padės plėtoti studijų, mokslines ir projektines iniciatyvas, skatins ir žiemos sporto šakų plėtrą nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu“, – teigė LSU kancleris dr. Mindaugas Balčiūnas.

  Šia sutartimi LSU įsipareigoja įtraukti „Snow Arena“ atstovus į Universiteto studijų programų, susijusių su žiemos sportu, tobulinimą, vykdyti mokslinius tyrimus šio komplekso teikiamų paslaugų kokybei gerinti, rengti ir vykdyti bendrus sumaniosios specializacijos projektus. LSU specialistai planuoja dalyvauti „Snow Arena“ organizuojamuose renginiuose, skaityti paskaitas.

  „Rengiant kompetentingus žiemos, kaip ir kitų sporto šakų, trenerius labai svarbu praktika. Taigi „Snow Arena“ esant galimybei sudarys sąlygas LSU studentams atlikti praktinius mokymus ir įtrauks į vykdomus projektus. Tikimės, kad konsultuodamiesi ir dirbdami kartu su patyrusiais LSU specialistais skatinsime rekreacinių, sporto ir turizmo veiklų plėtrą“, – sakė UAB „Stamita“ generalinis direktorius dr. A. Stasiukynas.

 

Primename, kad LSU yra išskirtinis specializuotas universitetas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, jau daugiau kaip aštuonis dešimtmečius vienijantis judesių ir sporto mokslą. Pasaulyje sporto ir su juo susijusios studijos sparčiai populiarėja, o sėkmingai baigusiems atsiveria vis daugiau galimybių. Mes norime sveikai, aktyviai ir ilgai gyventi, o tai siekti padedančių specialistų poreikis nuolat didės.

Universitetas siūlo trijų pakopų — bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros — studijas. Bakalauro ir magistrantūros studijos apima pasiekimų sporto, fizinio ugdymo, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, reabilitacijos, rekreacijos ir sporto valdymo sritis.

Daugiau informacijos www.lsu.lt