Į LSU rektoriaus pareigas taip pat kandidatavo Universiteto studijų prorektorė prof. dr. Rasa Jankauskienė.

  „Džiugu, kad rektoriaus rinkimuose dalyvavo du kompetentingi kandidatai, pristatę LSU ateities vizijas. Naujojo rektoriaus per ateinančius penkerius metus laukia nemažai iššūkių – aukštojo mokslo reforma, prastėjanti šalies demografinė situacija, didėjanti tarptautinė konkurencija. Tikimės, kad didelę tarptautinę patirtį turintis A. Ratkevičius sklandžiai tęs ir plėtos pradėtus darbus, kuriuos puikiai įvertino institucinį vertinimą atlikę tarptautiniai ekspertai“, – teigė LSU Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas.

 A. Ratkevičius 1988 m. baigė Lietuvos sporto universitetą (tuometį LKKI), 1996 m. jam suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

  1993–2002 m. A. Ratkevičius dirbo moksliniu bendradarbiu Kopenhagos universiteto Panumo instituto Branduolinio magnetinio rezonanso tyrimų centre, 1998–2002 m.  – Metabolinės biochemijos asistuojančiu profesoriumi Medicininės biochemijos ir genetikos padalinyje, priklausančiame Kopenhagos universiteto Panumo institutui, 2002–2005 m. – lektoriumi Sanderlando universitete Didžiojoje Britanijoje.

  Pastaraisiais metais A. Ratkevičius dirba Aberdyno universitete, taip pat vadovauja LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedrai.

  LSU rektorių penkerių metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Universiteto Taryba.

  Pastarąsias dvi kadencijas iš eilės LSU rektoriaus pareigas ėjo habilituotas mokslų daktaras profesorius Albertas Skurvydas.

  Lietuvos sporto universitetas yra išskirtinis specializuotas universitetas Baltijos šalyse, jau daugiau kaip aštuonis dešimtmečius vienijantis judesių ir sporto mokslą. Šiuo metu Universitete studijuoja daugiau kaip 2000 studentų pasiekimų sporto, fizinio ugdymo, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, reabilitacijos, rekreacijos ir sporto valdymo srityse.

 

Daugiau informacijos rasite www.lsu.lt